Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Соціальне регулювання


Для існування більшості з наведених втабл. 13-1 агентств, що займаються соціальним ре-лювання, є чіткі економічні ос-нови. Більшість з них мають справу з послід-ствиями зовнішніх ефектів (таких, як загрязненіевоздуха) або з ситуаціями, в яких особи, що приймає рішення, часто виявляються не цілком ін-формованими (як, наприклад, з ситуаціями, що представляють небезпеку для здоров'я) . Від-повідно мало хто з економістів предлагалогранічіть масштаби соціального регулювання, проте багато були налаштовані критично у відношенні існуючих законів і регулірующіхагентств.
Гіпотеза захоплення не дуже-то допомагає в поясню-нии становлення соціального регулювання. На-приклад, більшість робочих місць в СоедіненнихШтатах опинилося під юрисдикцією Управління потехніке безпеки та охорони праці (OSHA).
Фір-ми, діяльність яких регулюється цим управ-ління, не є, таким чином, небольшойі легко організовуваній групою. Більш того, вони ні-чого виграють від регулювання, особливо по-сле прийняття закону про створення OSHA, которийподобно більшості законодавчих актів з со-циальному регулювання надає регулючі-ющему агентству малу свободу дій. Управ-нію наказано «гарантувати, наскільки це мож-можна, всім працюючим в країні чоловікам й жінки безпечні і здорові умови роботи», а не тільки усувати невиправдані ризики іліобеспечівать працівників інформацією. У меропри-ємства по соціальному регулюванню оказиваютсявовлеченнимі великі групи населення: робітники, фахівці в галузі охорони навколишнього середовища, споживачі і численні фірми.

Точно так само працівники органів соціального ре-лювання рідко звинувачуються в тому, що вони дей-обхідних в інтересах регульованих ними суб'єктів.
Працівники органів соціального регулювання ча-сто є професіоналами в області здравоох-поранення, безпеки та інших пов'язаних з німіобластях. Ймовірно, вони діють на догоду групам, виступаючим в підтримку їх агентств, але їх дей-наслідком обмежені законами, які подібно зако-ну про OSHA наказують їм усувати визна-лені явища або ситуації, а не оптімізіроватьіх. Таким чином, працівників органів соціальногорегулірованія частіше звинувачують у надмірному усер-дії, ніж у підпорядкуванні їх тим, чию деятельностьоні регуліруют7.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальне регулювання "
 1. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  соціальному регулюванню ринкової економіки і є предметом розгляду даної і наступної глав
 2. Глава 13. Регулірованіеекономічес-койдеятельності
  соціальногорегулірованія, що має справу з проблемами здоровяя, безпеки, дискримінації, захисту по-требителей та охорони навколишнього середовища. Автомобільна промисловість представляетсобой крайній, але аж ніяк не унікальний випадок. «Комерційні банки та інші депозитні уста-дення., Є, може бути, найбільш сильно ре-гуліруемимі (після електричних компаній) установами в системі
 3. 2 . Регулювання на практиці
  соціального регулювання вСоедіненних Штатах датується 1906 р., коли б-ла створена Адміністрація з контролю за качест-вом харчових продуктів і медикаментів (FDA). Розмах соціального регулювання різко розширив-ся в 60 -і роки і особливо на початку 70-х років пріадміністраціі Ніксона Багато з цих созданнихв пізніший час агентств очолюються чащеоднім особою, ніж групою осіб. Починаючи з
 4. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  соціального регулювання: контролю за за-забрудненням навколишнього середовища. Ми почнемо з обо-снования економічних аргументів на користь держав-ного регулювання забруднення-окрркающейсреди. Потім ми обговоримо те, як Управління поохране окрркающей середовища (EPA) підійшло до рі-нію стоїть перед ним завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 5. Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе
  соціальному регулюванню застосовні в сущностіко всім фірмам в економіці. А антитрестовские агентства, так само каки комісії з соціального регулювання, укомплектовані головнимчином професіоналами: юристами та економістами. чих витрат. Приватні витрати проізводстваетой хімічної компанії нижче величини гро-ських витрат, так як вона не платить за збиток, що наноситься нею навколишньому середовищу.
 6. 4. Інформація та предотвращеніеущерба
  соціальному регулюванню. Другий тип 12 Див Thomas R Tietenberg, «Uncommon Sense: The Program to ReformPollution Control Policy», in Leonard W. Weiss and Michael W. Klass (eds.), Regulatory Reform: What Actually Happened, Little, Brown, Boston, 1986. Глава 13: Регулювання економічної діяльності 243 дефектів ринку, що формує економіческіеоснови соціального регулювання,
 7. Наслідки дерегулювання
  соціальномурегулірованію, пов'язаному з недосконалістю ін-формації, дають менше радісних приводів дляразговоров. Ці програми, як правило, пов'язані ссерьезнимі проблемами, що не мають простихрешеній. Якщо останні три адміністрації осоз-нали значимість пильного аналізу витрат івигод соціального регулювання, то цього нельзясказать про Конгрес та більшості фахівців порегулірованію.
 8. Резюме
  соціального регулювання частіше звинувачують вчрезмерном старанності, у реалізації цілей регулюю-ного агентства без урахування відповідних витрат. 5. Зовнішні ефекти мають місце тоді, коли вироб-ництво або споживання якогось блага супроводжує-ся побічними ефектами, що робить вплив інших суб'єктів, і коли ці побічні еффектине знаходять повного відображення в цінах. Зовнішні еф-фекти мають
 9. Глава 14. Государствоп проблемамонополій
  социальною регулювання, що обговорювало-ся в гол. 13, державні агентства занімаютсятакімі проблемами, як здоров'я, безпека, ді-скрімінація, а також захист споживачів і охра-на довкілля. У цьому розділі мова піде про антитрестовскойдеятельности і економічному регулюванні какответних заходи держави на дефекти ринку, при-чиною яких є влада монополій, т.
 10. 4. Виробництво
  соціально, повинні вважатися психічно хворими і мати потребу в лікуванні. Але поки не всі вони вилікувані, поки вони діти або люди похилого віку, необхідно робити певні заходи, щоб не піддавати суспільство небезпеки. Анархічне суспільство буде залежати від милості кожного індивіда. Суспільство не може існувати, якщо більшість не готова шляхом застосування або загрози насильницьких дій
© 2014-2022  epi.cc.ua