Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Методологічні аспекти макроекономічних показників

Для характеристики і оцінки економічного розвитку країни існує ціла система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин.
Внаслідок того, що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників - балансовий і національних рахунків. Перший метод широко застосовувався в економіці СРСР і в даний час частково використовується в російській економіці і країнах - членах СНД.
В основу цього методу обчислення макроекономічних показників розвитку національної економіки покладена методологія, що базується на критерії продуктивної праці, прирівнювання до виробничої сфери суспільного виробництва матеріального виробництва, а всі нематеріальне виробництво розглядається в якості непродуктивної сфери.
Балансовий метод розрахунку макроекономічних показників охоплює в основному матеріальне виробництво, а система національних рахунків - народне господарство в цілому, т.
тобто матеріальне і нематеріальне
виробництво. Надалі необхідно використовувати і ті, й інші категорії в інтересах не тільки правильної інтерпретації показників розвитку економіки в минулому, а й кращого освоєння наукового понятійного апарату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологічні аспекти макроекономічних показників "
 1. Контрольні питання
  макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 2. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  методологічної взаємоузгодження, тобто базування на гармонізованих концепціях, визначеннях і класифікаціях. До складу системи показників економічної статистики входять кілька розділів: 1) показники статистики чисельності населення (демографічної статистики): показники чисельності та складу населення, показників таблиць смертності, методів обчислення перспективної
 3. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  макроекономічних показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 4. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Методологічною основою для прикладних економічних досліджень і дисциплін, розробляє принципи, гіпотези економічного розвитку суспільства. Для студентів - це базова економічна дисципліна, закладаються основи економічних знань та економічного мислення, своєрідна економічна азбука, без якої неможливе подальше економічну освіту та економічна практика.
 5. 1. Поняття Системи національних рахунків
  макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР була
 6. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  макроекономічних проблем присвячено 9 лекцій (з 13-ї по 21-ю). У лекції 13 розглядаються: - роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 7. § 1. Новий тип макроекономічних показників
  макроекономічних
 8. Інструменти макроекономічної стабілізації
  макроекономічної стабілізації є: 1) скорочення (у кращому випадку ліквідація) дефіциту консолідованого державного бюджету до рівня нижче 5% ВВП; 2) проведення жорсткої грошово-кредитної політики (припинення пільгового кредитування центральним банком дефіциту держбюджету, встановлення процентних ставок за кредитами центрального банку комерційним банкам вище рівня інфляції та
 9. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики.
 10. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 11. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  макроекономічних процесів і явищ необхідна система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчені-економісти тим чи іншим способом оцінювали
 12. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  методологічна рада Держкомстату Росії, за активної участі якого була розроблена спеціальна Державна програма на період 1992-2000 рр.. Основна мета цієї програми - створення умов для підвищення ефективності державного регулювання життя суспільства на основі об'єктивної та достовірної оцінки стану і можливостей різних форм власності, сфер економіки,
 13. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ
  аспекти економічного процесу, наприклад, з показниками виробництва або руху фінансових ресурсів і т. д. Слід зазначити, що визначення доходу, яке використовується при обчисленні основних показників СНР, не збігається з визначеннями доходу, застосовуваними в практиці бухгалтерського обліку. Справа в тому, що положення про бухгалтерський облік взагалі і про категорії доходів, зокрема,
 14. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування», «прагнення» та ін Це відображення тієї реальності, в якій живуть люди з притаманними їм пристрастями і
 15. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування», «прагнення» та ін Це відображення тієї реальності, в якій живуть люди з притаманними їм пристрастями і
 16. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
 17. В.Е . Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997
  методологічних проблем, розкриваються практичні аспекти МЕВ і зовнішньоекономічних діяльності, у тому числі в Росії. По кожній главі дається коротке резюме, словник основних понять і покажчик літературних джерел. У додатку наводяться схеми та документи. Підручник розрахований на студентів, викладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а також на
 18. Система національних рахунків
  макроекономічних показників, характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний
© 2014-2022  epi.cc.ua