Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 3.2. Склад і структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Відповідно до технологічної структурою інвестицій в основний капітал в кошторисній вартості будівництва виділяються наступні елементи:
вартість будівельних робіт;
вартість робіт з монтажу обладнання (монтажних робіт);
витрати на придбання (виготовлення) устаткування, меблів та інвентарю;
інші витрати.
До будівельних робіт відносять роботи зі зведення будинків і споруд; спеціальні роботи (гірничо-розкривні, буровибухові, пальові, з буріння свердловин, із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії та ін.); внутрішні сантехнічні роботи та роботи з будівництва зовнішніх інженерних мереж і споруд; роботи в спеціалізованому будівництві (автомобільні і залізні дороги, мости і труби, тунелі і метрополітени, лінії електропередач тощо); роботи з підготовки, благоустрою та озеленення території: роботи з улаштування основ і фундаментів під обладнання і т. д.
До монтажних робіт відносять збірку і установку в проектне положення всіх видів обладнання; прокладку ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, прокладку технологічних трубопроводів і пристрій підводок до обладнання; монтаж і установку технологічних металоконструкцій, конструктивно пов'язаних з обладнанням, та інші роботи.
До вартості устаткування, меблів та інвентарю відносять вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад всіх видів устаткування, транспортних засобів; інструменту, інвентарю, пристосувань, запасних частин, контейнерів, що включаються до первісного фонду вводяться в дію виробництв; вартість обладнання, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, потрібних для первісного оснащення соціально-побутових об'єктів; вартість конструювання машин і складного технологічного обладнання одиничних замовлень; вартість шеф-монтажу обладнання; вартість до виготовлення і доведення в будівельних умовах великогабаритного та великовагового обладнання, відвантаженого заводом-виробником у вигляді окремих вузлів і деталей.
До інших витрат відносять витрати, супутні будівництву, в тому числі пов'язані з відведенням територій під будівництво; на проектно-вишукувальні роботи, утримання дирекції (технагляду) споруджуваного підприємства (установи), а також інші витрати по основної діяльності підрядних організацій, включаються у вартість підрядних робіт.
Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт включає кошторисну собівартість і кошторисну прибуток. Кошторисна собівартість визначається за калькуляційної угрупованню з виділенням двох груп витрат: прямих витрат і накладних витрат.
Прямі витрати включають 'статті витрат, безпосередньо пов'язаних з виробництвом будівельно-монтажних робіт: оплату праці робітників, витрати на експлуатацію машин, матеріали. Ці витрати можуть бути визначені прямим рахунком на підставі фізичних обсягів робіт, кошторисних норм і цін.
Накладні витрати враховують витрати будівельно-монтажних організацій, пов'язані із створенням загальних умов виробництва, його обслуговуванням, організацією та управлінням.
Визначаються вони непрямими методами у відсотках від прийнятої бази, в даний час від фонду оплати праці робітників.
Кошторисна прибуток (планові накопичення) сума коштів, необхідних для покриття окремих загальних витрат будівельно-монтажних організацій на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання, є нормативною частиною вартості будівельної продукції.
За статтею "Оплата праці робітників" відображаються всі витрати нa оплату праці виробничих робітників, ком безпосередньо на будівельно-монтажних роботах, а також робітників, що здійснюють переміщення матеріалів і устаткування в межах робочої зони і від приоб'єктного складу до місця укладання або монтажу.
Витрати на оплату праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням будівельних машин і механізмів, включаються до складу витрат па експлуатацію будівельних машин. Оплата праці робітників, зайнятих навантаженням і доставкою матеріалів до приоб'єктного складу входить до складу витрат за статтею "Матеріали". Заробітна плата робітників, що виконують некапітальні роботи, в тому числі зведення тимчасових нетитульних будівель і споруд, а також благоустрій будівельних майданчиків, підготовку об'єктів до здачі в експлуатацію тощо, враховується в складі накладних витрат.
Витрати на експлуатацію будівельних машин визначаються виходячи з часу роботи машин, необхідного за кошторисними нормами для виконання даного обсягу робіт, і кошторисних розцінок на експлуатацію будівельних машин, розрахованих на 1 маш.-ч.
Кошторисна вартість 1 маш.-год експлуатації будівельних машин визначається за формулою
Смаш.-ч=А + Р + Б + 3 + Е + С + Г + П, (3.3)
де А - постійні експлуатаційні витрати - нормативні амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, р. / маш.-год;
Р - витрати на всі види ремонтів, технічне обслуговування та діагностування машин, р. / маш.-год;
Б - витрати на заміну швидкозношуваних частин, р. / маш.-год;
3-розмір оплати праці робітників, зайнятих управлінням будівельними машинами, р. / маш.-год;
Е-витрати на енергоносії (електроенергія, бензин, дизельне паливо), р. / маш. -год;
С - витрати на мастильні матеріали, р. / маш.-год;
Г - витрати на гідравлічну рідину, р. / маш.-ч ;
П - витрати на перебазування машин з одного будмайданчика на іншу, р. / маш.-ч.
