Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗІСТАВЛЕННІ

Для аналізу економічних подій, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних, взаємодоповнюючих показників. Сучасна СНС була затверджена ООН в 1993 р., яка дещо видозмінила найменування секторів економіки, стандартних рахунків та основних макроекономічних показників.
Найбільш широко в економічному аналізі застосовуються два найважливіших показника: валовий продукт і національний дохід. Центральним показником новій СНР є валовий внутрішній продукт (ВВП); другий її макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва вони відображають результати діяльності в двох сферах народного господарства - матеріального виробництва та послуг; обидва визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяцю. Підраховуються ці показники як в поточних (діючих) цінах, так і в постійних (цінах якого-небудь базового року).
Різниця між ВНП і ВВП полягає в наступному.
ВВП підраховується за так званим територіальною ознакою. Це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва та сфери послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни.
ВНП - це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг у національній економіці незалежно від місцезнаходження національних підприємств (у своїй країні або за кордоном).
Таким чином, ВНП відрізняється від ВВП на суму так званих факторних доходів від використання ресурсів даної країни за кордоном (переведена в країну прибуток від вкладеного за кордоном капіталу, наявної там власності, заробітна плата громадян, що працюють за кордоном) за мінусом аналогічних вивезених з країни доходів іноземців.
Зазвичай, щоб розрахувати ВНП, до показника ВВП додають різниця між прибутком і доходами, отриманими підприємствами і фізичними особами даної країни за кордоном, з одного боку, і прибутком і доходами, отриманими іноземними інвесторами та іноземними працівниками в даній країні, - з іншого. Ця різниця невелика - для провідних країн Заходу не більше ± 1% від ВВП.
У нашій країні перехід до нових показниками ВВП і ВНП ведеться шляхом перерахунку валового суспільного продукту (ВОП) і національного доходу (НД), що представляють собою відповідно суми валової продукції і чистої продукції галузей матеріального виробництва.
Показник ВОП був основним в радянській економічній статистиці і представляв собою сукупну вартість всього обсягу вироблених товарів та послуг у сфері матеріального виробництва з включенням до неї витрат на сировину, матеріали, паливо та ін, тобто не був вільний від повторного рахунку. Показник національного доходу розраховувався в СРСР теж тільки на базі матеріального виробництва.
Національний дохід - це знову створена за рік вартість, що характеризує, що додало виробництво даного року до добробуту суспільства. Тому при його підрахунку, на відміну від ВВП, в нього не включаються суми амортизації, непрямих податків, державних субсидій.
Це чистий «зароблений дохід» суспільства, цим і визначається важливість НД як макроекономічного показника і його широке застосування при порівняльний аналіз.
Розрізняють вироблений і використаний НД. Проведений НД - це весь обсяг знову створеної вартості товарів і послуг. Використаний НД - це вироблений НД за мінусом втрат (від стихійних лих, збитку при зберіганні і т.д.) і зовнішньоторговельного сальдо.
У російській практиці до цих пір застосовується розбивка на два фонди:
| фонд споживання - частина НП, забезпечує задоволення матеріальних і культурних потреб людей і потреб суспільства в цілому (на освіту, оборону та ін.);
| фонд нагромадження - частина НП, забезпечує розвиток виробництва.
У СНР визначають зазвичай норму накопичення і частку споживання, але у відсотках від ВВП, а не від НД.
Для міжнародних зіставлень і інших цілей зручніше буває мати інтегральний показник масштабів і рівня розвитку економіки. Таку роль зазвичай грає грошовий показник, виражений у доларах, - ВВП або ВНП.
Необхідно підкреслити, що до числовим значенням ВВП / ВНП та інших макроекономічних показників слід ставитися дуже обережно. Методики їх розрахунків, по-перше, різні, по-друге, недосконалі. Насамперед розрізняють ВВП у поточних цінах (номінальний) і реальний ВВП у фіксованих цінах базового року. ВВП у поточних цінах легше порівнювати між собою і зручніше використовувати для розрахунків, пов'язаних з міжнародними валютно-кредитними відносинами. Для підрахунку темпів економічного зростання використовують показник реального ВВП, звільнений від впливу інфляції.
Для міжнародних зіставлень ВВП перераховують в одну валюту, зазвичай - у долари США. При цьому виникає цілий ряд проблем. По-перше, виявляється, що відносні показники тієї або іншої країни, її місце в світовій економіці сильно залежать від поточного обмінного курсу, який може різко змінюватися.
Одне з рішень даної проблеми - використовувати для перерахунку не поточний обмінний курс, а курс базового року (при цьому виникає проблема вибору такого року); інше рішення - використовувати середній за кілька років курс обміну. Такий метод застосовують експерти Світового банку (СБ), що використовують усереднені значення обмінного курсу за три останніх роки. Аналогічна методика прийнята в публікаціях ООН.
По-друге, рівень і структура цін різняться по країнах. У зв'язку з цим на одну і ту ж суму, наприклад 100 дол США, в різних країнах після конвертації в національну валюту можна придбати різну кількість товарів і послуг.
