Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СТАЖ (РОБОТИ)

тривалість трудової діяльності працівника в цілому або в деякій галузі, за певною професією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТАЖ (РОБОТИ) "
 1. 2.1. Прибутковий податок з фізичних осіб
  Прибутковий податок з фізичних осіб в Японії є основним податковим джерелом бюджетів двох рівнів - національного та місцевого. Частка цього податку, як і в інших розвинених країнах, висока і становить близько 32% від загальної суми всіх податкових доходів. Прибутковим податком в Японії обкладається сукупний дохід платника податків. Всі оподатковувані доходи платника податків укрупненно діляться на
 2. Кого не включають в категорію безробітні
  Органами працевлаштування і статистикою розвинених капіталістичних країн не розглядаються як безробітні особи, що проживають в застійних районах, де немає і не передбачається вільних робочих місць. Якщо навіть люди, які проживають у цих районах, і починали пошуки роботи, вони швидко розчаровувалися. По-англійському вони так і називаються: «розчаровані працівники» (discouraged workers). Ці особи не
 3. Література
  1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 1999. 2. Кодекс законів про працю Російської Федерації. М., 2000. 3. Інструкція про склад фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки
 4. Витрати на оплату праці
  У витрати платника податку на оплату праці включаються: - будь-які нарахування працівникам у грошовій і натуральній формах; - стимулюючі надбавки; - компенсаційні нарахування; - одноразові заохочувальні нарахування; - витрати, передбачені нормами законодавства РФ, трудовими договорами і колективними договорами. До витрат на оплату праці відносяться, зокрема: 1)
 5. 22. Доплати і надбавки до заробітної плати
  В даний час змінна частина заробітної плати включає такі елементи, як доплати і надбавки, які обчислюються на основі встановлених їм тарифних ставок (окладів). Доплати і надбавки пов'язані з особливими умовами роботи. Ряд доплат і надбавок є обов'язковими для підприємств усіх форм власності, їх виплата гарантована державою і встановлена в Трудовому кодексі. Всі діючі в
 6. 74. Фактори трудової адаптації
  Трудова адаптація - двосторонній процес між особистістю і нової для неї соціальним середовищем. На трудову адаптацію нового працівника впливає безліч факторів, що визначають терміни, темпи і результати цього процесу. Серед факторів трудової адаптації виділяються дві групи: суб'єктивні і об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники, це фактори, пов'язані з трудовим процесом, вони в
 7. Основні терміни і поняття
  Природна безробіття - сума структурної та фрикційного безробіття. Найбільш загальна причина безробіття - науково-технічний прогрес, що приводить до заміни живої праці машинною. Рівень економічно активного населення - частка чисельності економічно активного населення в загальній чисельності населення. Рівень безробіття - питома вага безробітних у чисельності економічно активного
 8. § 11.5. Оплата праці інженерно-технічних працівників і службовців
  Керівництво будівельної організації щорічно затверджує штатний розклад кваліфікаційного складу, чисельності та посадових окладів працівників. При цьому для розробки посадових інструкцій можна керуватися тарифно-кваліфікаційними характеристиками за посадами службовців, затвердженими Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації в 1998 р. У цих документах
 9. Стаття 4. Відповідна і невідповідна робота
  1. Підходящою вважається така робота, в тому числі робота тимчасового характеру, яка відповідає професійній придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, умовам останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), станом здоров'я, транспортної доступності робочого місця ... 4. Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана
 10. 71. Типологія ставлення до праці
  Типологія ставлення до праці визначається факторами, його формують. Всі фактори формування ставлення до праці можна розділити на: об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні чинники, умови та обставини утворюють незалежні від суб'єкта праці (найманого працівника) передумови його діяльності, пов'язані з особливостями виробничої та невиробничої середовища. Суб'єктивні фактори пов'язані з
 11. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  Кожній науковій організації встановлюється фонд заробітної плати, який представляє ліміт коштів, необхідних для винагороди працівників за виконання встановленого обсягу робіт. У складі витрат НДІ витрати на оплату праці займають найбільшу питому вагу - 52,9% (табл. 10.9). У зв'язку з цим аналіз заробітної плати є найбільш складним і важливим ділянкою аналітичної роботи в науковій
 12. НАРЯД
  документ, яким встановлюється завдання на виконання робіт виконавцям, безпосередньо робітникові, бригаді працівників. Наряд видається до початку роботи і містить перелік робіт, норми витрачання часу на їх виконання, розцінки, форми оплати та загальну суму
 13. 1.6.2. Особливості іпотечного кредитування
  Іпотечний кредит - це кредит, забезпечений певної нерухомою власністю. Іпотечне кредитування - це надання кредиту під заставу нерухомого майна. Створення дієвої системи іпотечного кредитування можливо на базі розвитку первинного і вторинного ринків іпотечного капіталу. Первинний ринок іпотечного капіталу складається з кредиторів, які надають позиковий
 14. 91. Суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин
  Основними суб'єктами соціально-трудових відносин є: 1) найманий працівник (група працівників) - це громадянин, який уклав трудовий договір (контракт) з роботодавцем, керівником підприємства та окремою особою . Договір найму може бути письмовим або усним, але і в тому і в іншому випадку він визначає соціально-трудові відносини між його учасниками. Важливу роль для найманого працівника
© 2014-2022  epi.cc.ua