Окремі складові кошторисної вартості 1 маш.-год експлуатації будівельних машин можуть бути розраховані відповідно до Методичних вказівок з розробки кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і автотранспортних засобів (МДС 81-3.99).
За статтею "Матеріали" враховується вартість витрачаються на виробництво будівельно-монтажних робіт відповідно з кошторисними нормами матеріальних ресурсів за ціною франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика. Ціна франко-приоб'єктний склад складається з наступних елементів:
вільних оптових або регульованих цін на продукцію виробничо-технічного призначення з урахуванням вартості тари і упаковки, а також націнок (надбавок) і комісійних винагород, сплачуваних постачальницьким (в тому числі посередницьким) організаціям, оплати послуг товарних бірж (включаючи брокерські послуги) і митних зборів і зборів;
транспортних і заготівельно-складських витрат.

При визначенні кошторисної вартості матеріалів керуються Методичними вказівками з розробки збірників (каталогів) кошторисних цін на матеріали, вироби, конструкції та збіркою кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва та капітального ремонту будівель і споруд (МДС81-2.99).
Кошторисна вартість матеріалів калькулюється шляхом розрахунку всіх її складових за типовою формою. При цьому транспортні витрати визначаються відповідно до транспортною схемою перевезення. Заготівельно-складські витрати приймаються у відсотках від вартості матеріалів, в тому числі за будівельними матеріалами, виробам і конструкціям (за винятком металоконструкцій) - 2%; по металевих будівельних конструкцій-0, 75%; по обладнанню -1,2%.
Накладні витрати включають велику кількість статей витрат, що об'єднуються в чотири групи:
1) адміністративно-господарські витрати: оплата праці адміністративно-господарського персоналу, відрахування на соціальні потреби від витрат на оплату праці управлінських працівників, витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, приміщень адміністративно-господарського призначення, різні види конторських витрат та ін;
2) витрати на обслуговування працівників будівництва: витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, відрахування на соціальні потреби від витрат на оплату праці робітників; витрати по забезпеченню санітарно-гігієнічних та побутових умов, витрати на охорону праці і техніку безпеки та ін;
3) витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках: на придбання малоцінних та швидкозношуваних інструментів і виробничого інвентарю; зведення та розбирання і ремінних нетитульних будівель і споруд; утримання пожежної і сторожової охорони; винахідництво і раціоналізацію; проектування виробництва робіт і утримання виробничих лабораторій; благоустрій та утримання будівельних і майданчиків, підготовку об'єктів будівництва до здачі в експлуатацію та ін;
4) інші накладні витрати: платежі з обов'язкового страхування майна будівельної організації та окремих категорій працівників, амортизаційні відрахування по нематеріальних активів; платежі за кредитами банків ; витрати, пов'язані з рекламою.
Повний перелік статей накладних витрат наведено в Методичних вказівках щодо визначення величини накладних витрат у будівництві (МДС 81-4.99).
Кошторисна (нормативна) прибуток передбачається у вартості будівельно-монтажних робіт у розмірі, що забезпечує покриття таких витрат: на сплату податку на прибуток, розвиток виробництва, матеріальне стимулювання працівників та розвиток соціальної сфери.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3.2. Склад і структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт "
 1. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
  Склад будівництва як галузі економіки входять три види діяльності: 1) власне будівельне виробництво, 2) проектно-кошторисна діяльність; 3) вишукувальна (геологорозвідувальна) діяльність. Значна частка кінцевої продукції в галузі припадає на будівельне виробництво. У даному випадку кінцева продукція може приймати або предметну форму (будівлі, споруди,
 2. § 3.6. Договірні ціни на будів тельную продукцію
  складі кошторисної документації. Вони можуть бути відкритими (базисними), тобто уточнюватися відповідно до умов договору в ході будівництва, або твердими (остаточними). Матеріали обгрунтування договірної ціни на будівельну продукцію підготовляються стороною, якій доручається це виконати, як правило, підрядником. Якщо проводяться підрядні торги, то договірна ціна на будівництво
 3. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 4. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  складається тільки на великі об'єкти (загальноміського, районного значення), по решті об'єктів складаються у скороченому вигляді техніко-економічні розрахунки (ТЕР). В ТЕО і ТЕР будівництва магазину передбачаються три групи показників: 1. економічні показники, що характеризують обсяги торговельної діяльності (товарообіг, загальна і торгова площа, прибуток, чисельність працівників,
 5. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  складається тільки на великі об'єкти (загальноміського, районного значення), по решті об'єктів складаються у скороченому вигляді техніко-економічні розрахунки (ТЕР). В ТЕО і ТЕР будівництва магазину передбачаються три групи показників: 4. економічні показники, що характеризують обсяги торговельної діяльності (товарообіг, загальна і торгова площа, прибуток, чисельність працівників,
