Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Політика Заходу щодо країн, що розвиваються

. Крах колоніальної системи і завершення становлення молодих незалежних держав призвели до розширення спектра завдань економічної політики західних країн відносно світової периферії. Індустріальні країни змушені були шукати шляхи пом'якшення протиріч між центром і країнами, що розвиваються, проводити збалансований курс, що передбачає підтримання традиційних зв'язків.
Головна мета зовнішньоекономічної стратегії щодо звільнилися країн полягала в тому, щоб зберегти ці країни в системі господарських зв'язків капіталізму. Водночас вирішувалося завдання підтримки економічної життєздатності цих країн. Завдання підтягування економічного рівня та пристосування господарських структур країн, що розвиваються до мінливих потреб західних держав вимагала сприяння їх економічному розвитку, так як вони були важливими джерелами сировини і ринками збуту.
З 70-х років явно позначився відхід імперіалістичних країн від політики консервації міжнародного поділу праці колоніального типу, коли країнам, що розвиваються відводилося місце головним чином аграрно-сировинних придатків до економіки метрополій. Міжнародний поділ праці між цими двома підсистемами світового господарства, що склалося в період колоніального панування, перестало відповідати високому рівню розвитку продуктивних сил в індустріальних країнах. Він вимагав підтягування економіки периферійних країн до потреб техногенної структури провідних західних країн. Звідси їх прагнення до посилення економічної взаємозалежності двох груп країн в інтересах збереження підлеглого положення розвивається світу в системі світового господарства.
У той же час інтереси становлення самостійної національної економіки вимагали докорінної зміни їх залежного положення в світовому господарстві, створення умов для їх рівноправного становища і взаємовигідного економічного співробітництва. Протистояння цих двох тенденцій знаходиться в основі відносин двох груп країн світу.
Нова стратегічна концепція розвинених країн передбачала таку трансформацію господарських структур, при якій пріоритет віддається розвитку їх експортних галузей, що передбачає посилення використання технологій ТНК.
Відхід від методів позаекономічного тиску викликав цілу систему нових форм і методів відносин. Важливе місце серед них займають преференції, які сприяють збереженню прив'язки експортних галузей до ринку тієї чи іншої західної країни. Ефективним знаряддям тиску на країни, що розвиваються виступає офіційна економічна допомога. При її наданні розвинені країни використовують форми колективної політики. Ще в 1950 р. здійснювався «план Коломбо», перший в післявоєнні роки план спільної допомоги країнам Південно-Східної Азії.
Концепція допомоги розвитку відповідає відомої теорії «великого поштовху», яка обгрунтовує необхідність масованої допомоги колишнім колоніальним країнам з тим, щоб зрушити їх з точки стагнації, надати їх господарському зростанню таку динаміку, яка в подальшому дозволить їм розвиватися за рахунок самоподдерживающегося зростання. Основоположником теорії «великого поштовху» був П. Розенштейн-Родан, a подальший розвиток вона отримала, зокрема в роботах Р. Нурске, У. Ростоу.
На перших етапах надання економічної допомоги з боку країн-донорів приймалися в розрахунок насамперед політичні та військово-стратегічні принципи, з середини 70-х років пріоритети формально змінилися. Основними цілями були проголошені сприяння задоволенню основних потреб і надання допомоги найбіднішим. У 80-ті роки політика Заходу переорієнтувалася на ініціювання структурних і політичних реформ через програми врегулювання міжнародної заборгованості, координацію програм допомоги із здійсненням стратегій структурної перебудови, підтримку розвитку приватного сектора та ринкових відносин. Цілі розвитку людини, зменшення бідності як провідні стратегічні імперативи відійшли на задній план. Вираз «бідні люди в багатих країнах допомагають багатим людям у бідних країнах» багато в чому стало відображати ситуацію з наданням економічної допомоги.
У 90-ті роки відносно невелика частина допомоги йде найбіднішим країнам або сприяє поліпшенню становища бідних людей. Більше 250 дол допомоги на людину йде в країни з відносно високим рівнем розвитку і лише 11 дол
на людину в середньому виділяється бідним країнам. Найбільшим одержувачем допомоги на одного жителя є розвинена країна Ізраїль (280 дол в 1988 р.). Причина - геополітичні цілі. Багато країн скромно замовчують про це в бюджетах допомоги, США вказують на неї відкрито. Президент Кеннеді в 1961 р. відверто заявив, що допомога є методом, за допомогою якого США зберігають свій вплив і контроль в світі. США, зокрема, значно менше виділяли коштів на чисто економічні цілі, ніж на політичні та військові. Вони також розглядають допомогу Східній Європі та країнах колишнього СРСР безпосередньо зі стратегічних позицій.
Під тиском громадськості деякі уряди намагаються надавати кошти через добровільні організації. У промислово розвинених країнах в 1990 р. налічувалося понад 2,5 тис. громадських організацій (1603 в 1980 р.). Державні і приватні кошти, що розподіляються через благодійні організації, досягають 13% обсягу офіційної допомоги розвитку. Неурядові організації краще, ніж уряди, сприяють здійсненню малих проектів і більш чутливі до потреб місцевого населення.
