Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Порядок розрахунку прямих витрат


Розглянемо порядок визначення прямих витрат. Розрахунок витрат на оплату праці за конкретною медичною послугою проводиться окремо по кожній категорії персоналу на підставі середньої заробітної плати співробітників по підрозділу відповідно до тарифікаційних списками і встановленими нормативами трудовитрат на виконання цих послуг.
Зт Осн=Зт Вр: (Фр вр * Кисп вр * S tвp) + Зт Ср: (Фр ср * Кисп ср * tcp),
де: Зт вр, Зт ср - фонд оплати праці відповідної категорії персоналу за розрахунковий період;
Фр вр, Фр ср - фонд робочого часу відповідної категорії персоналу, обчислений в умовних одиницях трудомісткості, за розрахунковий період;
tвp tcp. - Час надання медичної послуги відповідної категорії персоналу в умовних одиницях трудомісткості.
Кисп вр, Кисп ср - нормативний коефіцієнт використання робочого часу медичного персоналу безпосередньо на проведення лікувально-діагностичної роботи, досліджень, процедур.
У загальному вигляді Кисп визначається за формулою:
Кисп=Піспа вр: Фр вр,
де Піспа вр - фонд використання часу на безпосереднє проведення лікувально-діагностичної роботи.
Фр вр - встановлений фонд робочого часу медичного персоналу відповідно до вказівок Міністерства праці і соціального розвитку Росії на відповідний розрахунковий період.
Разом витрати на оплату праці за конкретною медичною послугою:
Зт вус=Зт осн * (1 + Ку) * (1 + Кд), де
Ку - коефіцієнт заробітної плати общеучрежденческого персоналу;
Кд - коефіцієнт додаткової заробітної плати
Нарахування на заробітну плату (Нз) встановлюються законодавством Російської Федерації в відсотках від фонду оплати праці. В даний час ставка єдиного соціального податку нарахувань дорівнює 26% від фонду оплати праці:
Нз вус=Зт вус * 0,26
Витрати на медикаменти і перев'язувальні засоби (М) включають: *
вартість медикаментів, перев'язувальних засобів, хімічних реактивів, одноразових приладдя, *
вартість придбання мінеральних вод, сироваток, вакцин, вітамінів, дезинфекційних засобів і т.п., плівок для рентгенівських знімків, матеріалів для виробництва аналізів в обсязі і номенклатурі, що забезпечують якісне надання медичної допомоги, а також витрати з оплати вартості аналізів, що проводяться в інших установах (при відсутності своєї лабораторії); *
оплату послуг донорів (включаючи їх харчування), придбання крові для переливання та інше.
Розрахунки по установі в цілому здійснюються на підставі даних звітної форми № 2 «Звіт про використання кошторису витрат бюджетної організації» за фактичними витратами за період, що передує розрахунковому.
Розрахунки по підрозділах установи виробляються за копіями аптечних вимог.
У загальному вигляді витрати на медикаменти, використані при виконанні медичної послуги (Мус.
), можуть бути визначені за формулою:
Мус=М:? Sвр * Фр вр * Кисп вр + Sср * Фр ср * Кисп ср * (tвр + tср)?,
де Sвр, Sср - число посад лікарів і середнього персоналу відділення відповідно ;
Фр вр, Фр ср - річний фонд робочого часу відповідної категорії персоналу, обчислений в умовних одиницях трудомісткості (УЄТ);
tвр, tср. - Час надання медичної послуги (трудомісткість) відповідною категорією персоналу, обчислена в умовних одиницях трудомісткості (УЄТ);
Кисп вр, Кисп ср - нормативний коефіцієнт використання робочого часу посад медичного персоналу безпосередньо на проведення лікувально-діагностичної роботи, досліджень, процедур;
М - витрати на медикаменти.
Витрати на харчування хворих у стаціонарі визначаються в розрахунку на один ліжко-день роздільно для дорослих, дітей, інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Використовуються три основні варіанти розрахунку:
- за фактичними витратами;
- за вартісними нормам;
- за натуральними нормами витрати продуктів.
Наприклад (таблиця 7.1.):
Таблиця № 7.1. - Розрахунок витрат на харчування. Вид продуктаКол-во продукту на добу, кгЦена на 01.01.___
руб / кгСтоімость добової норми продукту,
РубХлеб
Картопля
Масло вершкове
Рис
Інше
Разом: 0,150
0,400
0,040
0,015
Вид продукту Кількість продукту на добу, кг Ціна на 01.01.___

