Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Середній продукт


В останньому стовпці табл. 8-1 показаний середній про-дукт праці при кожному рівні затрат праці.
Про Середній продукт (AP) будь-якого виду витрат (наприклад, праці) - це відношення об'емапроізведенной продукції до іспользованномуоб'ему даного виду витрат.
Середній продукт праці часто називають виробляй-ності праці. Чим вище середній продукттруда, тим більше продукції отримує фірма наодиницю використаного праці. Однак у табл. 8-2показано, що продуктивність праці залежить не
ш
ш
тільки від того, як напружено працюють занятиев фірмі. Продуктивність праці та в виробниц-стве глобусів, і в загальному випадку залежить від кількістю-ства використовується фірмою праці. Вона також зави-сит від використовуваних у виробництві постійних ви-дов витрат (таких, як машини та обладнання). Середній продукт праці або будь-якого іншого виду за-трат за будь-який період, як правило, можна полу-чить безпосередньо із звітних даних.
На рис 8-3 в графічному вигляді показана залежність між середнім продуктом (AP) і предель-ним продуктом (AdP) праці у виробництві глобусов.Обе криві мають форму, що нагадує Перевера-нутую букву U. Зауважте, що крива AP являетсявозрастающей, там, де MP більше, ніж AP, і уби-вающей там, де MP менше AP. Ця важлива залежність виконується між усіма середніми і пре-слушними кількостями в силу простої арифметики.

Припустимо, наприклад, що студент здав дваекзамена і отримав 75 балів за кожен, так чтоего середня оцінка дорівнює 75 балам. Потім він по-лучает 90 балів за третій іспит. Що відбувалосядит з його середнім результатом? Він зростає до80 [(75 + 75 + 90) / 3], так як він здав свій по-следний іспит краще, ніж робив у середньому доетого. Граничний продукт здачі третього іспиту-на в даному прикладі становить 90 одиниць, а 75-це середній продукт перших двох. Оскільки егопредельний "результат (у балах) вище його среднегорезультата, то середній повинен зростати. Точно так женеудачний день (оцінка нижче 75 балів за третійекзамен) повинен знизити його середній результат.
Таким чином, рис 8 - 3 показує, що до техпор, поки величина приросту випуску, одержувана засчет додаткового працівника, перевищує величини ну середнього обсягу виробництва в розрахунку на одно-го зайнятого до його приходу, середній продукт в це-лом (у розрахунку на загальну чисельність зайнятих) дол -дружин підвищуватися, коли він стає работнікомфірми. Точно так само коли останній прінятийработнік додає менше до обсягу випуску, чемвелічіна середнього продукту, то залучення цього ра-ботника має знизити середній продукт праці.
На рис 8 - 3 криві AP і MP перетинаються в точ-ке, що відповідає обсягу витрат праці, при кото-ром AP досягає максімума5. В точках, располо-дені зліва від точки перетину, MP превишаетAP і, отже, AP зростає.
У точках, распо-лежання праворуч від точки перетину, MP менше
5 Тут це є тільки приблизно вірним, тому що ми вимірюв-рили витрати праці в досить великих одиницях - у працівниках, за -нятих повний робочий день. Чим дрібніше одиниці, в яких вимірюють-ся змінні витрати, тим ближче дане твердження до істини. Еслиб ми виміряли витрати праці, наприклад, в годиннику, то виявилося б, чторіс 8-3 в точності узгоджується з даним твердженням , навіть якщо розглядати його під лупою.

1 23456789 10Затрати праці (у працівниках на тиждень)
РІС. 8-3. Середній та граничний продукти праці в виробництві глобусів. Середній продукт (AP) праці - це ставлення-ня випуску до витрат праці. Там, де граничний продукт (MP) вище середнього продукту, крива середнього продукту є віз-стане; там, де MP нижче AP, крива AP є спадною-щей AP досягає свого максимуму в точці її перетину субивающей кривої MP
AP, так що AP повинен спадати. З цього випливає, що AP досягає найбільшого значення в точці пе-ресечения з порядку спадання кривої MP .
Тепер ми використовуємо властивості кривих сукупність-ного, граничного і середнього продуктів, з тим що-б показати, як змінюються витрати проізводствафірми із зміною обсягу випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Середній продукт "
 1. Закон граничної продуктивності
  У результаті з'єднання факторів виробництва створюється певна маса продуктів праці. Кількість продукції, виробленої при певній кількості мінливого фактора і при інших незмінних факторах виробництва, називається сукупним продуктом (ТР). Середній продукт (АР) представляє обсяг випуску продукції на одиницю використовуваного фактора і розраховується діленням обсягу ТР
 2. Висновки
  1. Виробництво - це процес не тільки виготовлення матеріальних благ, а й використання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів та підприємництва), інформації, екологічного фактора. 2. Фактор виробництва - це особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результат виробництва. Фактори виробництва володіють
 3. Тема 15. закон спадної граничної ПРОДУКТИВНОСТІ
  1. Сутність закону. При збільшенні використання чинників зростає загальний обсяг виробництва. Однак, якщо ряд факторів задіяний повністю і на їх фоні збільшується лише один змінний фактор, то рано чи пізно настає момент, коли, незважаючи на збільшення змінного фактора, загальний обсяг виробництва не тільки не зростає, а навіть знижується. Закон говорить: збільшення змінного фактора при
 4. Середні витрати
  Отже, ми розглянули концепції витрат, відповідні сукупного продукту (TP) і гранично-ному продукту (MP) праці. Остання концепціяіздержек, яку нам необхідно представити,-це середні витрати, відповідні среднемупродукту (AP) праці. Про Середні витрати являють собою за-трати на одиницю випущеної продукціі.Средніе змінні витрати (AVC) являють собою відношення
 5. Економія від масштабу
  Існують три основні причини вознікновеніяекономіі від масштабу . Перша - це неделімостьпроізводства. Для того щоб взагалі займатися РІС. 8-8. Віддача від масштабу і крива довгострокових середніх витрат Випуск Випуск Випуск (а) Зростаюча віддача (D) Постійна віддача (с) Убуваючий віддача від від масштабу, від масштабу масштабу , або негативна або економія
 6. Резюме
  1. Виробнича функція описує всі технологи-чесання ефективні способи виробництва, показиваямаксімальний випуск, який може бути вироблена-ден при використанні заданих обсягів ресурсов.Економіческі ефективне виробництво мінімізації-рует альтернативну вартість ресурсів, використовуючи-екпортувати для виробництва будь-якого заданого випуску. 2. У короткостроковому періоді витрати змінних факто-рів
 7. Ключові терміни
  Технологічна ефективність Економічна ефективність Виробнича функція Короткостроковий і довгостроковий періоди Постійні і змінні фактори Крива сукупного продукту (TP) Граничний продукт (MP) Середній продукт (AP) Закон спадної віддачі Постійні, змінні та сукупні витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні
 8. 9. Про ідеальному типі
  Історія займається унікальними і неповторними подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості , на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний
 9. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання . Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. Світ зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 10. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
© 2014-2022  epi.cc.ua