Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Соціальна орієнтація економіки в перехідний період


Створення соціально орієнтованої перехідної економіки означає:
- досягнення раціонального рівня споживання для більшості населення, що передбачає, зокрема, скорочення диференціації в рівні споживання благ і послуг до меж, при яких зберігаються стимули до кваліфікованої праці і ефективному підприємництву;
- створення умов для кваліфікованого творчого праці, що тісно пов'язано з якісною зміною структури економіки (насамперед скорочення до мінімуму застосування важкої фізичної праці і екологічно шкідливих виробництв);
- перехід від хронічного дефіциту споживчих товарів і послуг до широкого пропозицією їх на ринку ;
- формування ефективної системи соціального захисту, яка повинна включати захист від безробіття, забезпечення посібників для непрацездатних груп населення, з'єднання державної та страхової систем соціального захисту.

У Росії створення соціально орієнтованої економіки утруднено в силу наступних обставин:
1) сильного відставання від сучасного технічного рівня в ряді галузей, особливо в сільському господарстві, що не дозволяє швидко задовольнити на високому рівні потреби переважної частини населення;
2) вкрай нераціональною структури економіки зі слабким розвитком галузей, орієнтованих на споживчий ринок;
3) збереження бюрократичних традицій управління , провідних до значної ролі в економічній політиці галузевих інтересів на шкоду соціальним завданням:
4) переважання в суспільній поведінці пасивних форм соціальної адаптації (утриманські настрої деяких соціальних шарів);
5) необхідності при відновленні економічного зростання значних інвестицій для технологічного переозброєння економіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальна орієнтація економіки в перехідний період "
 1. Класифікація ринків праці
  соціально-трудових відносин можна виділити міжнародний ринок праці, ринки праці міждержавних регіонів (Європейський, латиноамериканський, середньоазіатський, країн СНД). За критерієм часових параметрів виділяються перспективний, прогнозний та поточний ринки праці. За ступенем еластичності - гнучкий і жорсткий ринки праці. У загальній чисельності населення виділяють дві великі групи: люди,
 2. Роздержавлення і приватизація
  соціальне підприємництво, спрямоване на нововведення в суспільному житті, в тому числі і безприбуткових (некомерційних) підприємствах, в сфері діяльності держави; - внутрішнє - власну справу без власного підприємства, підприємницька активність працівників великої фірми. Підприємець - головний агент економічного розвитку, його роль в економіці зводиться до
 3. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  соціальної революції. Розкриття економічного закону розвитку людського суспільства допомагає нам дати аналіз передумов соціальної революції. Особливо сильно марксизм цікавило питання про пролетарську соціалістичної революції. Маркс і Енгельс показали неминучість соціалістичної революції і дикту-тури пролетаріату. Вони з'ясували, як в надрах капіталізму створюються матеріальні
 4. Вихідні позиції для переходу до ринкових відносин
  соціальної ролі держави; - вкрай спотворену структуру національної економіки, де провідну роль відігравав військово -промисловий комплекс, а роль галузей, орієнтованих на споживчий ринок, була принижена; - неконкурентоспроможність переважної частини галузей промисловості і сільського господарства. Все це було посиленно відсутністю в суспільстві консенсусу з приводу самого переходу до
 5. 3. Проблема соціальної орієнтації економіки. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  соціально орієнтованої економіки зумовлена такими факторами: - завданнями гуманізації суспільних відносин, запобігання росту бідності і злочинності; - науково-технічної революцією, головним двигуном якої є творча праця, немислимий без задоволення розумних потреб працівника; - необхідністю створення нормальних умов життєдіяльності людей, коли
 6. 4. Соціальна політика держави
  соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я, житлове господарство, культура і мистецтво). Таким чином, політика доходів являє собою складову частину соціальної політики держави. Остання спрямована, зокрема, на ослаблення диференціації доходів і майна, пом'якшення суперечностей між учасниками ринкової економіки і запобігання соціальних конфліктів на економічній
 7. Глосарій
  соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Соціальних програм. Стимулювання пропозиції: * резерв робочої сили в традиційних галузях; * структурна перебудова; * зростання вкладених інвестицій; * збільшення продуктивності праці. Іншим найважливішим фактором післявоєнного розвитку стало вступ-ня розвинених країн в епоху НТР - науково-технічної револю-ції. НТР - якісний стрибок у розвитку суспільства, обумовлений
 9. 3. Теорема Коуза
  соціальними витратами (за формулою: соціальні витрати дорівнюють сумі приватних і екстернальних, тобто покладених на третіх осіб). У разі негативних зовнішніх ефектів приватні витрати виявляються нижче соціальних, і разі позитивних ефектів - навпаки, соціальні витрати нижче приватних. Такого роду розбіжності досліджувалися ще А. Пігу в книзі «Теорія добробуту» (1920), Він
 10. 3. «Нетиповий погляд»: епістемологична функція ціннісних орієнтації і мова теорії як спосіб переконання
  соціального конструювання. У роботах, в яких економічна політика обговорюється п практичних термінах, ми зазвичай стикаємося з тим, що елементи специфічних політичних доктрин вводяться як прості припущення без будь-яких доказів, які зацікавлені автори можуть, як вони думають, представити на першу вимогу. І нічого іншого і не можна було припустити. Доктрини
© 2014-2022  epi.cc.ua