Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОТРЕБИ НАСИЧУЄ

потреби, що мають чітку межу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОТРЕБИ насичує "
 1. ПОТРЕБИ
  потреб відносять не тільки те, що приносить користь, вкрай необхідно для життя, а й реальні запити на предмети, які можуть виявитися шкідливими для здоров'я , але споживаються людьми в силу сформованих звичок і одержуваного задоволення, задоволення. Потреби поділяються на біологічні та соціальні, останні обумовлені суспільною природою людини. Крім того, розрізняють
 2. 1. Економічні потреби і блага
  потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні та матеріальні потреби. Хоча це розподіл умовно (так, важко сказати, до духовних або матеріальним потребам належить потреба людини в знаннях), однак у більшій частині воно
 3. 1. Потреба і корисність
  потреби людини. Серед них можна виділити ті, з якими пов'язане саме існування людини, - потреби в їжі, одязі, житлі. Поряд з ними є інші потреби, які виникають, змінюються, зникають разом з розвитком цивілізації, духовним, економічним і технічним прогресом. Межі між цими потребами дуже рухливі. Причому один і той же благо в одних умовах
 4. 1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.
  Потреби, можна виділити наступні види: - матеріальні (фізіологічні); - соціальні; - духовні. Первинними і входять до сфери вивчення економічної науки є матеріальні потреби. Це бажання людей мати певні товари та послуги, що доставляють їм задоволення (корисність). Матеріальні потреби поділяються на: - особисті -
 5. 3. Вірно - невірно
  потреби ростуть безмежно. 3.2. У всіх країнах зростання потреб випереджає розвиток
 6. Г Л А В А 1 ПОТРЕБИ РЕСУРСИ
  потреб обмеженими ресурсами. Що ж таке потреби, від чого вони залежать? Що необхідно для їх задоволення? Які проблеми виникають у зв'язку з безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів? Ось питання, які будуть розглянуті в цій
 7. Прибуток споживача
  насичував би свій споживчий кошик даними благом. При ціні, рівній Ц0, він пред'явив би попит на 5 од. даного блага і при цьому отримав би економію (надлишок) свого доходу, яка дорівнює Іп=(Ц1 - Ц0) + (Ц2 - Ц0) + (Ц3-Ц0) + (Ц4-Ц0). На графіку ця вигода представлена сумою площ заштрихованих прямокутників А, Б, В, Г. З п'ятої одиниці продукту споживач не отримує надлишку.
 8. Споживча вартість
  потребу людей називається споживною вартістю. До тих пір, поки існують працю і потреби людей, цим властивістю будуть володіти продукти праці і природи. Тому в первісному своєму прояві споживча вартість - це природна властивість блага, який дозволяє її називати природною споживчою вартістю. Необхідно відзначити, що один і той же продукт праці може
 9. 4. Виробництво, розподіл, обмін і споживання
  потреб є основні матеріальні потреби, і задовольняти їх покликана і здатна тільки економіка. Водночас прогрес в економіці в чималому ступені визначається тим, яких успіхів люди досягли в інших областях своєї діяльності. Люди організують виробництво тих чи інших благ з метою задоволення своїх потреб. Розглянемо процес виробництва з точки зору
 10. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  потреби. Потреби - це потреби людей, що виражаються в благах, товари, послуги, потрібних для життєдіяльності та розвитку. Незадоволені потреби є для людини спонукальним мотивом, стимулом до трудової діяльності щодо створення або придбання відсутніх йому благ. Ступінь задоволення потреб людей залежить від рівня розвитку сфери: матеріального виробництва і
 11. 1. Попит
  потреби, які підтверджуються платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це наші бажання і устремління володіти тими чи іншими благами, тоді як попит - це наша
 12. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ
  потреб за групами споживачів, виявленні незадоволених потреб, аналізі мотивів переваги конкретних товарів тощо, з використанням статистичних прийомів
 13. Глава 6 За шляху до головної мети
  потреби і якості в контексті всієї діяльності з управління якістю продукції. Ось ця думка: «бажаність відомих предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою». Ця думка конкретизує зміст головної мети
 14. залежності попиту
  потреби у продукції більш "високого рівня", стосовно якої дана є складовою частиною. Наприклад, попит на акумулятори до автомобілів залежить від потреби в самих
© 2014-2022  epi.cc.ua