Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Належність підприємства


У реальному житті підприємство належить засновнику. Виникає питання: а ко-му ж має належати підприємство в нашій ідеальної моделі?
Можна допустити, що не тільки в реальності, а й у розглянутій ідеальній ситуації саме засновник ініціює створення підприємства і виробництво товару. Але ініціювання зводиться в основному до якомусь вольовому акту, який не може розглядатися в якості витрат фактора виробництва і претендувати на будь-які ком-пенсації. Якщо при цьому мають місце одномоментні витрати праці, то вони і повинні компенсуватися як витрати праці, виключаючи яку б то не було їх «особливість».
Грошові ресурси, вкладені засновником у підприємство, будуть повернуті йому протягом засновницького періоду виробництва товару. Тому наявність у засновника ресурсів, відсутніх у інших учасників пулу, не може служити підставою для присвоєння підприємства.
Звичайно, існує ризик неповернення вкладених коштів, але ж саме він і со-ставлять основу витрат засновництва, на компенсацію яких претендує власник цього фактора виробництва.
Виникає питання: з якого ж джерела черпаються средст-ва для компенсації витрат засновництва? Джерелом відшкодування вкладених коштів служить виручка від реалізації товару, що визначається ціною товару Ц1. Величина ціни, ме-жду тим, є результатом зусиль усіх (!) Факторів виробництва. Таким чином, по-променя, що спочатку засновник вкладає ресурси в підприємство (в якості свого вступного внеску в пул), але в кінцевому підсумку учасники пулу повертають їх йому. Тому, якщо в рамках розглянутої моделі ми хочемо послідовно провести принцип рівноправності всіх факторів виробництва і виключити будь-які привілеї, ми повинні розглядати ресурси засновника як своєрідного кредиту, видав-ваемого учасникам пулу, включаючи самого засновника. На цей «кредит» купуються необхідні засоби виробництва і природні блага, складові капітал і «зем-лю» підприємства.
Місце засновника у розглянутій моделі виробництва товару в якійсь мірі на-поминає то, яке займають комерційні банки, що виступають посередниками між державними банками і безпосередніми виробниками? власниками підприємств.

Той факт, що в реальному, а не ідеальної ситуації ніякого «кредиту» не існує, є наслідком найму / оренди засновником відсутніх йому факторів виробництв-ва.
Можна ту ж саму ситуацію представити і так: всі учасники пулу беруть кредит (наприклад, в банку) для організації підприємства і виробництва товару, але ризик неможливо врата кредиту приймає на себе один засновник.
Очевидно, що власником блага, набутого на кредитні гроші, повинен бути той, хто отримав кредит, а не той, хто його видав. Тому сама форма вкладення ресурсів у вигляді кредиту передбачає, що підприємство спочатку належить всім учасникам пулу і розділена між ними відповідно до внеском кожного в формую-вання ринкової ціни товару Ц1. (З цієї причини в цьому розділі суб'єкт, який здійснює функцію засновництва, іменується засновником, а не засновником-капіталістом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Належність підприємства "
 1. 2. Основні макроекономічні показники
  належності підприємств, розташованих на території даної країни; - ВНП - це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг в обох сферах національної економіки незалежно від місцезнаходження національних підприємств (у своїй країні або за кордоном) . Таким чином, ВНП відрізняється від ВВП на суму так званих факторних доходів від використання ресурсів даної країни за кордоном
 2. Глосарій
  належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід - добуток ціни на кількість продукції Валовий національний продукт (ВНП) - додана вартість всього обсягу продукції і послуг у всіх сферах національної економіки незалежно від територіального розташування національних підприємств (у своїй країні або за кордоном) Валові (загальні) витрати - сума
 3. § 27. Підприємства та їх основні види
  приналежністю підприємств. За сферами діяльності виділяються місцеві, регіональні, національні, міжнародні підприємства. За кількісними показниками - малі, середні та великі. За критерієм домінуючого фактора виробництва розрізняють наукомісткі, фондомісткі, трудомісткі і т. д. У всіх розвинених країнах світу кількісно переважають малі підприємства, причому, до них відносять різні за
 4. 14.1. Нова Росія у світовому поділі праці: об'єкт «трофейного освоєння»
  приналежності в умовах російського податкового права нагадує уривок з підручника з логіки для божевільного будинку: у число «найбільш російських» потрапляє великий платник податків McDonald's. Найбільш надійним, об'єктивним і, як правило, мовчазно мається на увазі критерієм національної приналежності підприємства є приналежність його власників. Проте в нашій країні «буксує» і
 5. Другий напрямок експлуатації
  приналежність підприємства засновнику забезпечується не «віковими традиціями», а конкретними законами і правовими нормами, що відображають зміст певного способу виробництва. Зокрема, сутність тих виробництв-ських відносин, в які вступають учасники процесу виробництва товару, стано-вить найманий характер праці. Він юридично закріплений у відповідних правових нормах, включаючи
 6. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  приналежності вони були позбавлені справді пролетарської логіки і засліплені ідеологією. Історично вони приречені. Майбутнє за
 7. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  приладдя та ін.) Тому співвідношення касових та фактичних видатків вивчається в ув'язці із змінами їх залишків за даними балансу про виконання кошторису витрат, сум дебіторської та кредиторської заборгованості. Так, якщо у звітному періоді запаси матеріалів збільшилися (що можна спостерігати в прокуратурі) або кошти залишилися в дебіторської заборгованості, то касові видатки будуть більше
 8. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  приналежності, паливо, пальне і мастильні матеріали, тара, запасні частини), характеристику слід робити в цілому за загальним, а не по питомій витраті, так як їх споживання безпосередньо не пов'язане із зміною обсягу надаваних послуг. Оцінку зміни витрат матеріалів, а також рівня матеріалопотребленія в ТМО зробимо на підставі даних за 1999 і 2000 рр.., Відображених у звіті
 9. 4.6. Додаткова інформація
  приналежністю до різних соціальних груп і різницею в рівні добробуту. Британські вчені поповнили цю концепцію новими даними. Виявляється, рівень інтелекту також впливає на стан здоров'я людей. Чим вище рівень інтелекту у дитини, тим більше шансів у нього прожити довше. Виявляється, що «хлопчики-очкарики» - найбільш вигідні женихи і переважні чоловіки-виробники
 10. Валовий внутрішній продукт
  приналежності. У більшості розвинених країн відміну ВНП від ВВП не перевищує 1%, різниця між ними значима для країн, які отримують суттєві доходи від туризму (Кіпр, Греція) або надають послуги, в першу чергу банківські, громадянам інших країн (Люксембург, Швейцарія). Величина ВВП відрізняється від величини ВНП на величину чистого доходу (вартості продукції), створеного за рахунок
© 2014-2022  epi.cc.ua