Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

(від грец. Systema - ціле, складене з частин та аналіз)
сукупність методів і засобів дослідження складних, багаторівневих і багатокомпонентних систем, об'єктів, процесів, що спираються на комплексний підхід, облік взаємозв'язків і взаємодій між елементами системи.
Системний аналіз відіграє важливу роль в процесі планування та управління, при виробленні та прийнятті управлінських рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ "
 1. Функціонально-вартісний аналіз
  системного дослідження об'єктів (виробів, процесів, структур тощо), спрямований на оптимізацію співвідношення між корисним ефектом і сукупними витратами ресурсів за життєвий цикл застосовуваного за призначенням
 2. 3.2. Системний підхід в аналізі господарської діяльності
  системному підході. Особливості системного підходу в науковому дослідженні. Окремі етапи системного аналізу господарської діяльності. Системний підхід - це напрям у методології дослідження. Він базується на вивченні об'єктів як складних систем, які складаються з окремих елементів з численними внутрішніми і зовнішніми зв'язками. Системний підхід дозволяє глибше вивчити об'єкт,
 3. 2.3. Принципи аналізу господарської діяльності
  системність, об'єктивність, дієвість, плановість, своєчасність, достовірність, демократизм, ефективність як характерні риси АХД. Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в управлінні виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги накладають свій відбиток на саме аналітичне дослідження і повинні обов'язково виконуватися при
 4. 90. «Тектологія» А. А. Богданова: застосування системного підходу
  системну науку, що являла першу спробу здійснити системно-кібернетичний аналіз функціонування та управління соціальними структурами. А. Богданов висунув ідею, згідно з якою одні й ті ж закони і принципи мають місце як у різних сферах людської діяльності (виробництві, науці, ідеології, мистецтві), так і в природі. Це принципи організації, взаємодії окремих
 5. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011
  системно-діяльного підходу. Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань, що забезпечує системність, технологічність процесу навчання, дозволяє підвищити якість підготовки
 6. Посвята
  системно-комплексний методології вирішення великих організаційно-технічних завдань. А. В.
 7. 1.8. Системний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності
  системно. Системний підхід до аналізу діяльності економічних одиниць увазі розуміння того, що кожна така одиниця являє собою складну систему елементів, об'єднаних безліччю зв'язків як один з одним, так і з зовнішнім середовищем. Не можна аналізувати той чи інший аспект діяльності підприємства ізольовано, це слід робити тільки з урахуванням системних зв'язків. Чим складніше
 8. 2. Варіанти системних реформ у перехідній економіці
  Важливе значення для ходу і результатів реформ в країнах з перехідною економікою мають вихідні
 9. ПЕРЕДМОВА
  системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності. У першій частині книги викладаються теоретичні основи аналізу господарської діяльності як системи узагальнених знань про предмет, метод, завдання, методику та організації економічного аналізу на підприємствах. У другій частині розглядаються методики
 10. Економічний лад суспільства
  системного пізнання економіки може бути генетичне пояснення її явищ від простого до складного. Генетичний «зріз» ФТЕ пояснює існуючі явища в порядку їх виникнення. - Мегаекономіка (світова економіка) - + - Макроекономіка (національна економіка) - + --- Мікроекономіка (економіка укладів) Зазвичай мікроекономікою називають конкретно-економічні явища або
 11. Терміни і поняття
  Перехідна економіка Лібералізація Приватизація Системні реформи Ринкова инфрастуктура Еволюційний шлях переходу до ринкової економіки Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 12. Принцип рівноваги
  системного дослідження соціальних процесів і явищ як структурно розчленованої цілісності, кожен елемент якої має строго функціональне призначення. При цьому в якості структурних утворень розглядаються цінності і норми, що володіють відповідними механізмами регуляції діяльності людей. Використання принципу рівноваги значною мірою передбачає тривалу
 13. Науково-технічний прогрес в митній справі
  системне, безперервний розвиток і вдосконалення засобів праці, технологічних процесів, управління, професійного рівня працівників , здійснювані з метою підвищення ефективності діяльності митної
 14. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  системний рахунок основних показників СНР та аналіз взаємозв'язків між галузями економіки, виявляти головні економічні пропорції, вивчати структурні зрушення і особливості ціноутворення в економіці і т. д. Інтеграція МОБ в СНС сталася після другої світової війни. Вперше ця інтеграція була обгрунтована в СНР ООН 1968 року. Інтеграція МОБ в СНС означала, що правила його складання були
 15. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  системному підході до характеристики економічних процесів і явищ, що передбачає розробку системи показників, що охоплює основні види економічної діяльності. Системний характер економічної статистики означає узгодженість між різними показниками, використовуваними для опису й аналізу різних, але взаємопов'язаних аспектів економічних явищ і процесів. У процесі
 16. 3.1. Метод аналізу господарської діяльності, його характерні риси
  системного підходу до вивчення об'єктів аналізу, що є ще однією його характерною рисою. Системний підхід передбачає максимальну деталізацію досліджуваних явищ і процесів на елементи (власне аналіз), їх систематизацію і синтез. Деталізація (виділення складових частин) тих чи інших явищ проводиться в тій мірі, яка практично необхідна для з'ясування найбільш
 17. Національна економіка
  Макроекономіка розглядає економічний лад суспільства в рамках національних кордонів . Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття,
 18. мікроекономічному аналізу
  аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат,
 19. 19. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
  системного аналізу вивчення поведінки споживача починається з дослідження його споживчого вибору, причин, за якими він вважає за краще один товар іншому. Зазвичай аналізують три версії споживчого вибору. Ці версії пов'язані, по-перше, з вивченням концепції граничної корисності, по-друге, з розрахунком ефекту доходу та ефекту заміщення, по-третє, з аналізом споживчих
© 2014-2022  epi.cc.ua