Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 3.3. Система кошторисного нормування

Система кошторисного нормування отримала розвиток на початку 30-х років минулого століття, коли економічні нормативи в будівництві розділилися на виробничі, кошторисні та планові, і сформувалася в 50-60-і роки.
Кошторисні норми розробляються на основі виробничих норм розрахунково-аналітичними методами. У свою чергу, виробничі норми обгрунтовані методами технічного нормування. Загальнодержавна система виробничих норм у будівництві включає Єдині норми і розцінки на будівельні та ремонтно-будівельні роботи (ЕНиР 87) і Збірники нормативних показників витрати матеріалів на основні види будівельних, монтажних і спеціальних робіт, введені в дію в 1993-1998 рр.. Поряд із загальнодержавними діють галузеві (відомчі) та місцеві норми.
Основоположними принципами кошторисного нормування є укрупнення норм і усереднення умов виробництва робіт, щоб забезпечити зручність і знизити трудомісткість визначення вартості будівництва.
Кошторисна норма встановлює витрата виробничих ресурсів: витрати праці робітників, час роботи будівельних машин, потреба в матеріалах, виробах і конструкціях на прийнятий вимірювач будівельних, монтажних та інших робіт. Такі норми на будівельні роботи розроблялися з 1955 р. у складі СНиП IV; в СНиП IV-84 вони отримали назву елементних кошторисних норм (ЕСТ 84). З 2001 р. введені в дію Державні елементні кошторисні норми на будівельні, монтажні, спеціальні будівельні, ремонтно-будівельні та пуско-налагоджувальні роботи (ГЕСН-2001). Методика кошторисного нормування викладена у Методичних вказівках про порядок розробки державних елементних кошторисних норм па будівельні, монтажні, спеціальні будівельні та пусконалагоджувальні роботи. Вона може бути використана для розробки кошторисних норм будь-якого рівня (від державних до фірмових) і на всі види робіт, включаючи ремонтно-будівельні та реставраційні.
Кошторисні норми розробляються на основі технологічних карт, в яких містяться перелік усіх видів робіт і операцій, характеристика застосовуваних будівельних машин і механізмів. Відповідно до технологічної карти складається калькуляція витрат, до складу яких входять витрати праці робітників, включаючи вантажно-розвантажувальні роботи і внутрішньобудівельний транспорт, люд.-год; потреба в будівельних машинах і механізмах, маш.-год; витрата матеріалів, виробів і конструкцій у прийнятих одиницях вимірювання. При визначенні потреби в ресурсах використовуються чинна нормативна база з праці (ЕНиР, ВНіР та ін.); збірники нормативних показників витрати матеріалів; потреба в будівельних машинах і механізмах визначається за проектом виробництва робіт або за типовими технологічними картами трудових процесів.
На основі калькуляції витрат складаються зведення потреби в окремих видах ресурсів і формуються таблиці елементних кошторисних норм, що містять найменування робіт, їх склад, вимірювач та кількісні показники норм (табл. 3.1).
Таблиця 3.ГЕСН 06-01-035. Пристрій поясів
Склад робіт: 01. Розкрій і установка дощок (норма 1). 02. Встановлення щитів опалубки (норма 1). 03. Кріплення елементів опалубки цвяхами будівельними (норма 1). 04. Установка і зварювання арматури. 05. Укладання бетонної суміші. Вимірювач: 100 м3 залізобетону в ділі
Пристрій поясів:
06-01-035-1 в опалубці
06-01 - 035-2 без опалубки

Шифр ресурсу Найменування елемента витрат Од. измер. 06-01-035-1 06-01-035-2
1 2 3 4 5
1 Витрати праці робітників-будівельників люд.-год 1016,26 516,46
11 Середній розряд роботи - 3,4 3,4
2 Витрати праці машиніста люд.-год 72,31 61,50
3 Машини та механізми      
020129 Крани баштові при роботі на інших видах будівництва (крім монтажу технологічного обладнання) 8 т маш.-год 69,97 59,44
021 141 Крани на автомобільному ходу при роботі на інших видах будівництва (крім магістральних трубопроводів) 10 т маш.-год 0,84 0,72
030 101 Автонавантажувачі 5 т маш.-год 0,27 0,27
040 502 Установки для зварювання ручного дугового (постійного струму) маш.-год 208,25 208,25
111 100 Вібратори глибинні маш.-год 49,09 24,75
400 001 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 5 т маш.-год 1,23 1,07
4 Матеріали      
401 - 9021 Бетон (клас по проекту) м3 101,5 101,5
204-9001 Арматура т 12,5 12,5
203-0511 Щити з дощок товщиною 25 мм м2 77,9 -
102-0061 Пиломатеріали хвойних порід. Дошки обрізні довжиною 4 -6.5 м, шириною 75-150 мм, толщіной44 мм і більше III сорту м3 0,81 -

