Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Процентна ставка і спросна інвестиції


Першим етапом в дії грошового механізмаявляется вплив змін у грошовій масі навелічіну процентної ставки. На наступному етапеізмененіе процентної ставки впливає рівень попиту на інвестиційні товари.
- Про Інвестиційні витрати. - Це витратина створення нових потужностей з виробниц-ству машин, фінансування житлового, промислового або сельскохозяйственногостроительства, а також товарних запасів. Ін-вестиционного витрати збільшують велічінуфізіческого капіталу в економіці.
Інвестиційні витрати залежать від рівня процентної ставки. Однак перш ніж розкрити при-роду взаємозв'язку між процентною ставкою і ін-вестицій, розглянемо деякі дані, що стосу-ються власне інвестицій.
Статистичні дані
про інвестиційні витратах
На рис 29-7 зображені інвестиційні расходикак частка від сукупного ВНП.
Ставлення інвести-цій до ВНП має досить великий діапазонколебаній: від менш ніж 13% до майже 19%. Доляінвестіцій в ВНП знижується під час спадів ірастет під час підйомів і бумов11.
У табл. 29-4 представлені дані про структуру ін-вестицій в 1982-1986 рр.. У таблиці виділяються Тривід інвестицій: інвестиції фірм у виробничі-ні потужності та обладнання, інвестиції в новоежіліщное будівництво, а також фінансірованіеізмененія виробничих запасів. Найбільш зна-ве з цих трьох видів є інвестиції виробничі потужності. За ними зі значною-ним відставанням слідують інвестиції в жіліщноестроітельство. Що стосується запасів, то хоча в середовищ-ньому їх зміни незначні, проте динаміка
11 Дані на рис 29-7 відносяться до валових інвестицій - загальною сум-ме витрат на нові інвестиційні товари.
Зважаючи зносу і знеці-нання капіталу частка в ВНП чистих інвестицій (валові інвестіціімінус амортизація) на 10-11% нижче, ніж валових Чисті інвестіціісоставляют приблизно від 3 до 8% ВНП. Збільшення запасів капі-тала відбувається тільки за рахунок чистих інвестицій.
РІС. 29-7. Інвестиції ввідсотках до ВНП. (Джерелом нік Data Resources Inc.)
1969
1971
1973
1975
1977 1979года
1981
1983
1985
1987

інвестування в них досить мінлива В одному го-ду фірми збільшують свої виробничі запа-си, тоді як в іншому намагаються знизити їх рівень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Процентна ставка і спросна інвестиції "
 1. Віддача від інвестицій в висшееобразованіе
  процентна ставка при даному обсязі інвестіційдает можливість отримати реальну віддачу. Какподробно пояснюється в додатку, для інвести-цій у вищу освіту також існує нормаотдачі. Чим вище її рівень, тим вигідніше з фінансовій точки зору вступати до коледжу. Длятого щоб розрахувати окупність навчання в кол-Леджен коректніше з економічної точки зре-ня, ми можемо прийняти
 2. 4. Гроші, процентні ставки сукупний попит
  процентну ставку і, по-друге, скор-щення процентної ставки в свою чергу увеличи-кість інвестиційний попит. Таким чином, Fedможет впливати на величину інвестиційного спро-са шляхом зміни грошової маси. На рис 29-9, використовуючи вже знайому нам біс-сектрісу системи координат (лінію 45 °), покажемо, яким чином зміна грошової маси впливів-ствует на процентні ставки, впливаючи тим
 3. 5. Коріння ідеї стабілізації
  процентних виплат. Очевидно, що рано чи пізно ці борги будуть ліквідовані тим чи іншим способом, але безумовно не шляхом виплати відсотків та суми основного боргу згідно з умовами контракту. Безліч спокушених авторів вже зайняті розробкою моральних виправдань цього остаточного врегулювання [Найпопулярніша з цих доктрин кристалізувалася у фразі: державний борг не тягар,
 4. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  процентних цінних паперів і продають подібні активи, або, навпаки, збільшують їх покупки. Гроші в цьому відношенні нічим не відрізняються від інших товарів і послуг. Попит на гроші визначається поведінкою людей, що прагнуть придбати їх для збільшення своїх залишків готівки. Інше заперечення, висунуте проти поняття попиту на гроші, полягає в наступному: гранична корисність грошової
 5. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  процентних ставок, що не викликані відмінностями обставин, мають тенденцію до зникнення. Здобувачі позичок звертаються до тих кредиторам, які призначають більш низьку ставку відсотка. Кредитори прагнуть обслуговувати людей, готових платити більш високі відсотки. У разі міжрегіональних кредитних угод слід приймати в розрахунок міжрегіональні курси валют, а також відмінність грошових
 6. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  процентні ставки за допомогою кредитної експансії? Ця проблема буде вичерпно досліджена в розділі, що обговорює взаємозв'язок грошового відношення і ставки відсотка. Там будуть описані наслідки, до яких має привести бум, викликаний кредитною експансією. Але в цьому місці нашого дослідження ми повинні задати собі питання, чи можуть існувати інші міркування на користь інфляційного
 7. 2. Початковий відсоток
  процентних виплат призвела б до проїдання капіталу. У цьому полягає істотний дефект статичної системи, описуваної Шумпетером. Недостатньо припустити, що капітальне обладнання цієї системи було накопичено в минулому, що його готівкові розміри визначаються попереднім накопиченням, а, отже, без змін підтримуються на цьому рівні. У даній ідеальній системі необхідно
 8. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  процентні ставки за кредитами не є ставками чистого відсотка. Серед визначальних їх компонент є також елементи, які не є відсотком. Кредитор завжди є підприємцем. Будь-яке надання кредиту являє собою спекулятивне підприємницьке підприємство, успіх або невдача якого не зумовлені. Кредитору завжди загрожує можливість втратити частину або всю
 9. 5. Вплив змін грошового відношення на первинний відсоток
  процентних ставок, не можна ігнорувати той факт, що за певних обставин ці зміни можуть і справді змінити ставку первинного відсотка. Але треба враховувати також і ряд інших факторів. По-перше, слід розуміти, що причиною примусових заощаджень не обов'язково є інфляція. У кожному випадку інфляції наявність відставання зростання ставок заробітної плати від зростання
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  процентних ставок і ставки первинного відсотка. Ринкова ставка зростає або падає за рахунок зменшення або збільшення пропозиції кредитних коштів без всякого зв'язку із змінами первинної ставки відсотка, які можуть відбутися в подальшому внаслідок зміни грошового відношення. Ринкова ставка відхиляється від величини, визначеної значенням початкової ставки відсотка, і починають
© 2014-2022  epi.cc.ua