Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Реальна і номінальна процентниеставкі


Для того щоб завершити розгляд питання обопределеніі сучасної вартості і ціни активу, ми повинні розібратися з інфляцією. Большінстволюдей погодяться з тим, що однією з причин знижено-ня вартості долара протягом року є те, що в майбутньому ціни повинні зрости і на долар в
12 Британський уряд випускає облігації без фіксірованногосрока під назвою «консолі », які є безстроковими акти-вами. За ним гарантується щорічна виплата певної суми вфунтах стерлінгів вічно У минулому такі консолі випускало і канад-ське уряд.
Наступному році можна буде купити менше това-рів і послуг, ніж сьогодні. Яким чином це можноучесть при розрахунку сучасної вартості?
У всіх розрахунках, які ми виконали, визна-додаючи сучасну вартість для даного року і длябудущіх років, всі виплати були виражені в долла-рах Використовувана нами процентна ставка такжевиражалась в доларах. Коли ми говоримо, що про-центной ставка по банківських депозитах складаючи-ет 10, ми маємо на увазі, що через рік ми получімпроценти в розмірі 10 центів на кожен долар, покладений на банківський рахунок.
Про Процентна ставка, виражена в терми-нах збільшення вартості долара інвести-цій, є номінальна процентна ставка.
Номінальна ставка показує, на скільки більше, доларів ми отримаємо в майбутньому, якщо інвестіруемдоллари сьогодні. Проте зазвичай нас більше інте-ресует інше питання що можна купити на настою-щие і майбутні долари, тобто ми набагато більше ін-тересуемся реальної, а не номінальної процентнойставкой.
Про Реальна процентна ставка вимірює від-дачу інвестицій в термінах збільшення коли-пра товарів і послуг, які можна пріоб-ресті.
Реальна і номінальна відсоткові ставки суще-ного відрізняються один від одного в період високіхТемпов інфляції. Припустимо, що номінальнаяпроцентная ставка дорівнює 10, а ціни за рік ви-ростуть на 10%. Тоді долар, інвестований се-придатні, через рік перетвориться на 1,10 дол, але купітьна ці 1,10 дол можна буде рівно стільки ж, скільки зараз на 1 дол Реальна процентна став-ка, таким чином, буде дорівнює нулю : після того, як долар був інвестований строком на рік, інве-стор зможе купити на нього не більше товарів, чемон міг би купити прямо зараз Відповідно сугім прикладом ми можемо швидко і достаточноточно визначити реальну процентну ставку:
Реальна номінальна темпи
процентна=процентна - (2)
ставка ставка інфляції
Темпи інфляції, звичайно, неможливо точно пред -сказати заздалегідь.
Якщо ви позичають гроші фірмі «Плашил лімузин сервіс» по 10%-й номінальнойставке, реальна процентна ставка, яку ви по-лучіте, буде невизначеною. Для того щоб ре-шити заздалегідь, чи варто вам давати гроші в кредит, вам необхідно за допомогою рівняння (2) оце-нитка очікувану реальну процентну ставку. Дляетого з номінальної відсоткової ставки потрібно
ТАБЛИЦЯ 18-6. Номінальні та фактичні реальниепроцентние ставки по високоякісним облігаціямкорпорацій США
Середня процентна ставка
Період Номінальна Фактична реальна
- 1951-1955 3,0 1956-1960 4,0 1961-1965 4,4 1966-1970 6,4 1971-1975 7,9 1976-1980 9,3 1981-1985 12,8 0,61,62,31,60,61,37, 5
Джерело Economic Report of the President, 1986, pp. 256 and 332.
Відняти очікуваний темп інфляції. З іншого сто-ку, для того щоб після повернення позички ви моглірешіть, чи було дане вкладення прибутковим, вибудете використовувати рівняння (2) для ісчісленіяфактіческой процентної ставки шляхом вичітаніяфактіческого темпу інфляції з номінальної процентної ставки. Різниця між очікуваною реаль-ної процентною ставкою і фактичної відсоток-ної ставкою є помилка, яку ви допустили, оцінюючи рівень інфляціі13.
У табл. 18-6 показані номінальні і фактічес-кі реальні процентні ставки для висококачест-ських корпоративних облігацій в США в различ-ні періоди часу. Аж до початку 1980-х го-дов фактичні реальні процентні ставки в Со-єднанні Штатах були досить низькими, около1-2%. Особливо низькими вони були в 1951-1955 і1971-1975 рр.., Головним чином тому, що факти-ческие темпи інфляції перевищили ожідавшійсяуровень14. Рівень інфляції різко знизився в на-чалі 1980-х років, і тоді прогнози относітельноінфляціі, ймовірно, були завищеними. Це Одназ причин, що пояснюють високі фактичні ре-альні ставки в період 1981-1985 рр..
Чому нам потрібно провести чітку граніцумежду реальною процентною ставкою і номінальною процентною ставкою? Одна з причин укладаючи-ється в тому, що в період інфляції, як, наприклад, в 1970-і роки в США, можна з легкістю получітьсовершенно помилкове уявлення про вартість зае-
13 Якщо вас це дуже лякає, ви, звичайно, можете попросити компанію «Плашил» виплачувати кредит за фіксованою реальної процентнойставке.
У відповідності з рівнянням (2) номінальна процентна став-ка буде приблизно дорівнює обумовленої ставці плюс реальні тим-пи інфляції. Кредити подібного роду вкрай рідкісні в США, однакопрактікуются в країнах з високими темпами інфляції.
14 У перший період високий рівень інфляції був викликаний корейскойвойной, а в другій - несподіваним підвищенням цін на нафту стра-нами ОПЕК.