Закінчення табл. 3.1

1 2 3 4 5
101-1513 Електроди діаметром 4 мм Е42 т 0,25 0, 25
101-1805 Цвяхи будівельні т 0,037 -
101-0253 Вапно будівельне негашене комове, сорт I т 0,04  
411-0001 Вода м3 0.
12
-
101-0797 Катанка гарячекатана в мотках діаметром 6,3-6,5 мм т 0.25  

Елементні кошторисні норми служать підставою для складання одиничних розцінок (ЕР), що визначають суму прямих витрат па виконання одиниці робіт або конструктивних елементів:
ЕР=ЗП + ЕМ + М, (3.4)
де ЗП - витрати на оплату праці робітників при виконанні одиниці робіт, р.; ЕМ - витрати на експлуатацію машин при виконанні одиниці робіт, р.; М - кошторисна вартість матеріальних ресурсів на одиницю робіт, р.
Витрати на оплату праці робітників при виконанні одиниці робіт визначаються за формулою:
(3.5)
де - норма витрат праці робітників- будівельників на виконання одиниці робіт, люд.-год; - місячна тарифна ставка робітника 1-го розряду при роботі в нормальних умовах праці, передбачена в галузевих тарифних угодах, р.; тарифний коефіцієнт відповідного розряду робіт, що приймається за чинною тарифною сіткою; - районний коефіцієнт до заробітної плати, що встановлюється директивним органом; - коефіцієнт, що враховує виплати стимулюючого характеру за системним положень: премії за виробничі результати за відрядно-і почасово-преміальної систем оплати праці, за введення об'єктів в експлуатацію, винагорода за підсумками роботи за рік; надбавки до тарифних ставок і окладів за професійну майстерність, високі досягнення у праці; одноразові винагороди за вислугу років; - коефіцієнти, що враховують виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці: доплати до тарифних ставок і окладів за роботу в нічний час, понаднормову роботу, роботу в багатозмінному режимі, за суміщення професій, розширення зон обслуговування, за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, доплати за рухливий і роз'їзний характер робіт, вахтові надбавки і т. д.; ПВ - інші виплати, в тому числі передбачені законодавства Російської Федерації за опрацьованим час: оплата чергових і додаткових відпусток, пільгових годин підлітків, перерв у роботі матерів для годування дитини, оплата часу, пов'язаного з проходженням медичних оглядів, виконанням державних обов'язків і др., - розрахункова кількість годин роботи одного робітника на місяць .
Витрати на оплату праці робітників можуть бути визначені більш простим методом на основі статистичних даних за формулою
(3.6)
де - фактична на момент розрахунку або прогнозована середньомісячна заробітна плата одного робітника в будівельних організаціях, р.
Витрати на експлуатацію будівельних машин при виконанні одиниці робіт визначаються за формулою
(3.7)
де - норма часу роботи j-й машини при виконанні одиниці робіт, маш.-год; j (1,2, ..., т) - види машин; - кошторисна розцінка на експлуатацію будівельних машин, р. / маш.-ч.
Кошторисна вартість матеріальних ресурсів на одиницю робіт визначається за формулою
(3.8)
де - норма витрати i-го матеріалу на виконання одиниці робіт у встановлених одиницях виміру; i (1,2, ..., n) - види матеріалів; - кошторисна вартість франко-приоб'єктний склад одиниці виміру i-го матеріалу, р.
Одиничні розчеплення є основними нормативами для складання кошторисів на види будівельних і монтажних робіт. При цьому використовуються територіальні (для масового промислово-цивільного будівництва) або галузеві (для спеціальних видів будівництва або робіт) збірники одиничних розцінок.
З 2002 р. введені в дію збірники одиничних розцінок, розроблені на основі ГЕСН 2001 в цінах на 01.01.2000 р. Ціни на матеріальні ресурси і розцінки на експлуатацію машин прийняті за новорозроблених відповідними збірниками кошторисних цін . Заробітна плата робітників визначається за даними статистичної звітності при середньому розряді 4,3 по шестирозрядної сітки 1987
Одиничні розцінки можуть бути закритими, в яких враховані всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, і відкритими, в яких вартість основних матеріалів і збірних виробів і конструкцій підлягає додатковому обліку в кошторисі за проектними даними. Приклад одиничної розцінки даний в табл. 3.2.
За відсутності одиничних розцінок 2001 р. на деякі види будівництва або робіт можуть використовуватися розцінки, складені в базисних цінах, але EPEP 84 або Снір-91, з відповідною індексацією.
На відміну від прямих витрат норми накладних витрат нормуються непрямим чином у відсотках від обраної бази обчислення.
У базисному рівні цін (1984 і 1991 рр..) Норми накладних витрат встановлювалися: на будівельні роботи - у відсотках від прямих витрат (середні по міністерствах і відомствах і єдині граничні на деякі види спеціальних робіт, в тому числі монтаж металевих конструкцій, внутрішні сантехнічні роботи); на монтажні роботи у відсотках від основної заробітної плати робітників (єдині граничні за видами робіт).
Таблиця 3.2
Територіальна одинична розцінка на будівельні роботи

