Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У ринковій економіці в якості такого регулятора виступають ринкові ціни,

У ринковій економіці в якості такого регулятора виступають ринкові ціни, що дозволяють досягти балансу виробництва і споживання. Найважливіша передумова нормального функціонування ринкової економі-ки - повагу і дотримання прав власності. Під правом власності розуміється можливість людей вільно розпоряджатися ресурсами, якими вони володіють. Наприклад, гірничорудна компанія навряд чи почне видобуток руди, якщо не буде впевнена, що отримає прибуток від її продажу. З цієї причини в ринковій економіці вкрай важлива роль законів, що охороняють право влас-ності. Кримінальне право захищає нас від прямого посягання на наше імущі-ство, а громадянське - регулює відносини між продавцем і покупцем. Жителі високорозвинених країн у повному обсязі користуються всіма правами власності, проте існує чимало держав, де їх відсутність є серйозною проблемою.
У багатьох країнах погано налагоджена система судочинства-ства, нерідкі випадки недотримання умов контрактів і безкарного мошен-робітництва. Відомі приклади, коли уряди не тільки не охороняли права власників, але, навпаки, безсоромно їх порушували. У деяких країнах для успішного ведення бізнесу необхідно давати великі хабарі високопо-наданими урядовим чиновникам. Корупція перешкоджає нормальній роботі ринкових механізмів, стимулювання внутрішніх заощаджень та залу-чению іноземних інвестицій. Загрозу правам власників створює і внутрішньополітична нестабільність, особливо там, де революції та державні перевороти стають звичайним явищем. Якщо новий революційний уряд легко експропріює соб-відальність приватних компаній, як це нерідко буває при комуністичних переворотах, у населення пропадають стимули для заощаджень, інвестицій і від-криття власної справи.
Тому просто загроза революції сама по собі пре-пятствует зростанню рівня життя. Таким чином, економічне процвітання частково залежить і від склали-ся в державі внутрішньополітичних умов. Країни з ефективною судовою системою, некорумпованим урядом і стійким конституційним порядкомвсегда будуть мати більш високий рівень життя, ніж держави, в яких не дотримуються закони, чиновники беруть хабарі й існує посто-янная загроза путчів або революцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У ринковій економіці в якості такого регулятора виступають ринкові ціни, "
 1. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів. Розуміючи, що в
 2. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  ринкове регулювання, здійснюване за допомогою механізмів конкуренції, динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту та пропозиції і т. д. Таке регулювання обмежене переважно рамками немонополизированного сектора економіки. Саме на таких підприємствах зайнята велика частина найманих працівників; - по-друге, корпоративна планомірність. Гігантські багатогалузеві концерни з
 3. § 1. КОНКУРЕНЦІЯ: ЇЇ ВИДИ І ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. Таке зіткнення неминуче і породжується об'єктивними умовами: повної господарської відособленістю кожного суб'єкта ринку, його повною залежністю від господарської кон'юнктури і протиборством з іншими претендентами за найбільший дохід. Боротьба за економічне виживання і процвітання - закон ринку. Конкуренція
 4. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  ринкових відносин де відбуваються угоди з купівлі-продажу робочої сили. Цей вид ринку існував не завжди. Він з'явився в масовому масштабі тільки в умовах класичного капіталізму. Тоді, з одного боку, основні засоби виробництва зосередилися у приватній власності бізнесменів, а з іншого - переважна частина працівників була відчужена від них. Всі наймані працівники стали
 5. Відповіді на запитання з залу
  ринкової економіки будь-яким чином регулюватися зарплата? Як зараз в Російській Федерації вирішується це питання? Як в інших країнах? - Заробітна плата регулюється в усьому світі, у всіх країнах, у тому числі і з ринковою економікою, різними способами. Класичним способом регулювання зарплати є тарифні угоди як результат системи суспільної злагоди між
 6. 6. Монопольні ціни
  ринкова ціна залишаться без змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї, які можуть бути використані для монополістичного об'єднання, якщо дотримуються деякі додаткові умови. Якщо в просторі між s + t і s можна знайти монопольну ціну, то місцевим підприємствам вигідно утворити картель. На
 7. Коментарі
  ринкової влади; природно, тут же було зроблено висновок про те, що свобода договору починається тільки тоді, коли починається рівність ринкової влади сторін. Різні напрямки думки дійшли висновку, що для того, щоб забезпечити останнє, потрібне втручання уряду. Розвиток системи національної освіти та соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  ринкової вартості аналогічних об'єктів та застосування до ринкової вартості поправочногокоефіцієнта не більше 0,6. У разі застави обладнання поряд з технологічним, виробничим і т. п. обладнанням можуть розглядатися торгові павільйони (зареєстровані як тимчасові споруди). Оцінка їх заставної вартості проводиться шляхом застосування до ринкової вартості поправочного
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  ринкові ціни. Те, що вони називають об'єктивною вартістю, це відпо ствует нашого терміну «ринкова ціна». Вирішальне значення надається суб'єктивної цінності, під якою австрійська школа розуміє суб'єктивні оцінки тієї чи іншої речі. Суб'єктивна оцінка показує, у скільки дана людина це-ніт ту чи іншу річ з точки зору свого благополуччя. Це чисто суб'єктивний процес,
 10. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  ринкових актів, що розігруються на ринку, де однаковим за формою способом гроші постійно перетворюються на товари і товар в гроші »1. У чому проявляється ця мінова концепція в структурі книги Гильфердинга? Гільфердінг в «Фінансовому капіталі» починав свій ана-ліз з розгляду грошей, оскільки саме з ними пов'язане існування звернення, і потім переходив від аналізу грошей до
© 2014-2022  epi.cc.ua