руб / кг
Вартість добової норми продукту,

Руб
Хліб

Картопля

Масло вершкове

Рис

Інше

Разом:
0,150

0,400

0,040

0,015
   

Виходячи з норм витрати кожного продукту харчування і його ціни знаходиться денна вартість витрат продуктів харчування, що відповідає витратам на один ліжко-день.
Для розрахунку запасів на продукти харчування використовують наказ МОЗ РФ від 05.08.2003г. № 330 «Про заходи щодо вдосконалення лікувального харчування».
Середньодобовий набір живлення встановлений відрізняється набором і кількістю продукту і, отже, вартістю.
Відповідно до вищезазначеного закону встановлено п'ять видів дієт:
- стандартна;
- з механічним і хімічним щажением;
- з підвищеною кількістю білка (високобілкова);
- зі зниженою кількістю білка;
- із зниженою калорійністю.
Розрахунок витрат на м'який інвентар провадиться за його зносу (фактичною списанню за актом), незалежно від способу перенесення вартості, прийнятого відповідно до облікової політики медичного закладу (Наказ Мінфіну Росії від 15.06.98 № 25 - н)
У загальному вигляді витрати можуть бути визначені за формулою:
Іус=? Іс: (Sвр * Фр вр * Кисп вр + Sср * Фр ср * Кисп ср)? * (tвр + tср),
Де Sвр, Scp - число посад лікарів і середнього персоналу відділення відповідно;
Фр вр, Фр ср - річний фонд робочого часу відповідної категорії персоналу, обчислений в умовних одиницях трудомісткості (УЄТ);
tвр, tср - час надання медичної послуги (трудомісткість) відповідної категорії персоналу, обчислена в умовних одиницях трудомісткості (УЄТ);
Кисп вр, Кисп ср - нормативний коефіцієнт використання робочого часу за посадами медичного персоналу безпосередньо на проведення лікувально-діагностичної роботи, досліджень, процедур;
Іс - знос м'якого інвентарю (по списанню).

