Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Взаємозв'язок ціни, попиту та пропозиції

У досліджених моделях представлені дві окремі (відокремлені) взаємозв'язку між пропозицією та цінами, попитом і цінами .
Насправді вони взаємодіють. Процес купівлі-продажу інтегрує їх взаємодію. В окремих випадках з урахуванням конкретних умов, місця і часу в індивідуальній угоді може виграти одна особа - або продавець, або покупець. Разом з тим така ситуація не стійка. В іншій проміжок часу їх позиції поміняються. Діалектика ринкової взаємодії орієнтована на інтереси обох сторін - і продавців і покупців. При цьому формується ситуація рівноваги їхніх інтересів, інтегрована у встановленні рівноважного рівня ринкової ціни, за якою продається рівноважний (орієнтоване на інтереси обох сторін) кількість товарів.
Графічно позиція рівноваги формується таким чином.
Поєднавши графіки попиту та пропозиції (1 і Ш графіки), отримаємо ін-тегрірованний графік попиту і пропозиції, який об'єднує виробників і споживачів товару, що визначає рівень ринкової ціни, що відповідає інтересам і виробників, і споживачів товару.
У точці перетину (Е) попит кількісно дорівнює пропозиції. Урівноважує їх ціна рівноваги в однаковій мірі відповідає інтересам сторін - продавців і покупців товару (рис. 4.5):

Рис. 4.5. Рівноважна ціна


При незмінності умов ринкового середовища ціна рівноваги, як правило, досить стійка. Сформоване при цьому стан ринкової рівноваги означає, що величина попиту дорівнює величині пропозиції, ціна попиту дорівнює ціні пропозиції.
Разом з тим, під впливом ряду факторів, наприклад, збільшення числа виробників, зміни кількості, ціни товару, може відбутися порушення-ня ринкової рівноваги. При цьому адаптивна ринкова система почне рух до відновлення порушеної рівноваги.
Здатність ринку, виведеного зі стану рівноваги, знову повернутися в рівноважний стан називається стійкістю.
Як і в прямому варіанті, факторами відновлення рівноваги виступають ціна, попит і пропозиція.
Розглянемо механізм відновлення порушеного ринкового рівноваги при ціні вище і нижче рівноважного рівня (Мал. 4.6., Рис. 4.7.).
Припустимо, що під впливом ряду факторів ціна рівноваги товару підвищилася з Р * до Р1 (рис. 4.6.), При цьому величина пропозиції товару збільшилася з Q * до Q \. Разом з тим величина попиту зменшилася з Q * до QJ1. При цьому виник надлишок пропозиції товару на ринку, що дорівнює різниці Qj-Qf, що представляє нереалізовані товари, виробники яких зазнають збитків. У цих

Рис.4.6. Відновлення порушеного рівноваги тинка товару при ціні вище рівноважного рівня


умовах для збереження позицій в конкурентній боротьбі виробники змушені будуть скоротити виробництво і знизити ціну товару у напрямку руху до рівноважної ціною і рівноважного кількості. При цьому надлишок пропозиції буде усунутий, пропозиція стане відповідати попиту.
В іншій ситуації - наприклад, зниження ціни товару з Р * до Р2 (рис. 4.7) обсяг попиту збільшиться з Q * до Q ^, при тому, що обсяг пропозиції знизиться з Q * до Q *. На ринку виникне дефіцит товару, рівний Qij - Q ^. При цьому споживачі почнуть конкурувати між собою за можливість купити товар, будуть готові заплатити за нього більш високу ціну. Конкуренція змусить виробників збільшити обсяг виробництва і ціну товару, так само рухатися в напрямку рівноважної ціни і рівноважної кількості. У результаті дефіцит товарів буде усунутий, пропозиція стане відпо-ствовать попиту.
Таким чином, представлений аналіз дозволяє зробити висновок, що з-вершенно конкурентний ринок - саморегулююча система, здатна самостійно повернутися в рівноважний стан, усунути надлишок або дефіцит товарів. Рівновага на зовсім конкурентному ринку є стійким.

