Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Гроші


Тепер доцільно коротко обговорити роль грошей в розвиненою ринковою економі-ці, якою вона представляється з позицій обговорюваної концепції.
Гроші - це знеособлений товар у потенційній формі. Знеособлений? так як це не конкретний товар, а «товар взагалі», тобто будь-який товар, ціна якого уклав-дивается в номінал банкноти. Термін «потенційний» означає, що дійсних, тобто, в натуральній формі, товарів зараз в розпорядженні суб'єкта немає, але володіння грошима надає йому потенційний доступ до натуральних бла-гам.
Різниця між натуральної та потенційної формами товару яскраво проявляється в момент економічного краху, коли гроші перетворюються на порожні папірці, натуральні ж товари зберігають свою купівельну силу.
Як і будь-який інший товар, гроші мають ціну? встановилось ринку (при-знанні суспільством) обмінна ставлення грошей і натуральних товарів. Номінал, напи-санний на банкноті - це кількість грошей, що міститься в банкноті. В результаті ін-фляции ціна банкноти падає, але кількість грошей, що міститься в ній, залишається нез-менним.
1. Висловлюючи ціну будь-якого товару в грошах, ми тим самим визначаємо ціну самих де-шей. Наприклад, те, що ціна батона хліба дорівнює 20-ти руб.
, Означає, що ціна 1-го рубля со-ставлять 1/20 батона хліба.
2. Кількість грошей, що міститься в банкноті? аналог кількості будь-якого нату-рального товару. Якби ціни виражалися не в рублях, а лососем, то рибалка з нашого прикладу міг би пред'явити до обміну не 100 реальних лососів, а клаптик кольорового паперу з водяними знаками і написом «100 лососів».
В умовах розвинутих товарно-грошових відносин гроші виступають в якості одного з обмінюваних товарів. Ця обставина вносить деяку специфіку в об-менний процес в порівнянні з розглянутим вище бартером (прямим продуктообмена-ном). Зокрема, при бартері кожен з двох товарів володіє споживчої цінно-стю для споживача (покупця) і обмінної цінністю для виробника. При розви-тому ринку це відноситься тільки до одного з двох товарів? натуральному товару вироб-водія, гроші ж для обох суб'єктів не мають споживчої цінності, а облада-ють лише обмінної цінністю.
Обмінна цінність грошей є суб'єктивною категорією, тобто об'єктивним, що виявляється в реальній дійсності результатом суто суб'єктивного судження-ня суб'єкта про те, яку споживчу цінність він потенційно міг би отримати в обмін на дане кількість грошей.
Тому одне і те ж кількість грошей має різну обмінну цінність для суб'єкта залежно від споживчої цінності благ, одержуваних в обмін.
Останнє твердження випливає з рівності (3): чим вище покупець оцінює споживчу цінність благ, що входять до МНТ, тим вище обмінна цінність його ресур-сов? грошей. Наприклад, обмінна цінність одного і того ж кількості грошей, очевидно, змінюється залежно від того, що купується на ці гроші? звичайний товар або ліки, необхідне хворій дитині.
Хоча обмінна цінність і ціна грошей представляють собою зовсім різні категорії, між ними існує пропорційна кількісна взаємозв'язок? в тому сенсі, що, якщо ціна банкноти падає в два рази (наприклад, в результаті інфля-ції), то і обмінна цінність цієї банкноти для конкретного суб'єкта зменшується так-же в два рази (за умови незмінності споживчої цінності набору благ, напів- чаєм в обмін).