90-ті роки характеризувалися зменшенням уваги промислово розвинених країн до надання економічної допомоги. Її реальні розміри скоротилися. Обсяг допомоги в незмінних цінах не перевищує показники середини 80-х років. Важливу роль в цьому зіграли політичні зміни на світовій арені. У доповіді Генерального секретаря ООН «Порядок денний для розвитку» (травень 1994 р.) констатувалося: розвиток - це сама міцна основа світу. Однак є небезпека того, що розвиток як загальна справа втратить свою пріоритетність в нинішній порядку денному. Змагання за вплив у роки «холодної війни» стимулювало інтерес до розвитку. Тепер змагання за те, щоб забезпечити розвиток найбідніших країн, припинилося. Розвиток знаходиться в стані кризи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Політика Заходу щодо країн, що розвиваються "
 1. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  політикою експропріації, проведеної приймаючими країнами, є завданням історії, а не каталлактики. Каталлактики повинна досліджувати тільки наслідки багатшого або більше бідного запасу капітальних благ. Порівняємо стан у двох ізольованих ринкових системах А і В. Обидві рівні за розміром і населенню, станом технологічних знань та природних ресурсів. Відрізняються вони тільки запасами
 2. 2. Бідність
  політики, філософи і юристи говорили про бідність і проблемах злиднів, вони мали на увазі саме цих зайвих нещасних. Політика laissez faire і її результат индустриализм перетворили працездатних будинків в найманих робітників. У суспільстві вільного ринку є люди з високими доходами і люди з низькими доходами. Але більше немає людей, які, незважаючи на те, що готові працювати, не можуть знайти постійну
 3. 3. Нерівність
  політики вже розбиралися вище [Cм. с. 754759.]. Очевидно, що в довгостроковій перспективі така політика повинна привести не тільки до уповільнення або повного припинення подальшого накопичення капіталу, а й до проїдання раніше накопиченого капіталу. Вона не тільки паралізує подальше просування до більшого матеріального процвітання, а й розгорне тренд в протилежну сторону і сформує
 4. Генезис економічної науки
  політика протекціонізму, спрямована на захист, огорожу національної економіки від конкуренції з боку інших держав шляхом введення митних бар'єрів, обмежень проникнення в країну іноземних товарів і капіталів. Найбільш відомими представниками меркантилізму були Томас Мен (1571-1641), Антуан де Монкретьєн де Ваттевіль (бл. 1575-1621), Гаспар Скаруффі (1519-1584), Дедлі
 5. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  політику держави у формі диктатури пролетаріату, спрямовану на формування та забезпечення перемоги соціалістичного устрою. Уклад тут розглядався як форма господарства. Концепція «природного» порядку змінюється в кінці XIX ст. критикою капіталістичної ринкової системи господарювання, постановками про можливу заміну її іншим ладом вже не тільки марксизмом, впитавшим і
 6. Форми власності
  політикою; - повагу до приватного сектору. Багато економістів світу визнають, що приватна власність виступає тепер не тільки в індивідуальній (трудовій і нетрудовий), а й в інших формах: колективної, групової, акціонерної. 2. Власність і приватизація Колективна власність в Росії представлена насамперед кооперативної власністю колгоспів, споживчої та інших
 7. Тіньова економіка
  політикою держави: підприємства намагалися уникнути сплати податків, пояснюючи це надмірно високими ставками. У бізнесу також були вагомі підстави сумніватися в здатності держави ефективно використовувати податкові надходження для громадського перерозподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова економіка. Її основні риси - догляд
 8. Зовнішньоекономічне регулювання
  політика; будь валютні обмеження, до яких знову і знову змушені вдаватися розвиваються і колишні соціалістичні країни, на Заході застосовуються вкрай рідко, у виняткових випадках. Вплив на курс національної валюти в бік його підвищення або зниження здійснюється за допомогою валютних інтервенцій центральних банків, які скуповують або додатково пропонують свої валюти, а
 9. Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу
  політиці в 50-60-і рр.. Якщо взяти такий традиційний інструмент зовнішньоторговельного регулювання, як митні збори, то можна переконатися, що розвинені країни знизили рівень свого митного оподаткування після Другої світової війни в кілька разів. Середньоарифметичний рівень тарифних ставок на імпортні товари у провідних десяти країнах Заходу становив 17% у 1913 р., 32%-в 1931 р. і 16% - в кінці
 10. Чинники економічної інтеграції колишніх радянських республік
  політиці нових держав, також не сприяли досягненню домовленостей і їх практичної реалізації. Відмінності в характері системних реформ часом створювали труднощі в налагодженні взаємних зв'язків, наприклад, у функціонуванні платіжного механізму і банківської системи. Інтеграційні заходи нерідко вимагали коштів та цілеспрямованості. Часто і те, й інше було відсутнє. Найсильніший
© 2014-2022  epi.cc.ua