Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Зрушення довгострокових кривих пропозиції


Зрушення довгострокових кривих пропозиції визваниізмененіямі двох типів. По-перше, тому що в довгостроковій періоді не існує постійних відовзатрат, то зміна ціни любою виду витрат ока-викликають вплив на довгострокові середні і пре-слушні витрати фірм і, таким чином, сдвігаетдолгосрочние криві пропозиції фірми і ринкуі цілому Наприклад, якщо піднімається ставка про-цента, то це ж відбувається і з альтернатівнойстоімостью капіталу, втіленого в будівлях іобладнання фірми. Оскільки в долгосрочномперіоде фірма по мірі зміни обсягу її випу-ска справить зміни у своїх виробничих них будівлях і обладнанні, її довгострокові се-ня і граничні витрати зростуть при всіх об'єк-емах випуску та її довгострокова крива про-позиції зрушиться вгору.
Буде потрібно більш висока, ніж раніше, ціна продукції, щоб зробити оптимальним пропозицію будь-якого конкретного об'емапродукціі. Так як ринкова крива предложеніяопределяется складанням обсягів пропозиції всехфірм, то вона теж зміститься вгору.
По-друге, довгострокові криві витрат іпропозиції зсуваються в результаті змін втехнологіі. З плином часу технологія поліпшується у міру того, як стають доступниміновие типи машин і відкриваються методи, позво-ляющие виробляти ту ж кількість продукцііпрі більш низьких витратах.
Про Технічний прогрес (або зростання вироб-дітельності) має місце тоді, коли появля-ється можливість при заданих цінах ресур-сов виробляти заданий обсяг випуску пріменьшіх витратах.
З впровадженням нової технології криві про-позиції фірми і ринку в цілому переміщаються вниз.
Оскільки, як правило, досить важко бистровнедріть у виробництво нову технологію, техніч-ний прогрес має особливо важливе значення вдолгосрочной перспективі У короткостроковому періоди-де кожна фірма прив'язана до своїх конкретних
машинам та іншим постійним факторам. Однаков довгостроковому періоді фірми у своїй діяльно-сти можуть повністю адаптуватися до ізмененіямв технології. Технічний прогрес важливий для мно-гих галузей, і здатність фірми до настільки ж би-строму, як у її конкурентів, зростанню виробник-ності є часто головним определяющімфактором її прибутковості в довгостроковому періоді здатність залишатися в бізнесі, як ілюструє матеріал вікна 9 - 3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зрушення довгострокових кривих пропозиції "
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  зсув кривої LD 1 до LD 2) ціна праці (номінальна ставка заробітної плати) не знизиться до W 2, а залишиться («залипне») на рівні W 1. На товарному ринку жорсткість цін пояснюється тим, що на ньому діють монополії, олігополії або фірми - монополістичні конкуренти, які мають можливість фіксувати ціни. Тому на графіку ринку товарів (рис. 3.3, в) при скороченні попиту на товари
 2. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  зсуві кривої попиту вправо. У економічних агентів буде змінюватися структура портфеля активів у бік готівки. Це призведе до збільшення продажів цінних паперів і необхідності вишукувати кредитні ресурси. Оскільки пропозиція грошей обмежено, то реальним результатом цього в короткостроковому періоді буде зростання процентних ставок і зниження курсу державних цінних паперів. У другому
 3. Ви знаєте, що президент і Конгрес досягли угоди про скороченні державних витрат, спрямованого
  довгострокові результати державного регулювання. У гол. 24 і 25 ми розглядали вплив фінансово-бюджетної політики на Ощад-вання, інвестиції та довгострокове економічне зростання,
 4. Кейнсіанська модель
  зрушень виробничих факторів, прогресу технології. Рис. 25.3. Модель економічної рівноваги Перетин кривих AD і AS в точці N відображає відповідність рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва (рис. 25.3). При порушенні рівноваги ринковий механізм буде вирівнювати сукупний попит і сукупна пропозиція; спрацює, перш за все, ціновий механізм. У даній моделі
 5. Глосарій
  зрушення Інституційні перетворення - зміна формальних і неформальних умов господарської діяльності інтеграційного об'єднання - господарська угруповання, створена для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями Інтелектуальна власність - власність на інтелектуальний продукт (див. Інтелектуальний продукт) Інтелектуальний продукт
 6. Макроекономіка
  зрушення в попиті (без врахування обмежень з сторо-ни пропозиції). Ми підкреслюємо то грунтовний-ство, що гіпотеза про фіксовані ціни являетсявременной, зробленої виключно в інтересаханаліза, і являє собою умова, чрезвичайноредко зустрічається в реальному економіческойжізні. Від найпростішої макромоделі рівноваги на те-Варна ринку ми переходимо до розгляду де-шей, банківського
 7. ЗРУШЕННЯ У пропозиціях
  зсув у реченні ілюструється на рис 5-9.Первоначальное рівновага на ринку яловичини ха-теризується точкою E. Припустимо, що затемнаблюдается постійний зсув кривої про-позиції з положення S в положення 5 ', викликаний по-літики уряду, в результаті якої ценафуражного зерна зростає. У короткостроковому пери-оді ціна яловичини зростає значно - з P0 до P1, тоді як адаптація
 8. Резюме
  зсувається головним чином внаслідок вимірюв-нений в цінах змінних факторів. У долгосрочномперіоде зрушення кривої пропозиції обумовлені з-менениями в цінах всіх факторів і зміною втехнологіі. 12. Як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодекрівая пропозиції абсолютно конкурентної га-лузі - це галузева крива граничних
 9. Класичне сукупна пропозиція
  зрушує криву AD вліво, до AD '. Но-ше рівновагу знаходиться в точці E 'при об'емепроізводства, все ще рівному У *, і рівень цін, Випуск продукції РІС. 30-12. Скорочення грошової маси. Классіческійслучай. Скорочення грошової маси в разі классіческойкрівой сукупної пропозиції веде виключно до паде-нию цін. Зарплати і ціни падають пропорційно скорочений-нію грошової маси, а
 10. Глава 10
  зсувається вгору або вниз, так що, скажімо вперше при 130 покупки будуть йти енергійніше, ніж продажу, або, навпаки, при 120 продажі йтимуть енергійніше, ніж покупки. Ціна проб'є стінку старого коридору і піде собі далі. Завжди, як правило, в наявності є натовп торговців, які продають при 120 тому що ринок здається таким млявим, або купують при 130, тому що ринок здається дуже
© 2014-2022  epi.cc.ua