Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку

Дохо-ди урядів штатів та місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку на майно. Ефективність податкової системи залежить від рівня витрат платників податків. Крім перерозподілу ресурсів від налогоплательщи-ков до уряду, виділяють два види іздер-жек: зниження ефективності розподілу ресурсів як результат спотворення стимулів і зміни поведінки суб'єктів ринку і адміні-стративно тягар виконання податкового законодав-ства. Поняття справедливості податкової системи відноситься до принципів розподілу податко-вого тягаря між багатими, середнім клас-сом і найбіднішими верствами населення.
У со-відповідності з принципом одержуваних вигод справедливо, щоб люди платили податки, ви-ходячи з розміру одержуваних ними громадськості них благ. Відповідно до принципу здатності заплатити справедливо, щоб люди платили податки, виходячи з їх здібності не-сти фінансовий тягар. При оцінці справедливий-вості податкової системи важливо пам'ятати, що розподіл податкового тягаря і розподіл-ня обов'язків по сплаті податку суть раз-ні поняття. При розгляді змін податкового законо-давства політики часто стикаються з необхідністю вибору між ефективно-стю і справедливістю. Велика частина спо-рів з питань податкової політики пов'язана з різною оцінкою цих цілей.
Основні поняття Бюджетний дефіцит Гранична ставка податку Принцип здатності заплатити податок Пропорційний податок Бюджетний профіцит Акордний податок Вертикальна справедливість Регресивний податок Середня ставка податку Принцип одержуваних вигод Горизонтальна справедливість Прогресивний податок Частина 4. Економічна теорія суспільного сектзя. Питання 1. Які два найважливіших джерела грошових надходжень федерального правітельстваСША? 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку "
 1. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є також потужним важелем державного регулювання економіки, впливу на господарську кон'юнктуру, а
 2. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  доходів і витрат за рік. Рівність дохідної та видаткової частин між собою передбачає збалансованість бюджету, однак наявність в економіці циклічності, необхідність проведення активної стабілізаційної політики та здійснення структурних зрушень у народному господарстві з метою впровадження досягнення НТП, нерідко веде до рассогласованности власних частин бюджету і виникнення дефіциту
 3. 1. Оподаткування в економіці США
  доходів у Сполучених Штатах. Лише невеликі-Шая частина державних доходів надходить вформе оплати послуг держави, а переважну частину дають податки. Велика частина податків (62%) взі-мается Федеральним урядом, який затемперераспределяет деякі з цих доходів междуштатамі та місцевими органами влади. Трьома головними джерелами государственнихдоходов є: особистий
 4. Палаш та соціальні виплати
  доходів правітельстввсех рівнів склала майже 32% ВНП *. Більш тре-ти цієї суми було потім повернуто частномусектору, в основному у формі виплат за соціально-му забезпеченню, різних державних допомог, допомог по безробіттю та відсотків по дер-жавної боргу. Різниця між сумами подат-гов і соціальних виплат носить назву чистих на-логів. Про Чисті податки - це сума, яку
 5. Глосарій
  прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару або послуги є колічестводругіх товарів або послуг, від яких необхідно відмовитися, щоб
 6. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  уряду, за самою своєю природою мають егалітарної тенденцію. Історично ці державні інвестиції давали можливість некваліфікованим поступово ставати кваліфікованими - спочатку за допомогою безкоштовної початкової освіти, потім безкоштовної середньої освіти і, нарешті, за допомогою заходів щодо здешевлення університетської освіти - безкоштовного (Закон про допомогу
 7. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  доходи на активи, що залишилися, які вони могли б купити, не покрили б необхідних витрат на відсотки і не компенсували б покупців за очікувані втрати іноземної валюти, пов'язані з їх володінням). Для ілюстрації цієї проблеми припустимо, що японський пенсійний фонд купує державну облігацію США на 100 доларів, коли обмінний курс становить 120 ієн за долар. Через рік, при
 8. Хоча політика субсидій (у порівнянні з контролем за цінами) більш ефек-на, але і вона недосконала. Рентні субсидії та
  уряду грошей і, отже, вимагають підвищення податків. Але, як ми переконаємося, оподаткування пов'язано зі значними витратами. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення верхньому і нижньому межі ціни і приве-дитя приклад кожного з них. Який з них призводить до дефіциту? Який призводить до надлишку? Чому? 144 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює риног
 9. Податки на продажу стягуються як відсоток від загальної суми покупок в магазинах роздрібної торгівлі.
  Прибутковий податок і податок на прибуток корпорацій. У багатьох випадках податки штатів і місцеві податки аналогічні федеральним, в інших вони відрізняються (наприклад, ставка податку на заробітну плату встановлюється значно нижче ставки податку на банківські відсотки або дивіденди). Деякі штати взагалі відмо-залісь від оподаткування доходів своїх жителів. Правітельстваштатов і місцеві
 10. 3 деяких випадках такі можливості зменшення податків - результат оши-пліч Конгресу, що виникають завдяки
  доходу, економісти раз-личать дві податкові ставки: середню і граничну . Середня ставка податку -? То загальна сплачена сума податку, розділена на загальну суму доходу. Пре-слушна ставка податку - це додаткові податки з кожного додаткового долара доходу. Припустимо, що уряд обкладає податком перші $ 50 тис. доходу за ставкою 20%, а дохід, що перевищує $ 50 тис., - по
© 2014-2022  epi.cc.ua