Знос обладнання, що значиться у складі основних засобів, у розрахунку на медичну послугу (З) враховується пропорційно часу надання послуги. Річна сума зносу (З г) кожного виду обладнання обчислюється виходячи з балансової вартості основних засобів (Бо), яку можна визначити по «інвентарній картці обліку основних засобів» і встановленою нормою зносу (Nізн).
Сума річного зносу обладнання визначається за формулою:
З г=Бo * Nізн
Oyc=З г: (Si * Фp i * Kіcп i) * ti, де Si - кількість посад персоналу, який надає послугу з використанням даного обладнання;
Фp i, Кисп i - відповідно річний фонд робочого часу і коефіцієнт використання робочого часу персоналу;
Ti - час надання медичної послуги;
З г - знос медичного обладнання, що використовується при наданні конкретної медичної послуги.
Але визначення суми витрат на виконання медичної послуги та послуги немедичного характеру буде неповним, якщо не врахувати витрати, пов'язані з утриманням різних підрозділів лікувально-профілактичного закладу, які не носять медичний характер.
Для обліку таких витрат у вартості медичної послуги структурні підрозділи медичної установи діляться на основні і допоміжні.
До основних відносяться профільні відділення стаціонарів, відділення (кабінети) поліклінік, діагностичних центрів, параклінічні (лікувально-діагностичні) відділення та кабінети, в яких пацієнтові забезпечується надання медичних послуг.
До допоміжних підрозділів відносяться общеучрежденческіе служби, що забезпечують діяльність клінічних та лікувально-діагностичних підрозділів (адміністрація, відділ кадрів, бухгалтерія, реєстратура, пральня, харчоблок та інші).
При розрахунку вартості платних медичних послуг слід правильно розподілити витрати допоміжних служб лікарні, які носять непрямий характер і перенести їх на основні підрозділи. 1.1.4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок розрахунку прямих витрат "
 1. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних резервів, а також суму заборгованості по розрахунках з бюджетом з податку. Підтвердженням даних
 2. Аналітичні регістри податкового обліку
  порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри податкового обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних
 3. Податковий облік
  порядок заповнення якої затверджуються Міністерством фінансів
 4. Податковий облік. Загальні положення
  порядок відображення для цілей оподаткування цих видів діяльності. Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум
 5. Стаття 88. Порядок використання профіциту бюджету
  витратами ... слід здійснити скорочення профіциту бюджету в наступній послідовності: скоротити залучення доходів від продажу державної або Муніципальної власності ... передбачити спрямування бюджетних коштів на додаткове погашення боргових зобов'язань; збільшити витрати
 6. 3. Механізм прямих інвестицій
  прямих
 7. Контрольні питання
  порядок задоволення вимог, що пред'являються до рахунку, прийнятий в даний час? 6. Що таке режим скорочення витрат і в яких випадках він
 8. Контрольні питання
  порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі сільськогосподарські товаровиробники можуть бути переведені
 9. Тема 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах
  прямих і непрямих податків у розвинених країнах і країнах. 2. Особливості побудови прямого оподаткування в розвинених країнах. 3. Особливості побудови непрямого оподаткування в розвинених країнах. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно на основі вивчення відомих моделей
 10. Порядок розрахунку непрямих витрат
  порядок розподілу - від допоміжних до основних відділенням, в результаті чого всі витрати допоміжних відділень повинні бути « присвоєні »основним. Після розподілу витрат допоміжного відділення воно більше не враховується і надалі виключається з процесу покрокового розподілу. Питання для самоконтролю: 1. Дати визначення собівартості, прямих і непрямих витрат
 11. Контрольні питання
  порядок виникнення витратних зобов'язань Російської Федерації. 3. Дайте визначення реєстру видаткових зобов'язань. 4. Які види витрат відносяться до публічних нормативним зобов'язаннями? 5. Охарактеризуйте склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 12. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 13. Розрахунок ВВП за галузями
  розрахунку ВВП (за витратами, за методами використання) він включає наступні статті: 1. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств. Це товари повсякденного попиту, предмети споживання тривалого користування, витрати на споживчі послуги та ін 2. Кінцеві витрати органів державного управління (державних установ). Це витрати державних і муніципальних органів
 14. Стаття 2. Захист валюти Російської Федерації
    1. Розрахунки між резидентами здійснюються у валюті Російської Федерації без обмежень. 2. Порядок придбання та використання в Російській Федерації валюти Російської Федерації нерезидентами встановлюється Центральним банком Російської Федерації відповідно до законів Російської
 15. Контрольні питання
    порядок зарахування податку на майно організацій до бюджету? 6. Хто визначає ставки податку на майно
 16. 24.2. Бюджетні витрати на утримання установ охорони здоров'я
    порядок планування видатків на охорону здоров'я, який частково застосовується і в даний час: 1) складання індивідуальних і загальних кошторисів медичних закладів; 2) складання зведених кошторисів витрат на охорону здоров'я до проекту територіального бюджету; 3) розробка розрахункових показників Міністерством фінансів республіки, обласним (крайовим) фінансовим управлінням. Планування
 17. Порядок визнання доходів і витрат
    порядок застосовується щодо оплати відсотків за користування позиковими засобами (включаючи банківські кредити) і при оплаті послуг третіх осіб. При цьому витрати з придбання сировини і матеріалів враховуються в складі витрат по мірі списання даної сировини і матеріалів у виробництво. 2. Витрати з оплати вартості товарів, придбаних для подальшої реалізації, - у міру реалізації
 18. Стаття 4. Банк Росії виконує такі функції
    порядок здійснення розрахунків з іноземними державами; 11) організовує і здійснює валютний контроль як безпосередньо, так і через уповноважені банки відповідно до законодавства Російської
© 2014-2022  epi.cc.ua