Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОТРЕБИ НЕНАСИЩАЕМОЙ

потреби, прагнення задовольнити які не має чітко визначеного межі (наприклад, потреби в знаннях).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОТРЕБИ ненасищаемой "
 1. ПОТРЕБИ
  потреб відносять не тільки те, що приносить користь, вкрай необхідно для життя, а й реальні запити на предмети, які можуть виявитися шкідливими для здоров'я , але споживаються людьми в силу сформованих звичок і одержуваного задоволення, задоволення. Потреби поділяються на біологічні та соціальні, останні обумовлені суспільною природою людини. Крім того, розрізняють
 2. 1. Економічні потреби і блага
  потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні та матеріальні потреби. Хоча це розподіл умовно (так, важко сказати, до духовних або матеріальним потребам належить потреба людини в знаннях), однак у більшій частині воно
 3. 1. Потреба і корисність
  потреби людини. Серед них можна виділити ті, з якими пов'язане саме існування людини, - потреби в їжі, одязі, житлі. Поряд з ними є інші потреби, які виникають, змінюються, зникають разом з розвитком цивілізації, духовним, економічним і технічним прогресом. Межі між цими потребами дуже рухливі. Причому один і той же благо в одних умовах
 4. 1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.
  Потреби, можна виділити наступні види: - матеріальні (фізіологічні); - соціальні; - духовні. Первинними і входять до сфери вивчення економічної науки є матеріальні потреби. Це бажання людей мати певні товари та послуги, що доставляють їм задоволення (корисність). Матеріальні потреби поділяються на: - особисті -
 5. 3. Вірно - невірно
  потреби ростуть безмежно. 3.2. У всіх країнах зростання потреб випереджає розвиток
 6. Г Л А В А 1 ПОТРЕБИ РЕСУРСИ
  потреб обмеженими ресурсами. Що ж таке потреби, від чого вони залежать? Що необхідно для їх задоволення? Які проблеми виникають у зв'язку з безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів? Ось питання, які будуть розглянуті в цій
 7. Споживча вартість
  потребу людей називається споживною вартістю. До тих пір, поки існують працю і потреби людей, цим властивістю будуть володіти продукти праці і природи. Тому в первісному своєму прояві споживча вартість - це природна властивість блага, який дозволяє її називати природною споживчою вартістю. Необхідно відзначити, що один і той же продукт праці може
 8. 4. Виробництво, розподіл, обмін і споживання
  потреб є основні матеріальні потреби, і задовольняти їх покликана і здатна тільки економіка. Водночас прогрес в економіці в чималому ступені визначається тим, яких успіхів люди досягли в інших областях своєї діяльності. Люди організують виробництво тих чи інших благ з метою задоволення своїх потреб. Розглянемо процес виробництва з точки зору
 9. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  потреби. Потреби - це потреби людей, що виражаються в благах, товари, послуги, потрібних для життєдіяльності та розвитку. Незадоволені потреби є для людини спонукальним мотивом, стимулом до трудової діяльності щодо створення або придбання відсутніх йому благ. Ступінь задоволення потреб людей залежить від рівня розвитку сфери: матеріального виробництва і
 10. 1. Попит
  потреби, які підтверджуються платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це наші бажання і устремління володіти тими чи іншими благами, тоді як попит - це наша
 11. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ
  потреб за групами споживачів, виявленні незадоволених потреб, аналізі мотивів переваги конкретних товарів тощо, з використанням статистичних прийомів
 12. Глава 6 За шляху до головної мети
  потреби і якості в контексті всієї діяльності з управління якістю продукції. Ось ця думка: «бажаність відомих предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою». Ця думка конкретизує зміст головної мети
 13. залежності попиту
  потреби у продукції більш "високого рівня", стосовно якої дана є складовою частиною. Наприклад, попит на акумулятори до автомобілів залежить від потреби в самих
 14. 2.1 Поняття потреби. Класифікація потреб.
  Потреб суспільства та індивідів. Свідомий процес створення матеріальних благ і послуг є основним способом задоволення потреб. Виробництво - це доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їхніх потреб. Виробництво і потреби роблять взаємний вплив один на одного. З одного боку потреби направляють і створюють стимул для виробництва
 15. Глава 3. Економічні агенти. Власність і доходи
  потреби, блага і ресурси. Тепер мова піде про учасників економічного процесу, тобто про тих, хто виробляє блага і реалізує потреби, а також про їх власності та
 16. 67. Потреби та інтереси в контексті трудового поведінки
  потреби можна визначити як турботу людини про забезпечення необхідних засобів і умов для власного існування. Потреби людини є її внутрішнім побудником до активності в різних сферах діяльності. Необхідно враховувати повноту людських потреб, пріоритети та рівні задоволення потреб, індивідуальні особливості людини, які породжують
 17. Безмежність потреб і обмеженість економічних ресурсів як основа економічної теорії
  потреби безмежні. Це поєднання двох типових для господарського життя ситуацій - безмежність потреб і обмеженість ресурсів - утворює основу всієї економіки, економічної теорії. По суті, це наука, «вивчає, яким чином суспільство з обмеженими, дефіцитними ресурсами вирішує, що, як і для кого виробляти», або, кажучи по-іншому, вона «досліджує проблеми
 18. Т е м а Потреби і ресурси. Проблема вибору в економіці
  потреба, фактори виробництва, підприємцям-тельская здатність, основний капітал, оборотний капітал, фізичний знос, моральний знос, амортизація, норма амортизації, благо, товар, крива виробничих можливостей, альтернативні витрати , еконо-мічна
 19. Закон узвишшя потреб
  потребно-стей. Закон виражає об'єктивну необхідність зростання і вдосконалення потреб з розвитком виробництва та культури. Він визначає двосторонній процес. - з одного боку, потреби є спонукальним мотивом творчої діяльності; 1 Див: Росія і країни світу. М., 2003. С. 113. - з іншого - задоволена потреба веде до нового рівня по-требностей, є
 20. Глава 2. Економічні потреби, блага і ресурси
  потреби людей у різних економічних благах. У свою чергу, ці блага виробляються на базі економічних ресурсів, які є в розпорядженні суспільства і його
© 2014-2022  epi.cc.ua