Рис. 4.7. Відновлення порушеного рівноваги ринку товару при ціні нижче рівноважного рівняРазом з тим значні зміни, пов'язані із зовнішніми факторами, наприклад, впровадженням нових технологій, створенням більш досконалих товарів в умовах розвитку НТР, зміною рівня цін, купівельних переваг і пр., можуть порушити ринкову рівновагу. При цьому саморегулююча система сформує новий стан ринкової рівноваги, так само відновлюване і стійке.
Узагальнивши викладене, можна відзначити, що шлях до рівноваги - через коливальну динаміку ціни, попиту та пропозиції. При цьому, з одного боку, попит і пропозиція впливають на ціну.
З іншого - ціна впливає на попит і пропозицію, формуючи той рівень попиту або пропозиції, який відповідає інтересам продавця (виробника) або платоспроможності покупця товарів.
Розрізняють величину попиту і безпосередньо попит.
Попит - платоспроможна потреба, характеризується платоспроможністю покупця, його грошовими можливостями.
Величина ж попиту - його обсяг, визначається тим максимальною кількістю благ, які він може придбати за даний період часу, в певних умовах. При цьому рівень цін, динаміка купівельних переваг і пр. можуть вплинути на рішення про покупку. Як правило, вони відображаються на величині попиту, при цьому сам попит, як вираз платоспроможної потреби в товарі, не змінюється.
У сучасних умовах динаміка найважливіших складових ринкової економіки - попиту і пропозиції залежно від зміни цін орієнтує на дослідження актуальнейшей проблеми - цінової еластичності попиту та пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Взаємозв'язок ціни, попиту та пропозиції "
 1. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або або, де Q1 - первинний об'єм попиту, Q2 - змінений обсяг попиту, P1 - початкова ціна, P2 - змінена
 2. Взаємозв'язок попиту і ціни
  ціни: чим вище ціна - тим нижче попит (рис. 4.3). Рис.4.3 «Ціна - попит» {foto15} При цьому фактором стимулювання попиту може виступити зниження цін, яке також має свої межі. При досягненні максимального значен-ня рівень цін перестає бути стимулом подальшого розвитку виробництва і пропозиції товарів. У цих умовах виробник повинен буде обмежити виробництво товарів,
 3. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  взаємозв'язку попиту та пропозиції. Теорія ціни. Теорія еластичності попиту. Розмежування короткострокового і довгострокового періодів. Проблема внутрішньої і зовнішньої економії. А. Пігу: «Економічна теорія добробуту». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 4. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції за ціною;%? Р - зміна
 5. Глава 10. Попит і пропозиція. Механізми встановлення рівноважних цін
  ціни. Спочатку робилися спроби обгрунтувати положення, згідно з яким ціна зумовлюється виключно співвідношенням попиту і пропозиції. Однак при такому підході залишалося відкритим питання про субстанції ціни при рівності попиту і пропозиції. Крім того, попит і пропозиція, в свою чергу, залежать від ринкових цін. Чим вище ціни, тим менше попит і більше пропозиція, чим нижче
 6. 3. Пропозиція
  ціни. Однак якщо для зростання попиту як стимул виступає зниження цін, то для пропозиції, навпаки, сигналом до розширення виробництва будь-якого товару і, отже, його пропозиції є підвищення цін. Чим вище будуть ціни на певний товар, тим більшу зацікавленість проявлятимуть виробники в збільшенні його випуску. Особливе місце у формуванні ціни пропозиції
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  взаємозв'язок з законами попиту і пропозиції. 4. Який механізм дії закону спадної прибутковості і як він впливає на зміст цього закону? 5. Назвіть основні фактори, що впливають на попит і цінову еластичність попиту. 6. Які основні недоліки закону, сформульованого Ж.Б. Сеєм? 7. Як досягається рівновага на ринку товарів і послуг в умовах вільного ринку (досконалої
 8. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  ціни з P1 до Р2 обсяг ефективного пропозиції галузі збільшиться в меншій мірі, ніж якби він змінювався уздовж кривої SMC1. Для оцінки зміни пропозиції у відповідь на зміну цін продукції ми можемо використовувати поняття еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямий
 9. 5. Що стоїть за кривою попиту
  взаємопов'язаних товарів - Доходи споживачів - Смаки споживачів - Очікувані в майбутньому ціни У частині даного параграфа ми обсудімв перерахованому порядку роль кожного з етіхопределяющіх
 10. Концепція рівноважної ціни
  ціни. Маршалл використав поняття рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до збільшення, ні до скорочення ; наявності - рівновагу. Коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого в одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною ».
 11. Механізм конкуренції
  попит і пропозицію. Зростання цін веде до зниження попиту, але одночасно стимулює товаровиробників до збільшення випуску продукції. Водночас зміна попиту та пропозиції впливає на зниження або підвищення цін. При збалансованому попиті і пропозиції, тобто при їх рівності, встановлюється рівноважна ціна. Механізм функціонування конкуренції представлений на рис. 5.1.
© 2014-2022  epi.cc.ua