 6. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб і виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг), що діяли в попередньому податковому періоді, а при їх відсутності - виходячи з ринкових цін з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і без включення до них податку. При виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання
 7. § 3.1. Основні положення современною ціноутворення та його особливості в будівництві
  складовою частиною проекту. Рівень кошторисної вартості регулюється кошторисними нормами, які враховують усереднені умови і методи виконання робіт. Кошторисна нормування є самостійним важливим напрямком ціноутворення в будівництві. При формуванні цін на будівельну продукцію застосовують витратні методи шляхом послідовного калькулювання витрат визначаються кошторисні ціни
 8. § 3.3. Система кошторисного нормування
  складі СНиП IV; в СНиП IV-84 вони отримали назву елементних кошторисних норм (ЕСТ 84). З 2001 р. введені в дію Державні елементні кошторисні норми на будівельні, монтажні, спеціальні будівельні, ремонтно-будівельні та пуско-налагоджувальні роботи (ГЕСН-2001). Методика кошторисного нормування викладена у Методичних вказівках про порядок розробки державних елементних кошторисних норм па
 9. Податкова база
  вартість цих товарів (робіт, послуг) з п. 8.3., з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини) і без включення до них податку. 2. При реалізації товарів (робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) операціями, реалізації товарів (робіт, послуг) на безоплатній основі, передачі товарів (результатів виконаних робіт, наданні послуг) при оплаті праці в натуральної
 10. § 4. БУДІВНИЦТВО
    складі капітальних вкладень будівель і споруд, машин та обладнання, багаторічних насаджень, валове нагромадження основного капіталу включає: витрати на придбання і вирощування худоби для племінних цілей і одержання продуктів тваринництва, не пов'язаних з забоєм (молоко, шерсть, яйця і т. п.) ; витрати на геологорозвідувальні роботи, не пов'язані з певними будівельними об'єктами;
 11. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
    кошторисної вартості в розрахунку на одного працівника будівельно-виробничого персоналу, зайнятого на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, що значаться на балансі будівельних організацій, у розрахунку на один відпрацьований людино-день або людино-годину; 4) у торгівлі - товарообіг у розрахунку на одного працівника, на один відпрацьований
 12. Аналіз інвестицій
    структури капіталовкладень, об'єктами якого можуть бути: - виробнича (галузева) структура інвестицій, багато в чому характеризує майбутню картину диверсифікації виробничої діяльності фірми, галузі, країни. Так, в Росії капіталовкладення направляються насамперед у паливно-енергетичний комплекс, транспорт, житлово-комунальне господарство. У 1998 р. на ці галузі довелося
 13. 23.1. Аналіз виконання плану капітальних вкладень
    складу витрат на будівництво гаража {foto745} Аналізуючи витрата матеріалів на будівництво, спочатку необхідно визначити вплив двох основних чинників: відхилення від планових норм витрат матеріалів і зміна цін на будівельні матеріали. Підвищення цін може бути викликане інфляцією, зміною ринків сировини, якості матеріалів, відстані і способу їх доставки. Сума витрат на оплату
 14. 24. Будівельний комплекс.
    структурною частиною будівельного комплексу, від ефективності роботи якої залежить успішна діяльність будівельного комплексу в цілому. У РБ майже 1500 підприємств і виробництв різної форми власності представляють промисловість будівельних матеріалів. В даний час промисловість будівельних матеріалів Білорусі об'єднує 16 підгалузей і спеціалізується на випуску цементу,
 15. 3.3.5. Екологічний аналіз
    кошторисної вартості та приналежності. В результаті екологічного аналізу виявляються не тільки фактори впливу на навколишнє середовище, але і вартість заходів з мінімізації шкідливих наслідків її
 16. Питання 45. Статистика інвестицій та інвестиційної діяльності
    склад інвестицій аналізується по декількох напрямках. За видами економічних активів виділяють: 1) фінансові інвестиції - вкладення у фінансові активи у вигляді вкладень коштів у банківські вклади, цінні папери і т. д.; 2) інвестиції в нефінансові активи за концепцією СНР - вкладення в матеріальний і нематеріальний основний капітал, на поповнення запасів матеріальних оборотних коштів,
 17. Податкові відрахування
    будівництва, монтажі основних засобів, суми податку, пред'явлені платникові при придбанні їм об'єктів незавершеного кап.строітельства, а також суми податку, обчислені при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання. 5. Відрахуванням підлягають суми податку, сплачені за видатками на відрядження (витратам по проїзду до місця службового відрядження і назад, включаючи
 18. 30. Витратний підхід
    кошторисний; 3) поелементний; 4) порівняльної одиниці. Для оцінки будівель, які мають історичну цінність, коли оцінюється будівля з дуже високим фізичним зносом, коли неможливо зробити самостійну оцінку земельної ділянки, витратний підхід не
© 2014-2022  epi.cc.ua