Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

46. Проблеми соціальної справедливості та рівності в трактуванні К. Маркса

.
Відповідно до теорії К. Маркса джерелом доходу є праця. У створенні нової вартості бере участь лише один фактор - робітник, власник робочої сили. Решта види доходів: підприємницька прибуток, торговельний прибуток, позичковий відсоток, рента - перетворені форми додаткової вартості, результат неоплаченої праці робітників.
Справедливість розподілу доходів, за Марксом, в тому, що доходи учасників трудової діяльності формуються відповідно до суспільно необхідними витратами праці на виробництво товарів. Вимірювання частки кожного працівника проводиться однією і тією ж мірою - працею, що забезпечує рівність у розподілі трудових доходів. Діє не принцип рівняння, а принцип рівнозначності трудових зусиль.
Враховується як кількість праці (відпрацьовані години), так і якість його (складна праця зводиться до простого праці).
З переходом від приватної до суспільної власності досягається в значній мірі рівномірне участь усіх працездатних у створенні суспільного продукту. При розподілі суспільного продукту учасники виробництва не вправі претендувати на отримання «повного неурізані продукту праці».
У «Критиці Готської програми» Маркс писав, що частина продукту йде на задоволення загальних потреб і на забезпечення потреб суспільства в майбутньому. Це - додатковий продукт. На оплату праціїх задоволення поточних потреб витрачається необхідний продукт.
Література
Агапова И.И. Історія економічної думки.
- М.: Вім, 1997. - Лекція V.
Гусейнов Р.А., Горбачова Ю. В., Рябцева В. М. Історія економічних ученійй: Тексти лекцій. - Новосибірськ: НГАЕіУ, 1994. - Гол. 3.
Костюк В.Н. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. - М.: Центр, 1997. -
Тема 5.
Маркс К. Капітал, Т. 1 - 3 / / К. Маркс і Ф. Енгельс Соч. 2-е вид. - М.: Политиздат. - Т. 23-25, ч. I, II.
Маркс К. Критика Готської програми / / К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч.2-еізд. - М.: Политиздат. - Т. 19.
Певзнер Я. Карл Маркс і сучасна соціалістична ідея / / МЕіМО 1993. № 8.
Рих А. Господарська етика. - М.: Посів, 1996.
Хейлбронер Р., Туроу Л. Економіка для всіх. - Новосибірськ: ЕКОР, 1994. - Гол. 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Проблеми соціальної справедливості та рівності в трактуванні К. Маркса "
 1. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 4. Г. Товарне звернення. Вартість
  Головною проблемою загальноекономічної науки слід вважати поняття « вартості ». Будь-яку її парадигму опоненти сприймають критично." Вартість,? писав Менгер,? не є щось іманентно властиве благу, яке-небудь його властивість або незалежна річ, існуюча сама по собі. Вона є судження, яке економічна людина виносить про важливість благ в його розпорядженні для підтримки своєї
 5. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  Висловлю додатково міркування з даного питання. Вони призначені для тих, хто зайнятий не попереднім, а проміжним або просунутим вивченням економіки. Еволюція економічних категорій. Економічні поняття еволюціонують, як і все в світі. Збереження віджилих імен шкодить науці. Зокрема, це слід мати на увазі щодо терміна «ринок». Раніше використовували терміни
 6. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду 1. допарадигмального період. 2. Період класичної парадигми. 3. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб
 7. 2. Світогляд і ідеологія
  Теорії, направляючі діяльність, часто недосконалі і незадовільні. Вони можуть бути суперечливими і непридатними для вбудовування у всеосяжну і логічно струнку систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу та спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто під
 8. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  Поява теорії розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго «Ефемериди громадянина»
 9. Тіньова економіка
  Розмивання прав власності, відсутність справжнього контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в
 10. 2. Економічна думка середньовіччя
  Як уже згадувалося, економічна думка середньовіччя значною мірою опиралася на праці Аристотеля, зокрема на положення, які отримали назву "догми Аристотеля". Це вплив видно й в економічних поглядах найбільшого мислителя середніх століть Ф. Аквінського (1225-1274) . Нагадаю, що Аристотель схвально ставився до того виду господарювання, який зводився до придбання благ
© 2014-2022  epi.cc.ua