До 90-м рокам XX в. було знайдено рішення даної проблеми: з'явилося поняття паритету купівельної спроможності - ПКС (від англ. purchasing power party - РРР). З 1992 р. в ООН в рамках програми міжнародних зіставлень, а також в ОЕСР, ЄС , МВФ і МБ починають впроваджуватися розрахунки з урахуванням ППС.
ППС - коефіцієнт перерахунку національних валют у долари, проте не за банківським курсом, а виходячи зі співвідношення купівельної спроможності двох валют у країнах, де вони випущені. Для зручності ППС 1 дол прийнятий за одиницю.
Для таких розрахунків беруть одноманітну «корзину» товарів і послуг і розраховують її вартість по країнах. Тут виникає нова проблема: неадекватність стандартного кошика структурі споживчих витрат, кардинально розрізняються в різних країнах. Це означає, що стандартної «кошики», єдиної для всіх країн, не існує.
Цінові відмінності - не єдина причина спотворень при зіставленні ВВП; крім цього, не враховуються тіньова економіки та витрати праці в домашньому господарстві.
Все сказане приводить до висновку про необхідність обережного підходу до результатів міжнародних зіставлень макроекономічних показників. Проте порівняння цікаво і необхідно. Зокрема, порівняння ВВП різних країн дозволяє визначити їх відносний економічний потенціал; порівняння середньодушового ВВП - основа класифікації країн за рівнем розвитку та добробуту.
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ зіставленні"
 1. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних
 2. Система національних рахунків
  Система національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий
 3. 1. Поняття Системи національних рахунків
  Необхідність в системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20 -30-х рр..
 4. Контрольні питання
  1. Що таке система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)?
 5. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  Для аналізу макроекономіки необхідна система показники, що дають повноцінну картину господарської
 6. Система національних рахунків
  Основні абсолютні макроекономічні показники містяться в системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби
 7. Система національних рахунків (СНР)
  Система національних рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан та результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної
 8. Г Л А В А 19 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  Зовнішньоекономічні зв'язки країн, зокрема міжнародний обмін товарами, послугами та факторами виробництва викликають необхідність зіставлення їх національної та зарубіжної вартості, обміну національних валют, ведуть до виникнення міжнародних валютних відносин, аналізу яких і присвячена дана
 9. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  - економічні функції - виробництво, споживання, накопичення, посередництво в перерозподілі доходів; - економічні операції - індивідуальні акти, які здійснюють господарські одиниці в процесі виконання економічних функцій (операції з матеріальними благами і послугами, операції з розподілу, фінансові операції тощо); - економічні агенти - суб'єкти економічних
 10. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  Обчислення найважливіших макроекономічних показників здійснюється за допомогою системи національного рахівництва (СНР). СНС - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат,
 11. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  Для аналізу макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом
 12. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  Основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн на сьогоднішній день є їх уніфікація. Уніфікація податкових систем як один з напрямків податкової глобалізації відбувається в рамках загальної системи глобалізації світової економіки. Уніфікація податкових систем проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики. Єдиний підхід до
 13. 2.1. Система національного рахівництва. Класифікація рахунків СНС
  Система національних рахунків - це система врахування досягнень національної економіки, що характеризує результати діяльності, структуру і найважливіші взаємозв'язки економічних суб'єктів, представлена як сукупність взаємопов'язаних макроекономічних показників, побудованих у вигляді рахунків і балансових таблиць. Метою СНР є надання кількісної інформації про створення, розподіл і
 14. 1. Національні та світова валютні системи
  Національна валютна система - це форма організації грошових відносин, яка охоплює не тільки внутрішнє грошовий обіг, але і сферу міжнародних розрахунків країни. По мірі розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами,
 15. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі та завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 16. 2. Система національних рахунків і її показники
    Система національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва
 17. Терміни і поняття
    Система національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 18. Тема 9 Основні макроекономічні показники
    . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 19. Питання для самоперевірки
    1. Які відмінності СНС від прийнятої раніше в СРСР і в Росії статистичної звітності? 2. У чому відмінності ВВП від ВНП? 3. Як розраховуються ВВП за джерелами доходів, за видатками, з виробництва? 4. Як розраховується НД? Які його основні елементи? 5. Які принципи зіставлення вартісних макроекономічних показників? 6. Розрахуйте: а) ВВП; б) ЧВП; в) чистий національний доход,
 20. Для чого застосовуються національні рахунки?
    Як відомо, жодна виробниче підприємство не обходиться без бухгалтерського обліку. Такий облік дозволяє визначити ресурси і результати фінансової (грошової) і господарської діяльності підприємств, отримати достовірні дані про їх роботу. Оскільки держава стала регулювати макроекономіку, то йому знадобилося ввести своєрідну національну бухгалтерію - вести облік грошових
© 2014-2022  epi.cc.ua