№ розцінок Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій Од. виміру Прямі витрати, р У тому числі, р. Витрати праці робітників, люд.-год

Коди неврахованих ресурсів Найменування і характеристика неврахованих розцінками матеріалів оплата

праці

робочих

експлуатація машин матеріали
всього в т.
ч. оплата праці
витрата неук-тенних мате-ріалів
06-01-035-Пристрій поясів
100 м3 залізобетону в ділі
  Пристрій поясів:             1
06 - 01-035-1 в опалубці 100 м3 30027.75 11482.82 9234.44 1 136.41 9310.49 1016.26
(204 - 9001) Арматура т         12.50  
(401-9021) Бетон (клас по проекту) m3         101.50  
06-01-035-2 без опалубки 100м3 17403.50 5835.53 8117.97 966.30 3450.00 516.46
(204-9001) Арматура т         12.50  
(401-9021) Бетон (клас по проекту) м3         101.50  

З 1992 р. накладні витрати нормуються у відсотках від фонду оплати купа (ФОП) робітників у складі прямих витрат. Діючі норми накладних витрат введені з 2000 р. Методичних вказівок щодо визначення величини накладних витрат у будівництві (МДС81-4.99) рекомендовані три види норм:
загальногалузеві укрупнені нормативи по основних видах будівництва (табл. 3.3);
нормативи накладних витрат за видами будівельно-монтажних робіт;
індивідуальні норми для конкретних організацій.
Розмір кошторисного прибутку визначається відповідно до Методичних вказівок щодо визначення величини кошторисного прибутку в будівництві (МДС81-25.2001) у відсотках від фонду оплати праці робітників у прямих витратах.
Встановлено два види нормативів: галузеві і за видами будівельних та монтажних робіт.
Загальногалузеві нормативи складають для будівельно-монтажних робіт 65%, ремонтно-будівельних - 50%. Загальногалузеві нормативи кошторисного прибутку доцільно застосовувати для складання інвесторських кошторисів, на стадії ТЕО (проекту), для визначення стартової ціни при проведенні підрядних тортів.
При визначенні кошторисної вартості на стадії робочої документації та розрахунках за виконані роботи застосовуються нормативи кошторисного прибутку, диференційовані за видами будівельних та монтажних робіт в межах від 50% (земляні роботи, виконані механізованим способом) до 108% (великопанельне житлове будівництво).
  Встановлені в "Методичних вказівках" нормативи накладних витрат і кошторисного прибутку обов'язкові для організацій, що здійснюють будівництво та ремонт за рахунок бюджетних коштів. При вкрай низькому офіційному рівні заробітної плати робітників у будівництві величина накладних витрат і кошторисного прибутку не покриває дійсних витрат підрядних будівельних організацій. Для будівництв, що фінансуються з власних коштів підприємств, організацій та фізичних осіб, положення "Методичних вказівок" носять рекомендаційний характер. У цьому випадку підрядники але погодженням із замовниками можуть обгрунтувати індивідуальні норми накладних витрат і кошторисного прибутку.
  Таблиця 3.Укрупненние нормативи накладних витрат за видами будівництва 

 Вид будівництва  Розмір нормативу, у% від ФОП  Області використання
 Промислове  112  Об'єкти виробничого призначення для всіх галузей народного господарства (крім об'єктів енергетичного та сільськогосподарського будівництва)
 Житлово-громадян-

