Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Взаємозв'язок попиту і ціни

Друга пара законів виражає залежність між попитом і ціною.
Попит - це платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за потрібні їм товари.
Закон попиту відбиває назад пропорційну залежність попиту від ціни: чим вища ціна - тим нижче попит (рис. 4.3).

Рис.4.3 «Ціна - попит»


При цьому фактором стимулювання попиту може виступити зниження цін, яке також має свої межі. При досягненні максимального значен-ня рівень цін перестає бути стимулом подальшого розвитку виробництва і пропозиції товарів.
У цих умовах виробник повинен буде обмежити виробництво товарів, переорієнтувати його на попит, що почне визначати динаміку цін товару. У результаті, як і в ситуації пропозиції, відбудеться "розворот" кривої в протилежну сторону, ціна виявиться похідною від попиту, отримає розвиток пряма пропорційна залежність між ними.
Асиметричний закон відображає пряму залежність ціни від попиту: чим вище попит - тим вище ціна (рис. 4.4). На певний час він стає чинником, що стимулює розширення виробництва товарів.

З проведеного аналізу досить очевидно, що в ситуації попиту, як і ситуації пропозиції, діє механізм відновлення ринкової рівноваги, що забезпечується системою ринкового саморегулювання.
Аналогічна динаміка характерна для їх інтеграції.

Рис. 4.4 «Попит-ціна»


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Взаємозв'язок попиту і ціни"
 1. 7. ПОНЯТТЯ ПОПИТУ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПОПИТУ
  взаємозв'язок. Ціна, призначена продавцем, відбивається на рівні попиту на товар. Цей взаємозв'язок пояснюється двома економічними принципами (законом попиту і ціновою еластичністю попиту) і сегментацією ринку. Відповідно до закону попиту, чим вища ціна, тим менше число потенційних покупців даного товару, тобто менше рівень попиту (при даному рівні доходів), і навпаки, чим нижче ціна, тим
 2. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  взаємозв'язку попиту та пропозиції. Теорія ціни. Теорія еластичності попиту. Розмежування короткострокового і довгострокового періодів. Проблема внутрішньої і зовнішньої економії. А. Пігу: «Економічна теорія добробуту». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 3. Крива попиту
  взаємозв'язок попиту з ціною, тобто залежність попиту від ціни. Відкладемо на осі абсцис обсяги продукції Q, на які пред'являється попит, а на осі ординат - ціни на даний товар Ц і проведемо лінію, що виражає взаємозв'язок між ними (рис. 10.1). {Foto10} Рис. 10.1. Крива попиту Крива попиту (С) являє зворотну функціональну залежність зміни попиту від динаміки ціни. Тому будь-яка
 4. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  попиту та пропозиції показує ступінь реакції обсягу попиту та пропозиції на зміну впливають на них факторів (ціна, дохід). Цінова еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,
 5. Криві попиту галузі та підприємства
  взаємозв'язку з ціною попиту. Слід звернути увагу на те, що ця ціна різна для всієї сукупності товаровиробників (на рівні галузі) і для кожного з них (на рівні окремо взятого підприємства). Як відомо, ціна на ринку певного продукту встановлюється і змінюється під впливом поведінки всіх товаровиробників. Загальний стан попиту знаходить своє вираження в тому, що
 6. Перехресна еластичність
  взаємозв'язку з еластичністю
 7. Отже, сукупна виручка (результуюча ціни і кількості товару) збільшується.
  Взаємозв'язок між сукупною виручкою і еластичністю попиту за ціною. Еластичність попиту по доходу Крім еластичності попиту за ціною економісти використовують і інші види показу-телей еластичності. Одні з найцікавіших - еластичність попиту за дохо-ду, тобто залежність обсягу попиту від зміни доходу споживачів. Еластичність за доходом розраховується як еластичність
 8. 2. Еластичність попиту
  попиту на підвищення або пониження ціни. Причому в даному випадку мова йде не просто про загальний принцип взаємодії попиту і ціни (це ми вже знаємо), а про кількісному вимірі чутливості попиту до зміни цін. Таким показником є еластичність попиту за ціною, що показує, на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1% і при незмінності інших факторів,
 9. Взаємодоповнюючі ресурси
  взаємозв'язку будь нарощування матеріального ресурсу (молотків) викличе адекватне збільшення людського ресурсу (працівників). Тому при зниженні ціни, наприклад, на молотки підприємство, прагнучи виконати великий обсяг роботи, змушене буде не тільки закупити більшу кількість молотків, але і найняти відповідне число працівників. Отже, підвищення (зниження) ціни на один з
 10. 6. Моделювання економіки в цілому
  взаємозв'язку між інфляцією, безра-ботіцей та економічним зростанням, з одного боку, і поведінкою фірм, домашніх господарств і макрое-кономіческіх політикою - з іншого, ми должнипостроіть модель економіки в цілому Ця задача ре-щує в частинах 5 і 6 цієї книги, і построеннаямодель використовується для аналізу макроекономічного ської політики і функціонування экономики.Макроэкономическое моделювання
 11. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  Взаємозв'язок макроекономічних показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 12. 1. Взаємозв'язок етики та економіки
  взаємозв'язку економіки і етики як невід'ємний атрибут економічної науки, яка в своєму історичному розвитку пройшла кілька етапів трансформації поглядів на цю
 13. Зростання ціни веде до зростання вироб - ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж
  попит еластичний, ми отримуємо протилежний результат: збільшення ціни призводить до зменшення сукупної виручки. Наприклад, якщо ціна на товар зросла з $ 4 до $ 5, обсяг попиту зменшується з 50 до 20 одиниць, а сукупна виручка скорочується з $ 200 до $ 100. Так як попит еластичний, зменшення обсягів по-ма попиту настільки велике, що перекриває збільшення ціни. Тобто збільшення ціни веде до
 14. 14. ДЖ. М. Кейнс: теорія ефективного ПОПИТУ
  взаємозв'язок. Рецепти Дж. М. Кейнса. Механізм регулювання національної економіки. Регулювання попиту через бюджетну політику. Теорія граничної схильності до споживання і мультиплікатор. Перетворення кейнсіанства в провідний напрям західної економічної
 15. Дугова еластичність
  попиту, сполучених з неадекватними показниками еластичності, одержуваними для одних і тих же точок, в залежності від напрямку зміни ціни, тобто підвищення або пониження її, використовують розрахунок дугової еластичності, яка виражає еластичність попиту між двома точками як процентне вираження зміни середньої ціни і середнього обсягу попиту. Виходячи з вищевикладеного можна записати
 16. 54. Еластичність попиту за ціною
  попиту на товар від зміни його ціни називається еластичністю попиту за ціною. Розрізняють три варіанти еластичності попиту: 1) еластичність попиту, коли при незначних зниженнях ціни обсяг продажів значно зростає; 2) одинична еластичність попиту, коли зміна ціни (вираженої у відсотках) дорівнює процентному зміни обсягу продажів. Величина еластичності попиту. Еластичність
 17. Еластичність попиту
  попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реакції попиту на ці чинники піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт
 18. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції за ціною;%? Р - зміна ціни;%? D,? S - зміна попиту та пропозиції. 2. Класифікація ступенів еластичності при зміні ціни товару. Попит і пропозиція, залежно від їхньої реакції на
© 2014-2022  epi.cc.ua