Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

аналіз, який представляє вивчення сформованих у минулому тенденцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ "
 1. Визначення ринкового тренда
  ретроспективного
 2. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Ретроспективний, поточний, оператівнийПо зв'язку із загальними функціями управленіяАналіз, що передує складання плану; аналіз виконання плану; аналіз результатів контролю та оперативного регулювання лікувального процесу; аналіз підсумків підприємницької діяльності та ефективності стимулювання праці тощо Класифікаційні ознаки аналізу Види аналізу За часом прийняття рішення
 3. 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій
  аналізу. Шляхи підвищення їх рівня. Для оцінки ефективності інвестицій використовується-комплекс показників. Додатковий вихід продукції на рубль інвестицій: Е=(ВП1 - ВПО) / І, де Е - ефективність інвестицій; ВП0, ВП1 - валова продукція відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; І - сума додаткових інвестицій. Зниження собівартості продукції в розрахунку на рубль
 4. 1.2. Види аналізу господарської діяльності
  ретроспективний, історичний). Попередній (прогнозний) аналіз проводиться до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для прогнозування майбутнього і оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів. Подальший (ретроспективний) аналіз проводиться після здійснення господарських актів. Він
 5. 5.1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу
  ретроспективний і перспективний (прогнозний). Детермінований факторний аналіз являє собою методику дослідження впливу чинників, зв'язок яких з результативним показником носить функціональний характер, тобто коли результативний показник представлений у вигляді добутку, приватного або алгебраїчної суми факторів. Стохастичний аналіз являє собою методику дослідження
 6. 1.3. Види аналізу
  ретроспективному його аспекту. У сучасних умовах господарювання при проведенні цього виду аналізу акценти дещо змістилися - особлива увага тепер приділяється виконанню планів, а поточного аналізу відхилень, оскільки він є ефективним інструментом оперативного контролю за ходом виробничої діяльності. Виробничий аналіз полягає в узагальненні даних, що стосуються
 7. мікроекономічному аналізу
  аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат,
 8. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 9. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 10. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  аналізу, пов'язана з вивченням виробничої, фінансової, торговельної діяльності підприємств, фірм, домашніх господарств. Такий аналіз спрямований на виявлення величини і зміни в часі економічних показників, що характеризують виробництво, обіг, споживання продукції, товарів, послуг, ефективність використання ресурсів, якість виробленого продукту. У ході аналізу виявляються
 11. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 12. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 13. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивного середовища діяльності. Економічний і фінансовий аналіз планів розвитку дозволяє зв'язати воєдино всі вигоди і витрати майбутньої діяльності підприємства,
 14. ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
  аналіз, спрямований на вивчення
 15. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
  аналіз) сукупність методів і засобів дослідження складних, багаторівневих і багатокомпонентних систем, об'єктів, процесів, що спираються на комплексний підхід, облік взаємозв'язків і взаємодій між елементами системи. Системний аналіз відіграє важливу роль в процесі планування та управління, при виробленні та прийнятті управлінських
© 2014-2022  epi.cc.ua