Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

1) реальний обсяг продукції, який можливо зробити при повному використанні наявних ресурсів; 2) наявні та потенційні можливості виробництва, наявність факторів виробництва, забезпеченість його визначальними видами ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ "
 1. 6.Економіческіе потенціал країни: поняття і види.
  Виробничі потужності промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв'язку, виробнича, соціальна й екологічна інфраструктури, трудові ресурси, в тому числі кваліфіковані кадри, здатні розвивати науково-технічний прогрес і забезпечувати його реалізацію у сфері виробництва і споживання. Склад сукупного економічного потенціалу країни: -
 2. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  виробничого потенціалу країни. Все це вимагає спеціального пояснення на основі багатьох досягнень західної економічної науки з цього
 3. 9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  виробничого потенціалу промисловості; 3) обсяг і структура потенціалу сільського господарства; 4) протяжність, якість і структура транспортної системи країни; 5) науково-технічний потенціал країни; 6) ступінь розвитку невиробничої сфери економіки; 7) кількість, якість і ступінь раціональності використання корисних копалин. Сукупний економічний потенціал
 4. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
  Виробничим і науково-технічним потенціалом, інфраструктурою, соціальною сферою, продукція і послуги яких експортуються за межі країни. Показники: - обсяг виробництва ВВП, в т.ч. на душу населення; - питома вага експорту товарів і послуг у ВВП; - частка експорту промислових товарів у загальному обсязі експорту товарів; - платіжний баланс країни. Для Республіки Білорусь
 5. 11. Виробничий та інвестиційний потенціали.
  Виробничі потужності; - матеріально-технічна та технологічна база; - діючий кадровий потенціал; - обсяг залучених у виробництво ресурсів та їх запаси; - виробнича інфраструктура; - система організації управління, інституційно-правова база регулювання виробництва . Показники виробничого потенціалу: - кількість підприємств; - чисельність працюючих; -
 6. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  виробничих потужностей. Ресурсний природний потенціал складається з таких видів економічних ресурсів, як: 1) сільськогосподарські; 2) невиробничі; 3) промислові. У їх складі виділяють цільові та нецільові ресурси. Одноцільові ресурси - це ресурси, які можуть бути використані виключно тільки для господарської діяльності. До них відносяться, наприклад, мінеральні ресурси.
 7. Економічний потенціал
  потенціал (від лат. Potentia - сила) - джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення якої-небудь завдання, досягнення визначеної мети держави в певній
 8. 52. Трудовий потенціал
  виробничого досвіду, навичок, підвищення рівня освіти та кваліфікації. Зниження трудового потенціалу працівника об'єктивно зумовлено віковими параметрами здоров'я, тобто старінням людського організму. Трудовий потенціал підприємства являє собою максимально можливе використання праці працівників у виробництві з урахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня
 9. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  виробничого потенціалу промисловості; 3) обсяг і структура потенціалу сільського господарства; 4) протяжність, якість і структура транспортної системи країни; 5) науково-технічний потенціал країни; 6) ступінь розвитку невиробничої сфери економіки; 7) кількість, якість і ступінь раціональності використання корисних копалин. Сукупний економічний потенціал
 10. 35. Система відтворення регіону
  виробничий комплекс - господарська система, спрямована на забезпечення функціонального стану виробничого потенціалу, необхідного для незалежного та сталого розвитку економіки регіону. Про ступінь виробничої комплексності економіки регіону свідчать наступні показники: 1) обсяг продукції, виробленої всередині регіону; 2) обсяг продукції міжгалузевого
 11. Сутність науково-технічного потенціал
  виробничої діяльності інформації . Наукові дослідження, особливо в галузі природничих та технічних наук, за своєю природою і діалектичному призначенню дедалі більше перетворюються в безпосередню складову частину процесу матеріального виробництва, а прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки практично можна вважати невід'ємною складовою частиною цього
 12. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  виробничого елемента. Це сукупність ресурсів, які не можуть бути відтворені і є вичерпаними, наприклад корисні копалини, пам'ятки культури та мистецтва; 2) відтворювального елементу. Це сукупність ресурсів, обсяг яких може бути збільшений у процесі господарської діяльності, наприклад невиробничі і виробничі активи; 3) нематеріального елементу.
 13. Сьогоднішні проблеми
  виробничу сфери і т. д. Разом з тим розрізнені зусилля суб'єктів економіки не можуть вирішити проблеми трансформації російської економіки на сучасний рівень. Потрібна державна політика, спрямована на підтримку науково-виробничого потенціалу, структурну перебудову економіки на базі новітніх технологій. З урахуванням дослідження вимальовуються основні параметри політики
 14. 5. Підприємницький потенціал Росії
  потенціал
 15. Система гуманізації праці
  виробничих ділянок і цехів, коли вони самі організовують виробничий процес і керують їм, відповідають за кінцевий результат своєї роботи. Такий підхід до організації праці дає можливість працівникам у рамках бригади здійснювати зміну праці на основі освоєння суміжних професій та спеціальностей, погоджувати найбільш зручний графік роботи для кожного члена бригади, проявляти
 16. Терміни і поняття
  виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація
 17. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  потенціал і
© 2014-2022  epi.cc.ua