Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Вартість в натуральному і грошовому вираженні


Знання суб'єктом ринкових цін товарів зовсім не означає, що він не оцінює їх вартість (спотр і Спроізв). Справді, для отримання доступу до необхідних йому бла-гам суб'єкт здійснює витрати чинників виробництва, і у нього є представле-ние про відносну цінності (пцч.т) кожного товару, що входить до МНТ. Тому він не-избежно співвідносить перше з другим, результатом чого і є вартість. І цей процес формування індивідуальної вартості суб'єкт здійснює незалежно від того, встановилися чи ринкові ціни необхідних йому товарів і відомі вони йому.
За наявності товарно-грошових відносин сукупність натуральних благ, зі складових МНТ, відповідно до цін цих благ можна виразити в грошовій формі. Рівності (1) і (2) показують, що сукупна вартість товару також може бути представлена відповідною сумою грошей.
Наприклад, припустимо, що для утримання сім'ї рибалки протягом місяця тре-бують 30 заходів зерна і 5 оленів. Якщо місячний товарний продукт суб'єкта становить 100 лососів і для їх вилову були витрачені 10 м2 рибальської мережі, то індивідуальна сукупна вартість 100 лососів в натуральних благах дорівнює 30-ти заходам зерна, 5-ти оле-ням і 10-ти м2 рибальської мережі.
За наявності грошового обігу МНТ та індивідуальна вартість можуть бути виражені і в грошах. Наприклад, якщо ціна 30-ти заходів зерна дорівнює 200 руб., 5-ти оленів 300 руб., А 10 м2 рибальської мережі можна придбати за 100 руб., То сукупна вартість 100 лососів (ССпроізв) складе 600 руб.
Грошова вартість займає підлегле становище стосовно натураль-ної. Тільки вартість у натуральному вираженні (у вигляді натуральних благ) є істинною вартістю. Справді, в основі формування індивідуальної вартості суб'єкта лежить його прагнення отримати мінімальний набір товарів (МНТ), необхід-мий йому для відтворення витрат факторів виробництва.
Причому, оскільки ці това-ри призначені для безпосереднього споживання (у тому числі, в процесі далекої-шего виробництва ресурсів), вони являють собою натуральні блага, що володіють споживчою цінністю. Гроші ж отримують свою цінність? обмінну? тільки тому, що вони надають суб'єкту можливість доступу до вхідних в МНТ това-рам, тому гроші? це ті ж блага, але не в натуральній, а потенційній формі. Вони? тільки символ натуральних благ, і самі по собі не мають ніякої потреби-тельской цінністю. Тому саме вартість у натуральному вираженні являє собою справжню вартість, а еквівалентне їй кількість грошей в цьому зв'язку можна на-звати символом істинної вартості. Бартерний обмін доводить, що вартість суще-няє і без грошей і, за великим рахунком, для свого виразу не потребує їх.
Величина індивідуальної вартості визначається необхідністю компенсації здійснених раніше витрат факторів виробництва. Тому зміна цін складових МНТ благ не відбивається на поточному значенні вартості, але впливає на величину ну майбутньої вартості.
У нашому прикладі грошова сума в 600 руб. відображає справжню вартість МНТ риболова в натуральних благах. При фіксованих цінах неважливо, в яких одиницях ви-ражена вартість - в натуральних благах або грошах.
Що ж станеться, якщо в силу якихось причин ціна товару, що входить до МНТ, на-приклад, 10 м2 рибальської мережі, підвищиться?
Для компенсації здійснених раніше витрат потрібно саме 10 м2 мережі. Поет-му значення індивідуальної сукупної вартості риболова в натуральному вигляді (істин-ної вартості), рівне 30-ти заходам зерна, 5-ти оленям і 10-ти м2 мережі, не зміниться. Це значення визначається об'єктивними потребами рибалки, і зміна цін жодним чином не впливає ні на них, ні на здійснені витрати чинників виробництва, ні, зрештою, на обсяг МНТ, що обчислюється в натуральних благах.

Більше того, вартість МНТ і в грошовому вираженні залишається колишньою: адже рибо-лов здійснював витрати праці і засобів виробництва, виходячи з обсягу МНТ, рівного 600 руб. Змінилася не грошова вартість, на яку орієнтувався рибалка, а грошова ціна МНТ.
Тепер, однак, рибалка потрапляє в непросту ситуацію. Якщо ринкова ціна його ресурсів - лососів залишилася колишньою, то він стикається з неможливістю отримати на ринку необхідний йому МНТ. Ця обставина може змусити рибалки стримати при-тязанія на обсяг і склад МНТ, необхідний для компенсації витрат його робочої сили, причому цей новий обсяг МНТ в натуральному і грошовому вираженні ляже в основу фор-мування майбутньої індивідуальної вартості рибалки.
Тут ми знову стикаємося з проявом того самого ринкового механізму, ко-торий приводить у відповідність запити суб'єкта, обумовлені його потребами і вели-чиною здійснених витрат факторів виробництва, і компенсацію цих витрат. Причому компенсація здійснюється тільки в тому обсязі, який ринок визнає обгрунтованим, «суспільно необхідним».
