Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Відмінності в рівні заробітної плати


У табл. 16-1 представлені дані про середній рів-ні оплати праці в різних галузях економікі.Подобние відмінності в середній заробітній платі су-існуючих і в оплаті праці фахівців разлічнихпрофессій. Програмісти, наприклад, заробляючи-ють вдвічі більше кур'єрів, електрики та механіки-вдвічі більше, ніж уборщікі1. Відмінності в уровнеоплати праці по окремих галузях частково від-ражают специфіку переліку робочих спеціально-стей, характерного для тієї чи іншої галузі. Зва-щики, наприклад, заробляють більше, ніж клер-ки, але в більшості своїй в банках работаютіменно клерки, а не зварювальники, а в нафтогазовій
1 Дані про рівень заробітної плати по різних специальностямопубликованы Статистичним бюро з питань праці в книгах * Emphyment and Earnings * і ^ Handbook of Labor Statistics ».
287ТАБЛІЦА 16-1. Середньогодинна заробітна плата основних працівників деяких галузей економіки
Галузі Заробітки, Темп приросту Законодавчо встановлений ДОЛ. / НС у 1975-1984 рр.,% мінімум зарплати, дол / год 1975 1984 заробітків зайнятості 1975 1984 Газо-і нафтовидобуток 5,38 10,72 99,3 83,4 2,10 3,35 Банківська справа 3,52 6,56 86,4 23Д 2,10 3,35 Шкіряна промисловість ЗД1 5 , 70 77,6 -24,9 2,10 3,35 чавуноливарний і сталеплавильна промисловість 6,94 12,94 87,2-40Д 2,10 3,35 паличник Statistical Abstract of the United States, 1986, Tables 694 and 710 .
Промисловості - навпаки.
Чи можемо ми очікувати, що заробітна плата бу-дет однаковою в усіх галузях і для робочих всехспеціальностей, якщо мати на увазі, що кожен ра-ботник прагне знайти роботу з більш високімуровнем оплати? Звичайно ж, ні.
Причин томудве. По-перше, працівники мають різний уровенькваліфікаціі і здібностей. Лише деякі ізнас зможуть відремонтувати годинник; навіть немногіеіз тих, хто отримав відповідну освіту, вміють малювати так, щоб їхні роботи раскупалісь.Во-друге, навіть якщо кожен з нас зможе вико-няти будь-яку роботу, то не всі робочі місця будутодінаково привабливі для нас . Ці разлічіяотражаются в зрівняльної різниці в оплаті тру-так на окремих робочих місцях.
О-Зрівняльна (або компенсаційна) різниця в оплаті праці є така різниця взаработной платі, яка компенсує на-емним працівникам відмінності в ступені при-привабливості робочих місць.
Однією з причин того, чому зарплата службовців вбанке нижче, ніж середній заробіток робітників у неф-тегазовой промисловості, є, наприклад, тотфакт, що середньодушові працевтрати серед усмоктув-ників і газоріков майже в 15 разів вище , ніж у сфе-ре фінансів, - в основному в результаті виробниц-ного травматизму та професійних захворю-вань. Багато хто віддає перевагу працювати в офісі заменьшую плату («білі комірці»), ніж за більшевисоку плату на заводі («сині комірці»). Од-на з причин того, чому зарплата вчителів ніжеуровня оплати інших категорій осіб з вищою об-разованием, полягає в тому, що на цій роботі неве-лик ризик травматизму, крім того, вчителі імеютдлітельний відпустку.
Однак далеко не все пояснюється однією лішьуравнітельной різницею в оплаті праці. З цією точ-ки зору неможливо, наприклад, пояснити, почім-му в 1975 і 1984 рр.. робітники, зайняті в сталелітей-ної промисловості, отримували вдвічі більше, ніж
робітники в шкіряній промисловості.
Табліца16-1 може навести і на інші роздуми. По-чому заробіток службовців банків за своїм уровнюбліже до зарплати працівників шкіряних підпри-ємств, ніж до зарплати газовиків і нафтовиків? Развеуравнітельная різниця відображає лише відмінності втрудових навичках і в привабливості того чиіншого робочого місця, або це пояснюється ще активністю профспілок і конкуренцією з сторониіностранних фірм? Чому роботодавці в любойотраслі платять своїм працівникам більше міні-мального рівня заробітної плати?
