Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок визнання доходів при методі нарахуванняДоходи визнаються в тому звітному (податковому) періоді, в якому вони мали місце , незалежно від фактичного надходження грошових коштів, іншого майна (робіт, послуг) та майнових прав (метод нарахування).
За доходами, які належать до кількох звітним (податковим) періодам, і у випадку, якщо зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом, доходи розподіляються платником податку самостійно, з урахуванням принципу рівномірності визнання доходів і витрат.
По виробництвам з тривалим (більше одного податкового періоду) технологічним циклом, якщо умовами укладених договорів не передбачена поетапна здача робіт (послуг), дохід від реалізації зазначених робіт (послуг) розподіляється платником податку самостійно відповідно до принципу формування витрат по зазначених робіт (послуг).
Для доходів від реалізації датою отримання доходу визнається дата реалізації товарів (робіт, послуг, майнових прав), яка визначається відповідно до НК, незалежно від фактичного надходження коштів (іншого майна (робіт, послуг) та (або) майнових прав) в їх оплату. При реалізації товарів (робіт, послуг) за договором комісії платником податків-комітентом датою отримання доходу від реалізації визнається дата реалізації належного комітенту майна, зазначена в повідомленні комісіонера про реалізацію і в звіті комісіонера.
Для позареалізаційних доходів датою отримання доходу визнається:
1) дата підписання сторонами акту прийому-передачі майна (приймання-здачі робіт, послуг) - для доходів:
- у вигляді безоплатно отриманого майна (робіт, послуг);
- по іншим аналогічним доходам;
2) дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу) платника податку - для доходів:
- у вигляді дивідендів від пайової участі в діяльності інших організацій;
- у вигляді безоплатно отриманих грошових коштів;
- у вигляді сум повернення раніше сплачених некомерційним організаціям внесків, які були включені до складу витрат;
- у вигляді інших аналогічних доходів;
3) дата здійснення розрахунків відповідно до умов укладених договорів або пред'явлення платнику податків документів, які є підставою для проведення розрахунків, або останній день звітного (податкового) періоду - для доходів:
- від здачі майна в оренду ;
- у вигляді ліцензійних платежів (включаючи роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності;
- у вигляді інших аналогічних доходів;
4) дата визнання боржником або дата набрання законної сили рішення суду - за доходами у вигляді штрафів, пені та (або) інших санкцій за порушення договірних чи боргових зобов'язань, а також у вигляді сум відшкодування збитків (шкоди);
5) останній день звітного (податкового) періоду - за доходами:
- у вигляді сум відновлених резервів та іншим аналогічним доходам;
- у вигляді розподіленого на користь платника податків за його участі в простому товаристві доходу;
- по доходах від довірчого управління майном;
- по іншим аналогічним доходам;
6) дата виявлення доходу (отримання і (або) виявлення документів, що підтверджують наявність доходу) - за доходами минулих років;
7) дата переходу права власності на іноземну валюту і дорогоцінні метали при здійсненні операцій з іноземною валютою і дорогоцінними металами, а також останнє число поточного місяця - за доходами у вигляді позитивної курсової різниці по майну та вимогам (зобов'язанням), вартість яких виражена в іноземній валюті, і позитивної переоцінки вартості дорогоцінних металів;
8) дата складання акта ліквідації амортизується майна, оформленого відповідно до вимог бухгалтерського обліку, - за доходами у вигляді отриманих матеріалів або іншого майна при ліквідації виведеного з експлуатації амортизується майна;
9) дата, коли одержувач майна (у тому числі грошових коштів) фактично використовував зазначене майно (в тому числі грошові кошти) не за цільовим призначенням або порушив умови, на яких вони надавалися, - для доходів у вигляді майна (у тому числі грошових коштів), зазначених у НК;
10) дата переходу права власності на іноземну валюту для доходів від продажу (купівлі) іноземної валюти.

При реалізації фінансовим агентом послуг фінансування під відступлення грошової вимоги, а також реалізації новим кредитором, який отримав зазначену вимогу, фінансових послуг дата отримання доходу визначається як день наступного відступлення даної вимоги або виконання боржником даної вимоги. При поступку платником податків - продавцем товару (робіт, послуг) - права вимоги боргу третій особі дата отримання поступки права вимоги визначається як день підписання сторонами акту поступки права вимоги.
За договорами позики та іншим аналогічним договорами (іншим борговим зобов'язанням, включаючи цінні папери), термін дії яких припадає більш ніж на один звітний період, дохід визнається отриманим і включається до складу відповідних доходів на кінець відповідного звітного періоду.
