Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Ідеальна модель


Анализируемая в цій главі модель виробництва товару повинна розглядатися як ідеальна, а не реальна. Ідеальність її полягає в тому, що вона повністю відповідний принципом рівноправності факторів виробництва, що не реализуемому в дійсності.
Рівноправність факторів виробництва означає, що жоден з їхніх власників не яв-ляется наймачем інших. Іншими словами, жоден фактор виробництва не обла-дає «особостью» ні як джерело вартості, ні в плані присвоєння додаткової вар-тості. У тому числі, і засновник нічим не відрізняється від інших власників факторів виробництва і не володіє ніякими винятковими правами.
Ідеальність моделі дозволяє нам допустити в її рамках можливість об'єктив-ного визначення ринкової ціни витрат кожного фактора виробництва окремо цзфп, i (нездійсненну в реальності) і, отже, справедливого розподілу ви-ручки між їх власниками .
Останніх можна розглядати як абсолютно одно-правних учасників «пулу», створеного для установи підприємства і виробництва то-вару. Участь засновника у пулі визначається наявністю інвестиційного ризику та злагоди-сием взяти його на себе. Конкретно, засновник вносить у створення підприємства свої собст-ються або позикові ресурси (у грошовій формі) і приймає на себе ризик, пов'язаний із втратою ресурсів або неповерненням кредиту. Витрати засновництва обмежені за обсягів по-му забезпеченням цього ризику, а за часом? засновницьким періодом виробництва товару.
У нашій ідеальної моделі можна допустити (але це не обов'язково), що частина функцій засновника може взяти на себе незалежний менеджер, рівною мірою представляє інтереси всіх власників факторів виробництва. Можна і його включити в число учасни-ков пулу, але простіше припустити, що він не вимагає компенсації витрат своєї праці з вартості товару? ідеальність моделі дозволяє нам приймати будь-які розумні допу-щення.

Можна уявити, що саме незалежний менеджер, найнятий, наприклад, государ-ством, ініціює створення підприємства, організовує пул і розподіляє виручку.
Рівноправність факторів виробництва не означає зрівняльного розподілу або розподілу виручки відповідно до заздалегідь обумовленими частками. Виручка де-лится між учасниками пулу по справедливості? пропорційно внеску кожного фактора виробництва у створення ціни товару, тобто, у створення вартості та прибавоч-ної вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ідеальна модель "
 1. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  ідеальну модель функціонування економічної системи. Але на відміну від неокласиків вони пропонують використовувати різні методи державного регулювання. Тому концепцію неокласичного синтезу ще називають ортодоксальним кейнсіанством. Його найбільш відомими представниками є американські економісти Е. Хансен, П. Самуельсон, Дж. Хікс, яких вважають авторами теорії доходів -
 2. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  моделлю у цій схемі була ситуація, коли споживач завжди правий, повністю виключалася його дискримінація, що означало встановлення своєрідного диктату споживача над продавцем. При вільної (або досконалої) конкуренції жодна з фірм не може впливати на ринкову ціну. Певною мірою таким вимогам в сучасних умовах відповідають ринки сільськогосподарської продукції та послуг.
 3. 2. Спеціалізація окремих напрямів економічної теорії
  ідеальної моделі стають вагомими гідності альтернативних підходів. Однак на практиці економіст рідко має можливість вибирати між різними парадигмами: він застосовує ту, якою його навчили. І тут відіграє роль вже згадане перевагу неокласичної теорії: їй набагато легше навчати. Однак, незважаючи на певну ступінь спеціалізації, вона не заходить занадто далеко:
 4. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  ідеальним моделям. Будучи послідовним прихильником конкурентного ринку, Ф.Хайек різко критикував практику широкого втручання держави в економіку, яка, на його погляд, є довільною і веде до господарських негараздів. Стало бути, неоконсерватори зробили енергійну спробу повернути економічну теорію і господарську практику до визнання принципу невтручання
 5. Від вихідних постулатів - до «історичного синтезу»
  ідеальної моделі, ідеальної самоврядної системі , абсолютно досконалою. Тому всі устремління громадської думки були спрямовані на пошуки подібної моделі і для суспільства. Пропонувалися різні її (моделі) варіанти, рішення, але розбіжностей у характері кінцевої мети не існувало. Потім треба назвати концепцію Адама Сміта з її «невидимою рукою» ринку, яка моделювала ідеальне
 6. 1.2. Індивідуалістичні початку теорії податків
  ідеальної моделі Гоббса індивіди, час від часу провідні війну один з одним, об'єднуються при укладанні договору зі своїм зовнішнім миротворцем. Таким миротворцем, що забезпечує мир і злагода в суспільстві, у Гоббса є государ і саме йому індивіди передають повноваження щодо забезпечення дотримання закону. Індивіди, які домовляються про існування інституту примусу, одночасно
 7. Висновок
  ідеального типу. Спроба знайти універсальну модель - це для науки пройдений етап, повернення до цього шляху не може сприйматися інакше, як ностальгія за минулим уявленням. Такими підходами страждали і західна, і радянська наука. Вони однаковою мірою були націлені саме на пошук ідеальної моделі, придатної для всіх. Подібні побудови виглядають часом витончено, але вони нереальні в сучасному
 8. Належність підприємства
  ідеальної моделі? Можна допустити, що не тільки в реальності, а й у розглянутій ідеальній ситуації саме засновник ініціює створення підприємства і виробництво товару. Але ініціювання зводиться в основному до якомусь вольовому акту, який не може розглядатися в якості витрат фактора виробництва і претендувати на будь-які ком-пенсації. Якщо при цьому мають місце одномоментні
 9. Числовий приклад
  ідеальної моделі обмін між засновником і власниками інших факторів виробництва відсутній, по-цьому категорія «договірні ціни витрат» не використовується, а засновницькі вартості витрат рівні вартостям власників. Згідно з прийнятим допущенню, можуть бути визначені ринкові ціни витрат усіх факторів виробництва окремо цзфп, i. У табл. 5 значення ринкових цін витрат власних
 10. Можливі варіанти соціалістичного способу виробництва
  ідеальної моделі власник кожного фактора виробництва отримує дохід, в точності відповідний затратам. Для працівників - власників робочої сили ця обставина служить найвищим стимулом до ефективного та вироб-водительности праці. У відсутність паразитичного споживання ресурси, отримані в результаті витрат засобів виробництва і засновництва, повністю (за вирахуванням компен-сації
© 2014-2022  epi.cc.ua