Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗНИК ДОХІДНОСТІ

відносний показник, що визначається у вигляді відношення величини всієї отриманої компанією за останній період (звичайно за рік) прибули до розрахунку на 100 акцій до поточної ціни цих акцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОКАЗНИК ДОХІДНОСТІ "
 1. Гранична доходність ресурсу
  прибутковістю ресурсу, або доходом від реалізації граничного продукту є приріст доходу підприємства за рахунок залучення в процес виробництва додаткової одиниці ресурсу. При спадної віддачі ресурсу приріст доходу скорочується. Це обумовлює більш швидке, інтенсивне зниження граничної прибутковості недосконалого конкурента в порівнянні з більш досконалим. Отже, масштаби
 2. Об'єкт оподаткування
  показника, що характеризує певний вид діяльності; коригувальні коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, що показують ступінь впливу різних факторів на результат підприємницької діяльності. Податковий період з єдиного податку встановлюється в один
 3. Внутрішня норма прибутковості
  показник прибутковості інвестиційного проекту, IRR (англ. internal rate of return). Внутрішня норма прибутковості (окупності) - це розрахункова відсоткова ставка, за якої одержувані вигоди (доходи) від проекту стають рівними витратам на проект, тобто її можна визначити як розрахункову процентну ставку, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю. Можна дати ще одне визначення -
 4. Інші показники ефективності
  показниками ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на
 5. Запитання для самоперевірки
  показник терміну окупності проекту? 8. Чиста приведена вартість проекту - це: а) величина вартості проекту до моменту його завершення, б) величина абсолютного доходу від проекту; в) відсоток, що характеризує прибутковість проекту? 9. Внутрішня норма прибутковості проекту дозволяє: а) порівняти рівень прибутковості даного проекту з рівнями прибутковості альтернативних проектів; б) визначити з
 6. 13.5. Аналіз прибутковості власного капіталу
  показника. Фактори його зміни. Методика розрахунку їх впливу. Рентабельність власного капіталу замикає всю піраміду показників ефективності функціонування підприємства, вся діяльність якої має бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його прибутковості. Неважко помітити, що рентабельність власного капіталу (ROE) і рентабельність
 7. МІНЛИВІСТЬ показником стійкості
  показник, що розкриває, наскільки рівень стійкості готівкових коштів може відхилятися від очікуваного через коливання в рівні доходності або в курсах при достроковому
 8. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
  дохідної. У державному бюджеті допускається дефіцит величиною до 20% від дохідної частини або 7-8% від величини валового національного
 9. Ренді
  показник прибутковості цінних паперів. Ренді розраховується як відношення виплаченого дивіденду поточним курсом акцій (у
 10. § 3. ІНДЕКСИ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ
  показника рівня прибутковості ринку ГКО, що складається на вторинних торгах, на кожен торговий день розраховується середня прибутковість за формулою середньоарифметичної зваженої: {foto195} де Qi, pi, di та уi - відповідно кількість, середня ціна укладених за день угод, строк до погашення і прибутковість до погашення i-й цінного паперу. Середня прибутковість являє собою узагальнений
 11. Обмеження в нарощуванні ресурсу
  прибутковість від його використання буде перевищувати граничні витрати, пов'язані з його придбанням, і припинить це робити, як тільки гранична прибутковість ресурсу буде дорівнює його граничним витратам . Отже, принцип визначення підприємством обсягу використовуваного ресурсу аналогічний принципу оптимізації обсягу випуску продукції з точки зору максимізації прибутку. На рис. 23.3
 12. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 13. ГЛАВА Постійно зростаюча прибутковість, породжувана стійким конкурентною перевагою
  прибутковість їхніх акцій-облігацій. У 1998 році компанія «Moody's» повідомила про посленалоговой прибутку 0,41 долара на акцію. До 2007 року ця прибуток виріс до 2,58 долара на акцію. Уоррен купив акції «Moody's» по 10,38 долара, і значить, їх сьогоднішня посленалоговая прибутковість становить 24%, що відповідає прибутку до прибутковості 38%. У 1998 році компанія «American Express» мала посленалоговую
 14. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  показники застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп: характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів; характеризують рентабельність продажів; характеризують прибутковість капіталу та його частин. Всі ці показники можуть
 15. Податкова база
  показника, що характеризує даний вид діяльності. Іншими словами, податкову базу можна розраховувати за формулою: ВД=БД x N х 3, де ВД - податкова база; БД - базова прибутковість певного виду діяльності місяць; N - величина фізичного показника, що характеризує вид діяльності. Показники базової прибутковості і фізичні показники по кожному виду діяльності, що переводиться на
 16. Гранична доходність ресурсу
  прибутковістю ресурсу або доходом від граничного продукту MRP (англ. marginal revenue product). Як зазначалося вище, граничний продукт спочатку зростає, а потім починає знижуватися відповідно до закону спадної віддачі. Оскільки зростання граничного продукту відбувається на дуже короткій ділянці, можна їм знехтувати і припустити, що з самого початку він буде скорочуватися. Розглянемо граничну
© 2014-2022  epi.cc.ua