 ське
 118  Об'єкти житлово-цивільного призначення для всіх галузей (крім великопанельного та об'ємно-блокового житлового будівництва)
 Великопанельне й об'ємно-блокове житлове  180  Комплекс будівельних робіт по зведенню великопанельних і об'ємно-блокових житлових будинків (крім робіт по нульовому циклу. Вбудованим приміщенням, санітарно-технічних, електромонтажних та слабкострумових робіт, прокладки зовнішніх комунікацій та благоустрою)
 Сільськогосподарське  115  Об'єкти виробничого призначення (за винятком водогосподарського будівництва)
 Транспортне  110  Об'єкти залізничного, морського, річкового, автомобільного і повітряного транспорту
 Водогосподарське  106  Об'єкти меліорації, включаючи сельхозводоснабженіе
 Енергетичне  114  ГЕС, ГРЕС, ТЕЦ та інші об'єкти
 Інші галузі  105 -
 Капітальний ремонт житлових та громадських будівель  95 -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3.3. Система кошторисного нормування"
 1. 9. Сутність нормування праці
    систематичного аналізу стану норм праці на підприємстві; вдосконалення нормування праці. Нормування праці на підприємстві має встановлюватися на основі наступних принципів: 1) ефективність, тобто необхідність встановлення норм праці, при яких необхідні виробничі результати досягаються з мінімальними сумарними витратами трудових, матеріальних, енергетичних і
 2. 14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців
    систему нормування праці, аналогічну встановленню нормованих завдань робітникам, оскільки зафіксовані в посадовому регламенті обов'язки можуть розглядатися як норма праці. Якщо обсяг роботи занадто великий для одного працівника, то його посадові обов'язки можуть бути розподілені між кількома виконавцями в межах чисельності, передбаченої нормативами. При наявності норм
 3. 14.6 Нормування праці службовців
    системи прогресивних нормативних матеріалів, що забезпечують всебічно обгрунтоване встановлення необхідних витрат праці. Комплексне використання різних видів нормативів і норм для регламентації чисельності працівників і витрат часу на виконувані ними роботи має повсюдно увійти у практику планування, оцінку і стимулювання всіх категорій службовців. Таким чином, нормування
 4. 9.5 Нормування оборотних коштів
    нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 5. 12.4. Аналіз відхилень і фактичних витрат від кошторисних призначень
    кошторисних призначень, в таблиці 12.10. Таблиця 12.10 Аналіз відхилень касових та фактичних витрат від призначень за кошторисом {foto226} {foto227} З даних таблиці видно, що економічний університет не виконав план ні за кошторисом доходів, ні за кошторисом витрат, а отже, і з податків до доходу бюджету. Дохідна частина кошторису не виконано за касовими доходами на 542 823,5 тис. руб, а по
 6. Таксонометричних метод
    нормування показників. Для цього зробимо заміну матриці X на матрицю Z: {foto25} Проведення процедури нормування знімає вплив абсолютних величин і варіації значень самих показників. На наступному етапі проводиться формування "еталонного підприємства". Для цього в будь-якому рядку вибирається найбільше (або найменше) значення відповідного показника в залежності від того,
 7. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
    кошторисну і фактичну калькуляцію. Планова калькуляція відображає плановані, максимально допустимі витрати на виготовлення продукції в певний період часу. Кошторисна калькуляція розробляється на нову або разову продукцію (роботу, послугу). фактична калькуляція - звітна калькуляція, яка відображає загальну суму витрат на виробництво і реалізацію продукції. Включає деякі
 8. 3.3.5. Екологічний аналіз
    системі планування на підприємстві дозволяє виявити ті види продукції та діяльності, а також ті підрозділи, законодавчі вимоги до яких найбільш жорсткі. У нашій країні обов'язкової державної екологічної експертизі підлягають всі плани, техніко-економічні обгрунтування і проекти будівництва, реконструкції, технічного переозброєння, розвитку та ліквідації підприємств
 9. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 10. Питання 63. Завдання і система показників статистики цін
    система цін і тарифів: 1) роздрібні ціни; 2) тарифи на послуги; 3) оптові (оптово-відпускні) ціни підприємства; 4) закупівельні ціни; 5) кошторисні ціни (вартість на будівельні об'єкти); 6) ціни зовнішньої торгівлі. У складі системи показників статистики цін виділяють: 1) показники рівня цін; 2) показники структури цін; 3) показники динаміки цін. У статистиці цін застосовується
 11. Список літератури
    системи оплати праці / / Праця і зарплата. - 1997. 28. Основи управління персоналом. / / Под ред. Б.М. Генкина. М.: Вища. Школа, 1996. 29. Папкин А.І. Основи практичного менеджмента: Навч. Посібник для ВНЗ. - М.: ЮНИТИ - дана, 2000. 30. Петюх В.М. Ринок праці и занятості. - К.: МАУП, 1997. 31. Платонов С.В., Треняк В.Н., Черкасов В.В. Основи менеджмента: Управлінська діяльність
 12. Контрольні питання
    кошторисний метод фінансового забезпечення різних типів закладів
 13. 14.1 Сутність і завдання нормування праці, область застосування на підприємствах
    нормування праці на сучасному етапі належать такі:? встановлення і впровадження у виробництво для конкретних організаційно-технічних умов технічно обгрунтованих норм праці, розрахованих на підставі прогресивних міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів;? більш широке охоплення нормуванням праці почасово оплачуваних робітників і службовців;? підтримка постійної
© 2014-2022  epi.cc.ua