Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ТИПОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

план рахунків, затверджений до застосування для групи підприємств, галузей чи в масштабах країни, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, однаковості зведених балансів та звітності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТИПОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ "
 1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
  подвійний запис операції, метод ведення бухгалтерського обліку, складання (заповнення) бухгалтерських рахунків, що складається в тому, що кожна бухгалтерська операція відображається однією і тією ж величиною, сумою у двох рахунках: дебеті одного і кредиті іншого. При подібній записи між рахунками виникає подвійна, взаємний зв'язок, яка і називається кореспонденцією (відповідністю) рахунків. Такий запис
 2. ПЛАН РАХУНКІВ
  система, сукупність організованих, впорядкованих бухгалтерських
 3. журнально-ордерної форми ОБЛІКУ
  форма обліку, при якій облікові дані систематизуються в спеціальних регістрах - журналах-ордерах, які ведуться по кредиту бухгалтерських рахунків, і допоміжних до них відомостях, складених за дебетом рахунків. При такій формі обліку виключається багаторазовість записів і відбувається об'єднання статистичного та аналітичного
 4. БАЛАНС сальдові
  бухгалтерський баланс, що містить дані про залишки (сальдо) рахунків бухгалтерського обліку на певну
 5. оборотів за рахунками
  підсумки записів по дебету (дебетові обороти) і кредиту (кредитові обороти) рахунків бухгалтерського
 6. Бухгалтерський баланс
  Бухгалтерський баланс - система рахунків, яка відображає стан засобів організації в грошовій формі на певний момент часу. Бухгалтерський баланс включає дві рівновеликі частини - актив і
 7. Особові рахунки
  Особові рахунки - регістри бухгалтерського обліку, які відкриваються в органах казначейства, призначені для обліку бюджетних зобов'язань, прийнятих грошових зобов'язань , обсягів фінансування та касових видатків з метою відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та
 8. Метод бухгалтерського обліку
  Сукупність способів, яка забезпечує контроль за збереженням і рухом господарських коштів, їх джерел у процесі кругообігу господарських засобів називають методом бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку
 9. ВИСНОВОК РАХУНКІВ
  заключні записи в рахунках після завершення річного циклу бухгалтерського обліку. Наприкінці року на основі повної інвентаризації уточнюються записи в рахунках і по них виводяться обороти і сальдо. При цьому багато рахунки
 10. КОНТРАБАЛАНС
  таблиця, складена на основі даних бухгалтерського обліку з метою перевірки та аналізу бухгалтерського
 11. ПОДВІЙНА БУХГАЛТЕРІЯ
  поширений метод ведення бухгалтерського обліку, суть якого полягає в тому, що про кожної господарської, фінансової операції робиться подвійний запис. Операція записується у вигляді однієї і тієї ж суми в дебеті одного рахунку і в кредиті іншого. При такого запису виникає взаємозв'язок рахунків, звана їх
 12. ЖУРНАЛ
  книга для запису даних, фіксації документів і документообігу, ведення обліку. Використовується в бухгалтерській справі як бухгалтерська книга, що відображає рух матеріальних і грошових цінностей, отримання, витрачання, розподіл коштів. У канцелярському справі - книга для запису вхідних і вихідних листів, паперів, документів (журнал
 13. Глава XVIII Системи обліку
  Традиційні системи фінансового та бухгалтерського обліку змінюються набагато повільніше, ніж організації, для обслуговування яких вони створені. Більшість систем фінансового та бухгалтерського обліку були створені в той час, коли переважало трудомістке виробництво. Зараз вони виявилися погано пристосованими до фондомістким, гнучким виробництвам, швидко прийнятих рішень, до більшої ролі людини і
 14. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  - економічні функції - виробництво, споживання, накопичення, посередництво в перерозподілі доходів; - економічні операції - індивідуальні акти, які здійснюють господарські одиниці в процесі виконання економічних функцій (операції з матеріальними благами і послугами, операції з розподілу, фінансові операції тощо); - економічні агенти - суб'єкти економічних
 15. Бухгалтерський баланс
  Бухгалтерський баланс - таблиця, що складається з двох частин: активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д. ; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з
© 2014-2022  epi.cc.ua