Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

59. Соціальна організація та її структура

Соціальна організація в широкому сенсі слова це будь-яка організація в суспільстві; у вузькому сенсі - це соціальна підсистема. Соціальна організація являє собою систему соціальних груп і відносин між ними. У ній взаємодіють різні соціальні групи, члени яких об'єднані інтересами, цілями, цінностями, нормами, що базуються на основі спільної діяльності.
Соціальна організація промислового підприємства являє собою систему соціальних груп, що виконують певні виробничі функції, які сприяють досягненню загальної мети або цілей. Це звичайно працівники (організаційно оформлена спільність людей), які об'єднуються для створення або виробництва конкретної продукції за допомогою конкретних засобів виробництва. Соціальна організація зазвичай характеризується наступними ознаками:
1) наявністю єдиної мети (виробництво продукції або надання послуг);
2) існуванням системи влади, управління, які мають на увазі підпорядкування працівників керівництву в процесі трудової діяльності;
3) розподілом функцій (повноважень і обов'язків) між групами працівників, що знаходяться у взаємодії один з одним.
Соціальна організація відноситься до найбільш складного типу організаційних систем, так як в її природі закладена певна подвійність: по-перше, вона створюється для вирішення певних завдань і, по-друге, виступає соціальним середовищем спілкування і предметної діяльності людей.
На заздалегідь створену соціальну організацію накладається ціла система різноманітних міжособистісних відносин, обумовлених індивідуальними особливостями, цілями, цінностями, мотивами людей.
Перед трудової соціальною організацією найчастіше ставляться наступні завдання:
1) підвищення економічної ефективності виробництва та якості продукції та праці;
2) соціальний розвиток колективу та / або працівника як особистості.
Ці завдання визначають два типи структури соціальної організації: виробничу і невиробничу.
Виробничий тип структури соціальної організації формується залежно від виробничих факторів діяльності людей і включає такі компоненти загальної структури, як:
1) функціональну, визначальну зміст праці;
2) професійну, реалізується у підготовці та перепідготовці кадрів;
3) соціально-психологічну, тобто міжособистісні відносини в колективі;
4) управлінську, що складається в конкретній системі управління.
Якісними ознаками функціонування виробничого типу структури соціальної організації виступають потреби та інтереси, вимоги працівника до праці і в першу чергу до змісту і умов праці, до умов свого професійного і кар'єрного зростання, до організації праці.