Ма, якщо враховувати тільки номінальну ставку. Но-мінальної процентна ставка в розмірі 20 кажетсячрезвичайно високою. Однак якщо рівень інфля-ції, як передбачається, складе 19,5%, позику будетнедорогім. Аналогічним чином може серьезнопрогадать людина, що поклала свої сбереженіяна рахунок під 20% при передбачуваному рівні інфля-ції в 19,5%, тому що після року накопичення сбе-реження він навряд чи отримає небудь доход.Еслі темпи інфляції виявляються вище прогнозу-руемих , можна зазнати збитків у реальному Вира-женні. У 1970-ті роки протягом довгих періоди-дов часу багато тримали свої гроші на Ощад-готельних рахунках при 5,25% річних і рік за годомтерпелі збитки у міру того, як темпи інфляцііпревишалі номінальну процентну ставку.
Друга причина, по якій важливо розрізняти но-мінальної і реальну ставки, полягає в тому, що інфляція має бути врахована при розрахунку со-часової вартості. Оскільки всі платежі Вира-дружини в доларах, номінальну процентну ставкуможно використовувати. А що якщо майбутні платежібудут виражені не в доларах майбутніх років, а в ре-альному обчисленні (тобто у вигляді купівельної спроможності доларів цього року)? Тоді для расчетовпрідется використовувати реальну процентну ставку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реальна і номінальна процентниеставкі "
 1. Попит на гроші і реальні доходи
  реальних доходів, по-одержуваних домашніми господарствами. Таким чином, зростання реальних доходів призводить до увеліченіюуровня витрат. З огляду на те що ріст витрат прінеізменних реальних грошових залишках будетозначать більше число незручностей у управленіібанковскім рахунком, підвищення рівня доходів уве-лічівает потреба в реальних залишках. Ця ситуація представлена на рис 29-3. Первісна
 2. Змішана політик
  реального об'емаденежной маси відбувається знецінення грошей, ноувелічівающіеся одночасно з цим податки ілісократівшіеся урядові витрати компен-сіруют це розширювальне вплив на совокупнийспрос. Величина сукупного попиту й випуску про-дукції залишиться в основному незмінною, але в ре-док грошової експансії станеться резкоесніженіе процентних ставок і, таким чином, зрослі
 3. Грошова і фіскальна політика
  реальна грошова маса збільшується. Щоб сти-стимулювати населення тримати на руках большуюмассу реальних залишків, рівноважні процентниеставкі повинні опуститися. А коли процентниеставкі падають, інвестиції та сукупний попит як Виша. Таким чином, під впливом факторовспроса рівноважні доходи і витрати зростають. Етопоказано зрушенням кривої попиту вправо, з положе-ня AD у положення AD '.
 4. Фактичні дані
  реальна 1 Рівняння (Ol) досить коректно лише тоді, коли рівень ін-фляции і відсоткова ставка досить малі, скажімо, нижче 20%. Бо-леї правильної формулою буде наступна: (1 + реальна процентнаяставка) »(1 + номінальна процентна ставка) / (1 - темп інфляції). Останнє в точності відповідає принципу визначення реальнойпроцентной ставки. РІС. 330-1. Інфляція і
 5. Очікувана інфляція при неполнойпріспособленності інститутів
  реальних доходів повели-чивается, народжуючи, таким чином, ефект прогресивним зростання податків. Якби податки знаходилися впостоянной пропорції до номінальних доходамнезавісімо від величини останніх, у цьому не булоб жодної проблеми, оскільки в такому случаелюді виплачували б однаковий, не залежний отуровня цін відсоток своїх доходів у вигляді налогов.Но так як норма оподаткування при
 6. Глосарій
  реальний ВНП вимірює вартість продукції, іспользуяфіксірованний набір цін (ціни базового року). Тим самимреальний ВНП являє собою показник совокупноговипуска продукції, вільний від впливу інфляції. ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. Gross investment Сумарна ве-личина випуску продукції, додають до основного капіта-лу і запасами протягом даного періоду. Чисті інвестіцііравни валових
 7. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  реальному визначенням. Вони являють собою кінцеві неаналізіруемие категорії. Людський розум зовсім не пристосований до подання логічних категорій, що суперечать їм. Неважливо, якими вони можуть здатися надлюдським істотам, але для людини вони абсолютно неминучі і необхідні. Вони є необхідними передумовами сприйняття, апперцепції і досвіду. Вони суть не що
 8. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  реальні прибутки і збитки, реальні ціни і ставки заробітної плати. Саме довільне чергування грошових і реальних термінів багатьох вводить в оману. Ця проблема буде всебічно досліджена в наступних розділах. Дозвольте лише відзначити, що підвищення реальних ставок заробітної плати сумісно з падінням номінальних ставок заробітної
 9. 4. Облік витрат виробництва
  реальному виробництві. Відмінна риса випадку С полягає в тому, що структура виробничих витрат змінюється нерівномірно. Якщо потенціал усіх недосконале подільних факторів використовується не повністю, то розширення виробництва призводить до зменшення середніх витрат виробництва, якщо тільки цей ефект не буде урівноважений зростанням цін на зовсім подільні чинники. Але як тільки буде
 10. 6. Монопольні ціни
  реальна конкуренція. Обставини змушують суперників об'єднатися принаймні без укладення формальних угод. Обмеженість простору тим чи іншим шляхом веде до монополії. На практиці монополія обмеженого простору тісно пов'язана з ліцензійною монополією. Практично неможливо зайнятися цією діяльністю без взаєморозуміння з місцевою владою, контролюючими вулиці і
© 2014-2022  epi.cc.ua