Початковий поштовх, що запускає в роботу цей механізм, дають зміни, що відбуваються у суспільному виробництві. Ці зміни можуть полягати, наприклад, у збільшенні витрат праці (у грошовому вираженні) на виготовлення якогось продукту. Якщо цей продукт входить до МНТ суб'єкта, то зміни його ціни позначаються на ціні всього МНТ. Зрештою невідповідність індивідуальної вартості ресурсів і ринкової ціни МНТ змушує суб'єкта скорегувати значення вартості ресурсів або підпри-няти інші дії, наприклад, змінити сферу діяльності.
Зазначений ринковий механізм коригує вартість ресурсу не тільки в сторо-ну зменшення, але і збільшення. Наприклад, підвищення ціни робочої сили над її стоїмо-стю лежить в основі зростання заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вартість в натуральному і грошовому виразі "
 1. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  вартості грошей має пояснюватися точно так само, як і визначення вартості всіх інших товарів, а саме попитом з боку тих, хто прагне придбати певну їх кількість. Економісти робили спроби перерахувати чинники, які в масштабах всієї економічної системи можуть збільшити або зменшити попит на гроші. Серед цих факторів: чисельність населення, частка натурального
 2. Коментарі
  вартості Маркс називає сикофант Мальтуса, але сикофант земельної аристократії, а не буржуазії (при цьому редактори зібрання творів К. Маркса і Ф. Енгельса роз'яснюють слово сикофант як підлабузник, прислужник): ... Мальтус як справжній член англійської державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він
 3. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  вартість харчування одного хворого в день - фінансовий. Існують обов'язкові норми, які не можуть ні збільшуватися, ні зменшуватися. До таких норм відносяться штати і ставки заробітної плати, набори продуктів харчування для хворих і дітей в дитячих установах, норми забезпечення м'яким інвентарем та ін У тих випадках, коли норми не затверджені урядом, для обчислення необхідних витрат
 4. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  вартості прибулих за звітний рік об'єктів основних засобів). Крім того, музичне училище набуло основних засобів на суму 169,7 тис. руб. за рахунок собственниех (позабюджетних) джерел, утворених за рахунок оплати за навчання студентів. Питома вага цього джерела склав 7,9% від загальної вартості які поступили основних засобів. За рахунок безоплатних надходжень об'єктів у училищі був
 5. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  вартістю витрачених матеріальних ресурсів у звітному році на потреби установи в розрахунку на одне ліжко. Рівень матеріалопотребленія доцільно розраховувати як в цілому по всіх спожитим матеріалами, так і по кожній групі окремо. Але при цьому необхідно враховувати, що за деякими видами матеріальних цінностей, які споживаються установою для забезпечення його нормального
 6. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
  вартісному вираженні. По більшості матеріалів (спирт, перев'язувальні засоби, паливо та ПММ, будівельні та господарські матеріали) в процесі аналізу ефективності їх використання доцільно проводити порівняння фактичної витрати з натуральними нормами. При цьому необхідно мати на увазі, що ці норми не повинні бути статичними. При їх розрахунку і затвердження повинні враховуватися
 7. 8.2. Аналіз забезпеченості продуктами харчування і джерел їх придбання
  вартісному, а в натуральному вираженні. Таблиця 8.2 Склад залишків продуктів харчування в натуральному вираженні {foto116} За даними табл. 8.2 можна зробити висновок про те, що запаси продуктів харчування на кінець року порівняно з початком року збільшилися в натуральному вираженні за 4 групами продуктів харчування: яйця, молочно-жирові товари, хлібобулочні вироби та бакалійні товари, а
 8. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  вартість. Але це лише необхідна умова зародження (існування) капіталу. Далі слід відзначити, що капітал - це не просто вартість, а авансована вартість, що підкреслює і пояснює інтерес підприємця в авансування коштів на реалізацію певного товару, який може бути пов'язаний з ризиком і втратою авансованої вартості. Це відмова від задоволення щохвилинних
 9. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  вартість експортних товарів перевищуватиме вартість щорічного ввезення товарів, грошовий фонд країни збільшуватиметься. Для збільшення цього фонду Т. Манн пропонував, крім іншого, обробляти землі під такі культури, які допомогли б позбутися від ввезення деяких товарів (зокрема, конопель, льону, тютюну), а також рекомендував відмовитися від надмірного споживання іноземних товарів в
 10. 1. Економічні погляди К. Маркса
  вартості. Основоположником цього вчення є К.Маркс (1818-1883), німецький економіст і філософ. Взявши за відправну точку своїх досліджень затвердження Сміта і Рікардо про те, що в основі вартості всіх товарів лежить кількість праці, витраченої на їх виробництво, Маркс створив досить струнку теорію, що описує закони функціонування і розвитку капіталістичної системи господарства. Він
© 2014-2022  epi.cc.ua