Гроші в процесі обміну грають двояку роль залежно від того, ким є по-ся їх власник:
? якщо суб'єкт споживач, то гроші? ресурс (Рсуб);
? якщо суб'єкт виробник, то гроші? чужий товар.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гроші "
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  гроші подібно артисту або поденних робітників на фермі. Грошові питання означають речі, а філософ, який досліджує величні проблеми істини і абсолютних вічних цінностей, не повинен засмічувати свій розум зверненням до економічної науки. Проблема наявності або відсутності апріорних елементів мислення, тобто необхідних і неминучих інтелектуальних умов мислення, передують будь-якому задумом або
 2. 3. Апріорі і реальність
  грошам без такого предсуществующего знання, то побачили б в них круглі металеві пластинки і нічого більше. Досвід, що стосується грошей, вимагає знайомства з праксиологической категорією засіб обміну. Досвід людської діяльності відрізняється від досвіду, що стосується природних явищ, тим, що вимагає і передбачає праксеологічне знання. Ось чому методи природних наук не 4. Імовірність події
 3. гроші на можливість перемоги однієї з команд, юристи кваліфікують наша дія як парі. Якщо це не та б ймовірність класу, то вони назвали б це азартною грою. Все, що укладено в терміні ймовірність, але знаходиться поза сферою ймовірності класу, відноситься до специфічного способу міркування, пов'язаному з трактуванням історичної унікальності та індивідуальності, специфічному
  6. Парі, азартні ставки і ігри
 4. гроші або що-небудь інше проти іншої людини на результат події, про результаті якого нам відомо тільки те, що можна дізнатися на основі розуміння. Так, люди можуть укладати парі на результат виборів, що наближаються або тенісного матчу. Вони можуть укласти парі про те, чиє фактичне твердження вірне, а чиє немає. Азартна ставка це зобов'язання поставити гроші або що-небудь інше проти
  3. Людська праця як засіб
 5. гроші за неквапливу прогулянку по своєму району. А поліцейський заздрить бухгалтеру, який, сидячи в комфортабельному кріслі у теплій кімнаті, заробляє гроші якимсь бумагомараніем, яке всерйоз і працею назвати не можна. Однак думки людей, неправильно розуміють роботу інших людей і вважають її простим проведенням часу, не можна сприймати серйозно. І все ж можливі також випадки і
  6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
 6. грошах, вважаючи за краще користуватися методами дослідження корисності, які вважають можливим способом розрахунок цінності в термінах корисності. У ході нашого дослідження буде показано, що спроби виключити грошові терміни з економічних розрахунків вводять в оману. Їх основні передумови неспроможні і суперечливі, а всі виведені на їх основі формули помилкові. Для економічних
  2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
 7. гроші є історичними категоріями.]. Але вони не розуміли, що грошові ціни є єдиним засобом економічного розрахунку. У зв'язку з цим від їхніх досліджень здебільшого мало користі. Навіть роботи найвидатніших економістів певною мірою зіпсовані помилками, які містяться в їх уявленнях, що стосуються економічного розрахунку. Сучасна теорія цінності і ціни
  3. Проблема економічного розрахунку
 8. гроші стають засобом економічного розрахунку. Це не особлива функція грошей. Гроші є повсюдно використовуваним засобом обміну і більше нічим. І лише оскільки гроші являють собою загальновизнаний засіб обміну, остільки переважну частину товарів і послуг можна купити і продати на ринку за гроші, і тільки в тому випадку, якщо це так, люди можуть використовувати гроші в розрахунках.
  4. Економічний розрахунок і ринок
 9. гроші. У світі з іншою структурою діяльності вони будуть носити суто академічний характер і не будуть мати ніякого відношення до
  1. Характер грошового обліку
 10. гроші. Ціни на товари та послуги являють собою історичні дані, що описують або минулі події, або можливі майбутні події. Завдяки інформації про минулі цінах можливо встановити, що відповідно з цим співвідношенням був здійснений один або декілька актів міжособистісного обміну. З її допомогою не можна визначити майбутні ціни. Часто ми можемо припустити, що ринкові умови,
  деньги. Цены на товары и услуги представляют собой исторические данные, описывающие либо прошлые события, либо возможные будущие события. Благодаря информации о прошлых ценах возможно установить, что в соответствии с этим соотношением был осуществлен один или несколько актов межличностного обмена. С ее помощью нельзя определить будущие цены. Часто мы можем предположить, что рыночные условия,
© 2014-2022  epi.cc.ua