Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

застосовувана в розвинених країнах система національного обліку, статистики в масштабі країни, заснована на узагальненні та систематизації даних суцільних і вибіркових обстежень, статистичної звітності.
У підсумку обробки цієї первинної інформації складається комплекс балансових таблиць, показники яких дозволяють визначити узагальнюючі макроекономічні показники, що характеризують стан економіки і динаміку економічного зростання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ "
 1. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО рахівництва
  система угод країн-учасниць Європейського співтовариства (ЄС), спрямована на створення єдиних форм, методів, показників обліку економічних процесів в регіональному масштабі. Система національного рахівництва розроблена в 1970 р. як базова для побудови рахунків спільноти і беруть в ньому участь. Розробка такої системи зумовлена трьома основними факторами: досвідом діючих систем,
 2. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 3. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 4. ПЛАН РАХУНКІВ
  система, сукупність організованих, впорядкованих бухгалтерських
 5. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 6. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки . СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 7. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 8. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 9. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 10. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного
 11. Система національних рахунків
  системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють
 12. рахунок грошового ринку
  рахунків у банках та ощадних установах США, введена в 1982 р., що поєднує переваги ощадних та поточних
 13. ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
  рахунків на основі заяви юридичних та фізичних осіб, на ім'я яких відкриті ці рахунки, або за рішенням судових органів або самих банків за наявності на те
 14. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин. Внаслідок того, що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників - балансовий і національних рахунків. Перший метод широко застосовувався в економіці СРСР
 15. НАУ-РАХУНКУ
  рахунків, що займають проміжне положення між ощадними і поточними рахунками. Власники таких рахунків володіють правом при повідомленні банку за 30 днів виписувати "звертаються накази про вилучення" (NOW - negotiable orders of withdraval) і використовувати їх для платежів нарівні з
 16. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
  рахунків, що складається в тому, що кожна бухгалтерська операція відображається однією і тією ж величиною, сумою у двох рахунках: дебеті одного і кредиті іншого. При подібній записи між рахунками виникає подвійна, взаємний зв'язок, яка і називається кореспонденцією (відповідністю) рахунків. Такий запис дозволяє підвищити надійність обліку та сприяє кращому з'ясуванню суті господарських
 17. ТИПОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
  рахунків, затверджений до застосування для групи підприємств, галузей чи в масштабах країни, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, однаковості зведених балансів і
 18. 4. Система національних рахунків. Макроекономічні показники. Динаміка макроекономічних показників в Республіці Білорусь.
  Системі національних рахунків (СНР), яка представляє взаємозв'язок показників розвитку економіки на макрорівні. СНР являє собою спосіб упорядкування збору, опису та ув'язки статистикою інформації про економічні операції, що здійснюються господарськими суб'єктами в процесі суспільного відтворення. Основною метою використання СНР є опис макроекономічних показників,
 19. Основні терміни і поняття
  система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і
© 2014-2022  epi.cc.ua