Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Перед центральними банками стоять дві основні за-дачі: забезпечення стабільної роботи фінансової си-стеми країни і проведення грошової політики. ВСоедіненних Штатах роль центрального банку виконан-вується Федеральна резервна система (Fed). Советуправляющіх Fed і 12 регіональних федеральних ре-зервной банків здійснюють регулювання та надзорза роботою банків.
2. Комітет Fed з операцій на відкритому ринку (FOMC) здійснює контроль над грошовою політи-кою. Він встановлює облікову ставку і норму орга-тільних резервів і, що найбільш важливо, віддає распо-ряжения Бюро з операцій на відкритому ринку опроведеніі тих чи інших операцій на откритомринке.

3. Операції на відкритому ринку включають купівлю іліпродажу Fed урядових цінних паперів. Подо-бние операції роблять безпосередній впливів-ствие на грошову масу, так як вони ведуть до вимірюв-нению обсягу готівки або коштів на депозитах упокупателей або продавців. Операції на откритомринке мають також і ряд вторинних ефектів, по-скільки вони здатні змінювати розмір банковскіхрезервов, які в свою чергу викликають дальньої-рілі зміни.
4. Грошовий мультиплікатор показує, яке вимірюв-ня обсягу грошової маси в розрахунку на каждийдоллар проведених на відкритому ринку операцій. Внастоящее час в Сполучених Штатах велічінамультіплікатора приблизно дорівнює 2,8.

5. Гроші підвищеної ефективності визначаються каквипущенние в обіг готівкові гроші плюс бан-
ковские депозити в Fed. Обсяг грошей підвищеної еф-бництва повністю контролюється Fed. Посеред-ством цього контролю Fed може впливати навсього грошову масу. Що здійснюються на откритомринке операції можуть мати вплив на гро-ную масу саме тому, що вони змінюють суммуденег підвищеної ефективності в распоряженіібанков та населення, або розмір грошової бази.
6. Величина грошового мультиплікатора зі временемможет змінюватися, що і відбувається на практіке.Вплоть до створення Федеральної корпорації страху-вання депозитів (FDIC) банківська паніка нередкопріводіла до значних коливань денежногомультіплікатора. Сьогодні цей показник являетсягораздо більш стабільним
7. Грошові системи сучасних держав оперую-ють паперовими грошима, заснованими на доверіі.До 30-х років поточного сторіччя в більшості страносновой грошових систем було золото. У условіяхзолотого стандарту розмір грошової бази міг вимірюв-няться тільки в результаті покупки або продажу зо-лота. У силу того що пропозиція золота в світі збіль-лічівает повільно і поступово, зростання грошовоїмаси і цін носив такий же плавний характер. Реаль-ним перевагою грошової системи, основаннойна золоті, було те, що до тих пір, поки государствапрідержівалісь політики золотого стандарту, не про-виходило широкомасштабної інфляції.
Це визна-лило деяку ностальгію за часами золотогостандарта, однак серйозної можливості того, що вінбуде застосований знову, не існує.
8. Критики Fed звинувачували її керівництво в тому, що онодопускает занадто швидкий і вельми неустойчівийрост грошової маси, викликаючи тим самим високуюінфляцію і нестабільність економічного развітія.Такім чином, на їх думку, грошова політікаFed не применшує, а швидше загострює макроекономічної ческую нестабільність.
9. Як найбільш прийнятного варіанту денежнойполітікі, якої слід дотримуватися Fed, перед-лагается правило постійних темпів зростання грошовоїмаси. Однак незважаючи на періодичне оприлюднення-вання контрольних цифр зростання грошової маси, Fedредко вдавалося підтримувати постійне зростання денегв зверненні, точно дотримуючись кордону установленнихдіапазонов. Для того щоб перевірити, наскільки ж-лателен насправді постійне зростання гро-ної маси, в ряді наступних глав ми предложіммоделі, пояснюють вплив кількості грошей навипуск продукції та розвиток інфляційних процес-сов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua