Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

2.3. Принципи аналізу господарської діяльності

Державний підхід, науковість, комплексність, системність, об'єктивність, дієвість, плановість, своєчасність, достовірність, демократизм, ефективність як характерні риси АХД.
Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в управлінні виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги накладають свій відбиток на саме аналітичне дослідження і повинні обов'язково виконуватися при організації, проведенні та практичному використанні результатів аналізу. Коротко зупинимося на найважливіших принципах аналізу.
1. Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ, процесів, результатів господарювання. Інакше кажучи, оцінюючи певні прояви економічного життя, потрібно враховувати їх відповідність державній економічній, соціальній, екологічній, міжнародній політиці та законодавству.
2. Аналіз повинен носити науковий характер, тобто грунтуватися на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовувати досягнення НТП і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень.
3. Аналіз повинен бути комплексним. Комплексність дослідження вимагає обхвату всіх ланок і всіх сторін діяльності та всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства.

4. Однією з вимог до аналізу є забезпечення системного підходу, коли кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система, що складається з ряду елементів, певним способом пов'язаних між собою і зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об'єкта має здійснюватися з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємозалежності і взаимоподчиненности його окремих елементів.
5. Аналіз господарської діяльності повинен бути об'єктивним, конкретним, точним. Він повинен грунтуватися на достовірній, перевіреної інформації, реально відображає об'єктивну дійсність, а висновки його повинні обгрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. З цієї вимоги випливає необхідність постійного вдосконалення організації обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також методики аналізу з метою підвищення точності і достовірності його розрахунків.
6. Аналіз покликаний бути дієвим, активно впливати на хід виробництва і його результати, своєчасно виявляючи недоліки, прорахунки, упущення в роботі і інформуючи про це керівництво підприємства. З цього принципу випливає необхідність практичного використання матеріалів аналізу для управління підприємством, для розробки конкретних заходів, для обгрунтування, коригування та уточнення планових даних.
В іншому випадку мета аналізу не досягається.
7. Аналіз повинен проводитися за планом, систематично, а не від випадку до випадку. З цієї вимоги випливає необхідність планування аналітичної роботи на підприємствах, розподілу обов'язків по її виконанню між виконавцями і контролю за її проведенням.
8. Аналіз повинен бути оперативним. Оперативність означає вміння швидко і чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення і втілювати їх у життя.
9. Один з принципів аналізу - його демократизм. Передбачає участь у проведенні аналізу широкого кола працівників підприємства, що забезпечує більш повне виявлення передового досвіду і використання наявних внутрішньогосподарських резервів.
10. Аналіз повинен бути ефективним, тобто витрати на його проведення повинні давати багатократний ефект.
Таким чином, основними принципами аналізу є науковість, комплексність, системність, об'єктивність, точність, достовірність, дієвість, оперативність, демократизм, ефективність і ін Ними слід керуватися, проводячи аналіз господарської діяльності на будь-якому рівні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Принципи аналізу господарської діяльності "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. Література
  1. Аналіз господарської діяльності в промисловості / / Под ред. В.І. Стражева. 4-е вид. Мн., 1999. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності
 3. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 4. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 5. Про автора
  Rich Swannell навчався програмувати на комп'ютері по книгах - до того, як він взагалі побачив комп'ютер. Це тривало, поки він не втратив всі заощадження в краху 1987 года, що змусило його серйозно зацікавитися технічним аналізом ринків, а через якийсь час, хвильовим принципом Елліотта. Використовуючи свої унікальні здібності створювати комп'ютерні алгоритми для вирішення завдань і досвід
 6. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
 7. Література
  1. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» від 18.10.94г. № 3321-ХИ. 2. Положення «Про безготівкові розрахунки в Республіці Білорусь» від 31.01.97 р. № 849. Затверджено Правлінням Національного банку РБ 27.12.96 р. № 36. 3. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 4. Аналіз господарської діяльності в
 8. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  Аналіз фінансово господарської діяльності (аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності
 9. Література
  1. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Політика доходів і заробітної плати: Учеб. посібник. М., 1999. 2. Бутеніл В.Є. Стимули економічного розвитку. Мн., 1999. 3. Лопухіна Е.А. Розподіл доходів: структура, форми, рівність, нерівність, бідність: Навчально-методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І.,
 10. 1. Економічні агенти
  З обмеженості економічних ресурсів випливає необхідність господарської діяльності. Часто господарську діяльність називають простіше - економікою. При цьому, як зазначалося вище, економічна (господарська) діяльність є не що інше, як постійна робота з оцінки, порівняно, відбору альтернативних варіантів використання економічних ресурсів. У господарській діяльності беруть участь
 11. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  Розділ II курсу присвячений аналізу механізму функціонування індивідуальних ринків (ринків окремих товарів), проблемам раціонального споживчого поведінки, конкуренції і монополії, аналізу діяльності окремого підприємства, характеристиці ринкового принципу розподілу ресурсів та формування основних видів доходів.==================================***
 12. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Альошин С.М. Кошторис витрат соціально-культурних установ. М., 1977. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ;
 13. Література
  1. Федеральний закон «Про бюджетну класифікацію Російської Федерації» від 15.08.1996 р. № 115-ФЗ. 2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ. 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від
 14. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль, ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 3. Зеленкевич І.М. Позабюджетні кошти / / Головний бухгалтер. 2000. № 4 травня. Економіка, організація і планування невиробничої сфери / Под ред. Е.Н. Жильцова.
 15. Економічні закони і принципи
  Аналізуючи господарське життя, економісти виявляють її закономірності і узагальнюють їх. Перевірені і успішно застосовуються для прогнозування господарського життя закономірності називаються економічними законами (або принципами, як їх часто називають на Заході). Як писав один з головних творців економіки Альфред Маршалл у своєму знаменитому підручнику «Принципи економічної науки» (1890), закон -
 16. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  Існують різні класифікації методів і прийомів аналізу фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта. В основі всіх класифікацій лежать різні ознаки. Одним з найбільш інформативних представляється поділ прийомів і методів за ступенем їх формализуемости, тобто по тому, чи можливо і в якій мірі описати даний метод за допомогою якихось формалізованих (в першу чергу
 17. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  Оцінка виконання виробничих завдань проводиться за допомогою певної системи показників процесів і явищ виробничо господарської діяльності. Кожен показник має числове вираження, що характеризує конкретний вимір об'єкта аналізу і його економічний зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші
 18. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний , графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок
© 2014-2021  epi.cc.ua