Проаналізуємо відносний (у відсотках) приріст середньої погодинної оплати праці - він ко-леблется від 78% у шкіряній промисловості до99% в сталеливарній промисловості. Посколькупрірост цін на споживчі товари за той же періодом склав 93%, реальні доходи робітників (т.е.доходи з урахуванням інфляції) у всіх цих отрасляхснізілісь, за винятком працівників нафто-і га-зодобивающей промисловості. Зверніть ува-ня на відсутність прямої залежності між тим-пами приросту заробітної плати і рівнем зайнято-сті в тій чи іншій галузі. Хоча темпи пріростаоплати праці в бурхливо розвивається нефтегазовойпромышленности були найвищими, на вто-ром місці за цими показниками все ж варто стале-ливарна промисловість, де кількість занятихв виробництві скоротилося на 40% за останні де-вять років. Про що це говорить?
Подібні питання можуть виникнути, якщо начатьсравнівать дані за рівнем зайнятості та уровнюзаработной плати між окремими отрасляміпромишленності і різними спеціальностями. Ветой чолі і в гол 17 ми познайомимо вас з методи-кою отримання відповідей на такі питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. відмінностей у рівні заробітної плати "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  різниця у рівні заробітної плати між кваліфікованими і некваліфі-царювати робітниками за останні десятиліття скоротилося. Чим же пояснити, що лейбористська партія має великий вплив серед робітничого класу? Потрібно врахувати важливу роль історичних традицій. В. І. Ленін на II конгресі Комінтерну в 1920 р. вказував, що робоча аристократія в Англії сильніше, ніж де-небудь в
 2. Саме величина доходу пояснює, чому хтось живе в особняку, [ меет лімузин і відпочиває на Французькій Рив'єрі, в той
  відмінностей у заробітній платі? Відповідь пропонує нам-еоклассіческая теорія ринку праці (гл. 18), відповідно до якої рівень заробітної плати визначається попитом на працю і пропозицією праці. Попит на куп, в свою чергу, відображає граничну продуктивність праці. У перебуваючи-нді рівноваги ринку кожен робітник отримує еквівалент свого граничного внеску у виробництво товарів і
 3. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо
  відмінностей у рівні заробітної плати між країнами; відсутності транспортних витрат і наявності вільної торгівлі. Ці вихідні передумови були необхідні для виявлення основних принципів розвиненою міжнародної торгівлі. Розглянемо дію принципу порівняльних переваг (витрат) в міжнародній торгівлі на конкретному прикладі. Приклад 34.1. Припустимо, що відріз сукна в 25 м обмінюється
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  різних проблем, що виникають у зв'язку з втручанням в ринок держави і агентів, які застосовують тиск і примус. Дивно, що ця логічно невразлива процедура єдино підходяща для вирішення порушених проблем піддається лютим нападкам. Люди таврують її за схильність до ліберальної економічної політики, яку вони паплюжать як реакційність, економічний
 5. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  відмінності, викликані більш високою оцінкою сьогоднішніх благ в порівнянні з майбутніми, то сума цін всіх компліментарних чинників, необхідних для виробництва, буде точно відповідати ціні продукту. У схильному змінам реальному світі постійно виникає різниця між сумою цін компліментарних чинників виробництва і цінами вироблених виробів. Саме ця різниця створює грошову
 6. 11. Процес відбору
  відмінностей освітнього рівня людей і заперечення існування вродженого нерівності інтелекту, сили волі і характеру. Однак при цьому не береться до уваги, що освіта не більше ніж засвоєння вже розроблених теорій і ідей. Освіта, які б вигоди воно не обіцяло, представляє з себе передачу традиційних доктрин і оцінок; воно неминуче консервативно. Воно породжує імітацію і рутину, а
 7. 12. Індивід і ринок
  відмінність, кажучи про виробників і споживачів. Зрозуміло, можна захистити менш ефективного виробника від конкуренції більш ефективних побратимів. Подібні привілеї надають привілейованим суб'єктам вигоди, які вільний ринок забезпечує тільки тим, хто краще за всіх виконав бажання і потреби споживачів. Але це неминуче шкодить задоволенню споживачів. Якщо в
 8. 6. Монопольні ціни
  різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку, заданого оцінками споживачів, станом пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом технологічного знання. Будь окремий продавець розуміє, що його виручка збільшиться, якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати
 9. 15. Химера неринкових цін
  помітними і вимірними, то незацікавлений арбітр міг би визначити їх значення і тим самим правильну ціну. Немає необхідності поширюватися на тему безглуздості цієї ідеї. Витрати суть феномен визначення цінності. Витрати являють собою цінність, приписувану найціннішому задоволенню потреби, якого не відбувається через те, що кошти, потрібні для цього,
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти бавовну в Ліверпуль і тим самим створять тенденцію повернення до кінцевої ціни. У відсутність інституційних
© 2014-2022  epi.cc.ua