У разі припинення дії договору (погашення боргового зобов'язання) до закінчення звітного періоду дохід визнається отриманим і включається до складу відповідних доходів на дату припинення дії договору (погашення боргового зобов'язання).
Сумова різниця визнається доходом:
1) у платника податків-продавця - на дату погашення дебіторської заборгованості за реалізовані товари (роботи, послуги), майнові права, а в разі попередньої оплати - на дату реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав;
2) у платника податків-покупця - на дату погашення кредиторської заборгованості за придбані товари (роботи, послуги), майно, майнові чи інші права, а у разі попередньої оплати - на дату придбання товару (робіт, послуг), майна, майнових чи інших прав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок визнання доходів при методі нарахування "
 1. 28.5. Види боргових зобов'язань Російської Федерації
  порядок і форму виплати доходів та погашення, порядок визнання випуску таким, що відбувся, обмеження на потенційних власників, номінальну вартість, розмір, періодичність та порядок виплати відсотків за облігаціями державної ощадної позики Російської Федерації. Облігації позики в рамках одного випуску рівні між собою за обсягом наданих прав. Власниками облігацій
 2. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  визнання таких угод недійсними і стягнення в дохід держави всього доходу, отриманого за такими угодами. 2. При перевірці доходів, одержаних від сум, що знаходяться на депозитних рахунках, слід не тільки перевірити наявність договору з установою банку, що має ліцензію ЦБ, а й провести аналіз на повноту і своєчасність отримання цих доходів. При виявленні фактів, коли відсотки по
 3. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  порядок визнання витрат, що приймаються з метою оподаткування, при методі нарахування. У відповідності зі ст.274 НК РФ прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду. У разі отримання збитку у звітному періоді податкова база визнається рівною нулю. При застосуванні податкових ставок з податку на прибуток необхідно врахувати, що з 1 січня 2005р.
 4. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  порядок обчислення і сплати податку на прибуток (у тому числі для некомерційних організацій), що діє до зазначеної дати в рамках скасовували новим законодавчим актом Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (далі - Закон про податок на прибуток). Пунктом 10 статті 2 зазначеного Закону передбачено, що бюджетні установи та інші
 5. Питання 2 Особливості оподаткування та методика розрахунку податку на прибуток за бюджетним організаціям
  порядок зменшення доходів, прийнятих для цілей оподаткування, застосовується у разі, якщо розмір вищевказаних непогашених російською організацією боргових зобов'язань більш ніж в 3 рази перевищує різницю між сумою активів і величиною зобов'язань на останній день кожного звітного (податкового) періоду. В іншому випадку, якщо зобов'язання менше, то з метою оподаткування прибутку
 6. Порядок визнання витрат при методі нарахування
  визнання доходів і витрат. Витрати платника податку, які не можуть бути безпосередньо віднесені на витрати за конкретним видом діяльності, розподіляються пропорційно частці відповідного доходу в сумарному обсязі всіх доходів платника податків. Датою здійснення матеріальних витрат зізнається: - дата передачі у виробництво сировини і матеріалів - у частині сировини і
 7. § 8.6. Поняття оподатковуваної бази. Методи формування і визначення розміру оподатковуваної бази
  порядок визначення бази оподаткування розглядався як бухгалтерський питання. В результаті він не знайшов відображення в деяких законах про податки, що викликало істотні труднощі при визначенні податкових зобов'язань плательщіка4. Існує два основні методи. Перший метод враховує момент отримання коштів і виробництва виплат в натурі. У відповідності з цим методом, наприклад,
 8. 2. Бідність
  порядок капіталізму за зневагу людським аспектом. Вони непослідовні, коли звинувачують систему добродійності за те, що вона покладається на почуття милосердя. Феодальне суспільство було побудовано на актах милості і на вдячності облагодіяних. Могутній сюзерен обдаровував свого васала привілеями, а останній повинен був розплачуватися з ним особистої
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  порядок-Кларк робив навіть висновок, що соціалізм не втратить свого 13 * 195 впливу до тих пір, поки він буде розглядатися як едина засіб уникнути панування монополій-Але якщо вдуматися у зміст цієї критики, то ми поба-дим, що Кларк і інші американські економісти насамперед намагалися абсолютно перекрутити поняття монополій, тол-куя їх у буквальному
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  порядок ». Вперше лише з 1918 р. лейбористська пар-ку стала користуватися соціалістичної фразеологією, лейб-Рісто стали говорити про соціалізм, називати себе соціаліста-ми, хоча ніколи справжніми соціалістами вони не були. Тільки з 1918 р. було дозволено так зване індиві-дуальне членство в лейбористської партії. Лейбористська пар-ку побудована за особливим принципом і відрізняється
© 2014-2022  epi.cc.ua