Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

залежності попиту

попит на певний вид продукції, що залежить від потреби в продукції більш "високого рівня", по відношенню до якої дана є складовою частиною.
Наприклад, попит на акумулятори до автомобілів залежить від потреби в самих автомобілях.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " залежності попиту "
 1. 2. Попит і пропозиція землі
  залежність попиту на землю і ренти при фіксованій пропозиції представлена на рис. 17.1. Рис. 17.1. Ринок землі {foto71} Ковзання по будь-якій кривій попиту виражає функціональну залежність попиту на землю від ренти. Рента виступає в якості незалежної змінної. Зворотній функціональна залежність між попитом і рентою, коли незалежної змінної виступає попит, а залежною -
 2. Взаємозв'язок попиту і ціни
  залежність між попитом і ціною. Попит - це платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за потрібні їм товари. Закон попиту відбиває назад пропорційну залежність попиту від ціни: чим вища ціна - тим нижче попит (рис. 4.3). Рис.4.3 «Ціна - попит» {foto15} При цьому фактором стимулювання попиту може виступити зниження цін, яке
 3. 2п.1. Поєднавши отримані з таблиці точки - (5 романів, $ 10), (9 романів, $ 9) і т. д., - отримуємо лінію, представлену на рис.
  Залежність між кількістю романів, на які існує попит, і ціною. Ціна романів $ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Рис. 2п.З КРИВА ПОПИТУ Лінія D1 показуючи-ет залежність числа набувають-екпортувати Еммою книг від ціни на романи, за умови, що її дохід вважається постійним. Між ціною і кількістю книг існує зворотна залежність, крива попиту йде по
 4. 7. ПОНЯТТЯ ПОПИТУ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПОПИТУ
  залежності. Математично закон попиту має наступний вигляд: Qd=f (P), де Qd - величина попиту на який-небудь товар; P - ціна даного товару. Між ринковою ціною блага і величиною його попиту, за інших рівних умов, існує певна залежність (шкала попиту або крива попиту). Під впливом цін відбувається зміна величини попиту, а під впливом нецінових факторів
 5. Еластичність попиту
  залежності обсягу попиту від коливання ринкових цін: - нееластичний попит має місце в тому випадку, якщо купується кількість товару збільшується менше ніж на 1% на кожен 1% зниження його ціни - означає сильну реакцію і характеризується поняттям еластичного попиту; - збільшення купованого товару більше ніж 1% на кожен 1% зниження його ціни - означає сильну реакцію і
 6. Крива попиту
  залежність попиту від ціни. Відкладемо на осі абсцис обсяги продукції Q, на які пред'являється попит, а на осі ординат - ціни на даний товар Ц і проведемо лінію, що виражає взаємозв'язок між ними (рис. 10.1). {Foto10} Рис. 10.1. Крива попиту Крива попиту (С) являє зворотну функціональну залежність зміни попиту від динаміки ціни. Тому будь-яка крива попиту сама по собі
 7. Якщо ви узна-ли, що з завтрашнього дня ціни на морозиво знизяться, сьогодні ви, ймовірно, купите його дещо менше. Розклад
  залежність між ціною товару і потрібним його кількістю. (Економісти використовують термін «розклад», тому що таблиця з паралель-ними стовпцями чисел нагадує розклад поїздів.) Графік на рис. 4.1 побудований за даними табл. 4.1. За звичаєм ціна на морозиво відзначається по вертикальній осі, а кількість необхідного морожено-го - по горизонтальній. Низхідна лінія, що відбиває
 8. 24. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ з орієнтацією на попит
  залежності попиту і ціни: - попит на продукцію змінюється в залежності від циклу ділової активності. Можливо встановити високі ціни, коли існує постійний попит, і знизити їх, коли попит слабшає; - еластичність попиту залежить від виду реалізованої продукції. Попит на предмети першої необхідності менш еластичний при зміні ціни, ніж на продукцію не першої необхідності. Тому
 9. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції за ціною;%? Р - зміна ціни;%? D,? S -
 10. Механізм довгострокового рівноваги
  залежністю, коли пропозиція виступає в якості незалежної змінної (аргументу), а ціна - залежною змінною (функції). Рис. 10.12. Довгострокове рівновагу {foto19} Таким чином, поступове насичення ринку даного товару призведе до зниження ціни і нове тривале рівновагу встановиться в точці Т, якої буде відповідати «нормальна ціна», або ціна довгострокового
 11. Еластичність попиту по доходу
  залежності за допомогою такого показника, як еластичність попиту по доходу (Ед). Остання обчислюється як відношення процентної зміни кількості продукції, на яку пред'явлений попит, до відсоткової зміни доходу: де і Q - відповідно прирощення і середня величина попиту; відповідно прирощення і середня величина доходу. Особливість еластичності попиту по доходу полягає в
 12. 1. Попит на ресурси
  залежність далеко не завжди носить пропорційний характер. Іншим фактором, який зумовлює попит на ресурси, є ефективність їх використання (досягнення максимальної віддачі від них), бо для товаровиробника ресурси трансформуються у витрати виробництва. Чим нижче ціна факторів виробництва і чим вище їх продуктивність, тим менші витрати несе підприємство і тим
© 2014-2022  epi.cc.ua