Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Василь Колташов. Криза глобальної економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

Чи справедливі такі побоювання?


Прогноз його про вичерпання валютних ресурсів вірний, але він не одкровення - це відомо всім. За нинішньої «правильно спрямованої» боротьбі з кризою резерви вичерпаються, а проблеми в економіці залишаться. Обіцянка підвищення сукупного попиту в 2010 роки виглядає непереконливим.
Підстав для подібних змін не видно. За нашими прогнозами, на 2009-2010 роки припаде основний промисловий спад у світі. Потім відбудеться депресія в кілька років. Вихід з кризи вимагатиме від держав перестроювання економічної системи.
Пріоритет отримає розвиток внутрішнього попиту, а не розрахунок на експорт. Без революції в промислових технологіях теж не обійтися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи справедливі такі побоювання? "
 1. 2.1. Принцип справедливості
  справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 2. Розподіл інформації
  такі показники, які кілька років тому не знав навіть майстер, - вартість металобрухту, загальні трудовитрати, програма робіт на місяць. Головне - дати інформацію в руки людей, здатних її використовувати, і у вигляді, для них зрозумілою. Самий вірний спосіб домогтися цього - забезпечити участь користувачів у розробці системи і зборі даних. Керівники ж повинні відмовитися від звички
 3. 1. Освіта
  небезпечний третій дефіцит - освітній. Якщо американці не поліпшать систему освіти, вони ніякими зусиллями не збереглося економічне лідерство. Ми вважаємо освіту найбільш важливою ланкою і всю наступну главу присвячуємо тому, що країна повинна в цій області зробити. Основна відповідальність тут лежить на шкільній системі, владах штатів і місцевих громадах, на батьках і бізнесі. Однак
 4. Один з Десяти принципів економічної науки свідчить, що уряді іноді має
  справедливістю та ефективністю. Чим більш справедливо ділиться пиріг, тим менше стають його порції. З цим правилом розподілу доходу згодні майже всі учасники дискусії. Висновки Статистика свідчить про значне раз-риве в доходах населення США. Дохід квин-тіля найбагатших сімей приблизно в десять разів перевищує дохід найбіднішої п'ятої частини сімей. Трансферти в
 5. Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст- рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку
  справедливості податкової системи відноситься до принципів розподілу податко-вого тягаря між багатими, середнім клас-сом і найбіднішими верствами населення. У со-відповідності з принципом одержуваних вигод справедливо , щоб люди платили податки, ви-ходячи з розміру одержуваних ними громадськості них благ. Відповідно до принципу здатності заплатити справедливо, щоб люди платили податки,
 6. Дміністраціі стала податкова реформа - ставки податків скорочувалися в 1981 і: 986 рр..
  справедливості. У 1993 р. ставки податків на доходи найбагатших американ-ців становили приблизно 40%. Використання тільки економічної теорії не дозволяє визначити кращий спосіб врівноваження ефективності та справедливості. Роль економістів у політичних дискусіях з питань податкової політики полягає в тому, щоб перешкодити політиці, яка приносить в жертву
 7. Зовнішні зобов'язання
  такі капітали. Однак у майбутньому можливе значне перерозподіл фінансових коштів, у тому числі шляхом переливу капіталу з США в інші країни і регіони, але для цього там повинна з'явитися економіка, порівнянна за своєю потужністю з
 8. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  справедливість у сфері економіки - це відповідність системи економічних відносин (переважно відносин розподілу) уявленням, потребам, інтересам, панівним у даному суспільстві. Так, в різні епохи вважалося справедливим розподіл благ в залежності від наступних критеріїв: за статусом народження (аристократ , вільний плебей, раб); по положенню (чиновник, простолюдин); по
 9. Економічна теорія суспільного сектора хід, платитимуть різні суми податків.
  справедливість Аналіз розподілу податкового тягаря - основна ланка оцінки справедливий-вості податкової системи. Той, кому доводиться нести основний тягар по-даткового тягаря, далеко не завжди повинен платити податки уряду (якщо розглядати його розподіл з позицій справедливості). Оскільки податки впливають на попит і пропозицію, зміна рівноважних цін робить
 10. 20.4. Перерозподіл доходів. Соціальна політика держави
  справедливістю. Ефективність є отримання суспільством максимуму можливих благ від використання його обмежених ресурсів. Рівність означає, що отримані блага справедливо розподіляються між членами суспільства. Іншими словами, ефективність - економічний «пиріг», а рівність - спосіб «нарізки» його на частини. Постає питання: яке ж розподіл пирога вважати справедливим?