Невиробничий тип структури соціальної організації має місце тоді, коли члени трудової організації (трудового колективу) беруть участь у різних видах невиробничої діяльності у вільний від роботи час. До невиробничої структурі соціальної організації можна віднести значну частину діяльності громадських, культурних, спортивних та інших організацій.
Загальна структура соціальної організації промислового підприємства виникає і розвивається як у робочий час, так і під час дозвілля (розвиток неформальних відносин). Ці соціальні організації пов'язані між собою і доповнюють один одного. У соціальну структуру трудової організації (трудового колективу) входять і соціальні процеси і явища. Під соціальним процесом у трудовій організації розуміються послідовні зміни соціальної організації в цілому або окремих її структурних елементів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 59. Соціальна організація та її структура "
 1. 7.2. Структура механізму світового господарства
  соціально-економічне явище має свою інституційну структуру, яку визначають утворюють її інститути і підсистеми. У структуру механізму світового господарства входять агенти на двосторонньому та багатосторонньому, регіональному та світовому, приватному і міжнародно-монополістичному рівнях. Це держави, інтеграційні об'єднання, ТНК і ТНБ, міжнародні картелі, міждержавні
 2. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Соціально-економічних відносин грунтується на вирішенні таких найважливіших практичних завдань: - хто володіє економічною владою - присвоює вирішальні чинники виробництва; - хто і на яких соціальних умовах виробництва створює економічні блага; - кому і в яких кількостях дістаються результати господарської діяльності. Звідси соціально-економічні відносини включають три
 3. Глава 14. Ваша організаційна стратегія
  організації мають ієрархію. На кожному рівні люди маю когось над собою. Отже, організація має структурою. Якщо у неї немає структури, то це натовп. Натовп нічого не створює, вона може лише руйнувати. Теодор Левіт "Менеджмент для розвитку бізнесу" Кожен хоче «стати організованим». Але коли ви пропонуєте підприємству створити Схему організації, то на вас починають дивно
 4. Глава 2 Освіта та розвиток світового господарства
  соціальних формах їх організації. Продуктивні сили і соціальна структура їх організації знаходяться в нерозривній взаємодії, роблячи вплив один на одного. На них впливали численні фактори внутрішнього і зовнішнього порядку, географічне середовище, що зумовило нелінійний характер розвитку при загальній тенденції до підвищення рівня продуктивних сил. Історія людського суспільства і
 5. 58. Соціальна структура трудової організації
  соціальний організм має і певну соціальну структуру. Існує кілька видів соціальних структур: виробничо-функціональна, цільова, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, суспільно-організаційна, соціально-психологічна і національна соціальні структури. Виробничо-функціональна структура трудового колективу включає в себе
 6. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  соціального захисту
 7. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним співвідношенням підприємств різних розмірів. Тип розмірної структури визначається в основному ступенем диференціації галузевої продукції і розміром її
 8. Функціональні бар'єри
  організаційні структури функціонального типу мають ряд позитивних рис. Діючі фахівці мають високу кваліфікацію. Ці структури - ефективний спосіб організації виконання постійно повторюваних, рутинних завдань, які потребують оперативного прийняття рішень. Ці структури легко управляються. Водночас структури функціонального типу мають і велике число недоліків.
 9. Яким чином пов'язані між собою власність і соціальні відносини?
  Соціальними відносинами. У першу чергу, мабуть, йдеться про взаємодію двох різних видів структур - економічної та соціальної. Соціальна (від лат. Socialis - суспільний) структура - мережа стійких і впорядкованих зв'язків між окремими особистостями і групами людей, об'єднаних певними суспільними (національними, політичними, професійними і ін) відносинами.
 10. Соціальна система
  соціальній системі ", ми не маємо на увазі організацію певних вечірок щоп'ятниці (хоча вони теж не виключаються). Компанії, звичайно, не будуть перебудовувати свою соціальну систему просто для того, щоб "зробити життя своїх працівників приємніше". Їх соціальна система створюється таким чином, щоб вона відповідала потребам технічної системи, так як технічна система повинна забезпечувати
 11. 81. Соціальна політика
  соціальний мир у суспільстві. Організація як соціальна система, як стійка форма об'єднання людей, що мають спільні інтереси і цілі, характеризується різнобічністю функціонування. Її розвиток здійснюється в трьох напрямках: технічному, економічному і соціальному. Технічне напрям в основному пов'язане з вдосконаленням засобів і технологій виробництва, наявністю потрібного,
 12. 17.3. Основні моделі господарського устрою розвинених країн
  соціально-економічних сил у їхніх взаєминах. Сюди входять відносини держави і підприємництва (структурна, промислова, науково-технічна політика, стратегія забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки), організація функціонування ринку, національні особливості господарської діяльності, систем внутрішньофірмового управління, трудові відносини, структура
 13. I.4.3. Відтворювальна структура
  соціальних негараздів, зростання напруженості, а якщо споживання становить 70%, накопичення - 25%, експорт - 5%, то такі співвідношення відображають найбільш оптимальну структуру. За рахунок цих накопичень (у даному випадку 25 %) здійснюються нові інвестиції в економіку, розвиваються певні експортно-імпортні відносини і в країні відсутня соціальна напруженість. Інакше, відтворювальна
 14. Запитання до теми
  соціального розвитку РФ належить до розвиненим країнам? 3. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою світових цін та економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства, чи робить вона вплив на економічний розвиток країни? 5. Розкрийте характер участі РФ у світовій торгівлі. 6. Покажіть особливості участі РФ в
 15. Запитання до теми
  соціальній структурі господарюючих суб'єктів західних країн в 80-90-ті
 16. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  соціальні платежі, податок на додану вартість, податок на спадщину та дарування, спеціальний прибутковий податок, податок на нерухомість. У другому питанні необхідно коротко охарактеризувати податкову систему Данії (структура, особливості, тенденції функціонування) та основні значущі податки Данії за елементами: прибутковий податок з фізичних осіб, податок у соціальні фонди, податок на прибуток
© 2014-2022  epi.cc.ua