Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.


Потреба - стан незадоволеності людини (людей) умовами
життєдіяльності.
Потреби людини різноманітні, звідси, різноманітні і їх класифікації. Залежно від сфери життєдіяльності, де формуються потреби, можна виділити наступні види:
- матеріальні (фізіологічні);
- соціальні;
- духовні.
Первинними і входять до сфери вивчення економічної науки є матеріальні потреби. Це бажання людей мати певні товари та послуги, що доставляють їм задоволення (корисність).
Матеріальні потреби поділяються на:
- особисті - потреби індивідів у споживчих товарах і послугах;
- виробничі - потреби виробництва в економічних ресурсах.

Розбираючи питання про потреби, слід акцентувати увагу на таку особливість потреб, як їх безмежність, обумовлену психологічними, соціальними та економічними причинами. Дана властивість потреб робить їх імпульсом для розвитку виробництва, визначає випереджальний їх розвиток по відношенню до виробництва. Однак слід зауважити, що зв'язок між потребами і виробництвом не є односпрямованої: не тільки потреби визначають і направляють розвиток виробництва, а й навпаки.
ПОТРЕБИ --- ВИРОБНИЦТВО --- СПОЖИВАННЯ
Виходячи з поняття взаємозумовленості виробництва і потреб, можна говорити про кінцеву мету виробництва, якої є задоволення потреб.

Виробництво - це процес праці або взаємодія людини з природою з метою створення продукту, який задовольняє його потреби.
Результатом виробництва виступає економічне благо як засіб, що задовольняє потреби. Економічні блага завжди є в обмеженій кількості в порівнянні з тими потребами, для задоволення яких вони призначені. У цьому їх особливість і відмінність від благ неекономічних (повітря, сонце, вода, тощо)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі."
 1. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  виробництва та невиробничої. У першій створюються матеріальні цінності - товари, а в другій - духовні цінності та послуги. 2. Закон узвишшя потреб. Потреби людей безмежні, хоча можливість задоволення потреби окремої людини в конкретному благо цілком реальна. Людські потреби безперервно ростуть кількісно і якісно (закон узвишшя потреб),
 2. 1. Економічні потреби і блага
  потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні та матеріальні потреби. Хоча це розподіл умовно (так, важко сказати, до духовних або матеріальним потребам належить потреба людини в знаннях), однак у більшій частині воно
 3. Глава 6 За шляху до головної мети
  потреби і якості в контексті всієї діяльності з управління якістю продукції. Ось ця думка: «бажаність відомих предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою». Ця думка конкретизує зміст головної мети
 4. 3. Вірно - невірно
  виробництва.
 5. Поняття економічних потреб і благ
  виробництва благ. У ринковій економіці, де економічні блага продаються і купуються, їх називають товарами і послугами (часто просто товарами, продуктами, продукцією). Людство влаштовано так, що його економічні потреби зазвичай перевищують можливості виробництва благ. Кажуть навіть про закон (принцип) узвишшя потреб, який означає, що потреби зростають швидше
 6. Яка роль потреб в кругообігу благ?
  Виробництва і предметах споживання. Всю історію економіки ми можемо в певному сенсі розглядати як історію формування потреб все більш всебічно розвиненої людини. Сучасна цивілізація (нинішня щабель розвитку матеріальної і духовної культури суспільства) знає безліч різних потреб. Вони поділяються на такі види: - фізіологічні потреби (в їжі,
 7. Загальні поняття соціального прогресу
  виробництвом. Це означає, що поряд з виробництвом нових товарів і послуг економічне зростання постійно створює нові потреби, зумовлюючи тим самим набір товарів і послуг, які повинні бути зроблені для задоволення цих потреб. Частина потреб висловлює постійну гонитву за соціальним статусом, і вони змінюються високими темпами. Провести чітку грань між нормальною
 8. Основні терміни і поняття
  виробництво, сфера матеріального виробництва і невиробнича сфера, споживання, економічні ресурси, праця, земля, капітал, підприємницька діяльність, проблема вибору, крива виробничих можливостей, закон заміщення, ефективність виробництва, альтернативні витрати, закон зростаючих альтернативних витрат виробництва, основні питання економіки, економічні системи,
 9. Тема 1 Потреби і ресурси суспільства. Виробництво
  виробництва. Матеріальне, нематеріальне виробництво. Фактори виробництва. Обмеженість ресурсів. Проблема вибору («що, як і для кого»?). Крива виробничих можливостей. Неповне використання ресурсів. Закон заміщення, альтернативна вартість. Економічні системи та їх сутність. Традиційна, планова, ринкова та змішана
 10. Г Л А В А 1 ПОТРЕБИ РЕСУРСИ
  потреб обмеженими ресурсами. Що ж таке потреби, від чого вони залежать? Що необхідно для їх задоволення? Які проблеми виникають у зв'язку з безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів? Ось питання, які будуть розглянуті в цій
 11. Висновки
  виробництва благ. У ринковій економіці, де ці блага продаються і купуються, їх називають товарами і послугами 2. Закон узвишшя потреб означає, що потреби зростають швидше виробництва благ. Це відбувається через те, що економічні потреби безмежні, а виробництво економічних благ обмежено в силу обмеженості економічних ресурсів. 3. Під економічними
 12. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 13. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень . Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
© 2014-2022  epi.cc.ua