 11. Випадок непередбаченої інфляції і неповної інституційної адаптації
  такі побоювання не позбавлені підстав, посколькуподобное вже траплялося в житті. Однак, як миувідім в гол. 34, зазвичай таке відбувалося в ситуа-ції, коли уряд був близько до банкрут-ству, т . е. в разі, не характерному для сегодняшніхСоедіненних
 12. Які економічні умови необхідні для досягнення соціальної справедливості?
  справедливість. Під такий справедливістю розуміється відповідність між: а) практичною діяльністю людей і їх суспільним становищем; б) їх правами та обов'язками; в) діянням і заплата; г) працею і винагородою; д) злочином і покаранням; е) заслугами людини і їх суспільним покликанням. Тепер буде зрозуміліша роль макроекономічних регуляторів у забезпеченні
 13. Загальна оцінка теорії розподілу Кларка
  справедливістю. Він вважав, що заробітна плата, відповідна граничної продуктивності праці, автоматично є «справедливою». Тим часом справедливість принципу, відповідно до якого власники дефіцитних ресурсів оплачуються вище інших, по собі не є очевидною. Як зазначає М. Блауг, принцип граничної продуктивності забезпечує комутативну (обмінну), а
 14. 8. ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ
  справедливості оподаткування. Оподаткування має бути справедливим. Ідея справедливості втілюється у всій системі принципів оподаткування. Справедливість виявляється і у загальності, і в рівності, і в пропорційності, і в визначеності, і в інших правових засадах оподаткування. Оподаткування спочатку несправедливо по відношенню до платника податків, оскільки передбачає
 15. Висновки
  такі об'єктивні чинники, як сформовані у минулому розподіл праці, технологічна взаємозалежність, елементи загального культурно-цивілізаційного простору. 6. Головні перешкоди інтеграції: побоювання у країнах - членах СНД обмежити свій суверенітет, економічні труднощі, незавершеність будівництва нової соціально-економічної системи. 7. Організаційні рамки інтеграційних
 16. Незважаючи на поширений-ність цих понять, вони досить рідко використовуються для оцінки
  справедливість. Якщо податки стягуються відповідно до спо-можності громадян заплатити їх, внески багатих платників податків по-винні перевищувати платежі менш забезпечених індивідів. Але скільки повинні платити багаті? Велика частина суперечок ведеться навколо цього питання. Розглянемо податкові системи, представлені в табл. 12.6. У кожному разі по-чаї платники податків з високими доходами платять
 17. Будівництво та експлуатацію доріг.
  Справедливий спосіб оплати урядової послуги. Даний принцип використовують і як аргумент на захист того положення, що багаті громадяни платять вищі податки. Чому? Просто тому, що багаті витягують велику вигоду з громадських послуг. Громадяни, у кото-яких є що захищати, витягують основну вигоду з існування поліції. Той же аргумент можна використовувати і для
 18. Горизонтальне рівність.
  Справедливість податкового кодексу по горизонталі, необхідно визначити значимі для спосіб-ності заплатити податок відмінності сімей. Припустимо, що сім'ї Смітів і Джонсів отримують дохід у розмірі $ 50 тис. У Смітов немає дітей, але глава сім'ї хворіє, витрати пари на медичне обслуговуван-ня становлять $ 20 тис. У Джонсів гарне здоров'я, але у них четверо дітей. Двоє з дітей Джонсів вчаться
 19. 5. Як вирішує проблему «справедливої ціни» Аристотель в що дійшов до нас трактаті?
  Справедливою ціною »відповідно з розумним розміром особистих потреб. Виробництво необхідних для життя продуктів і їх справедливий обмін - природна сторона господарської діяльності, іменованої «економіка». На противагу їй діяльність, спрямована на збагачення, «мистецтво наживати стан», заслуговує осуду. Аристотель іменує її «хрематистикой» (від грец. Chremata -
© 2014-2022  epi.cc.ua