Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. ІНДЕКСИ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ

На російському ринку державних облігацій обертаються цінні папери, що представляють собою боргові зобов'язання держави перед їх власниками. Державні короткострокові облігації (ДКО) розміщуються на аукціоні з дисконтом, тобто за ціною, яка визначається у відсотках від номіналу, і гасяться за номіналом через заздалегідь встановлений термін. Дохід утримувача в розрахунку на один цінний папір визначається як різниця між номіналом і ціною придбання. Для зіставлення з іншими видами активних операцій розраховується прибутковість в річному численні:


де р - ціна придбання (% від номіналу);
t - термін до погашення (днів) .
Розміщення ДКО проходить переважно щотижня, тому одночасно на ринку звертається близько 30 цінних паперів з різними термінами погашення. Для отримання узагальненого показника рівня прибутковості ринку ГКО, що складається на вторинних торгах, на кожен торговий день розраховується середня прибутковість за формулою середньоарифметичної зваженої:


де Qi, pi, di та уi - відповідно кількість, середня ціна укладених за день угод, строк до погашення і прибутковість до погашення i-й цінного паперу.
Середня прибутковість являє собою узагальнений показник рівня ринкової процентної ставки.
Як відомо, процентна ставка тісно пов'язана з терміном, на який надається кредит, тому середня дохідність ринку ДКО повинна доповнюватися показником середнього терміну до погашення, званого дюрацией ринку.
Дюрація ринку розраховується як середня арифметична зважена за строками до погашення обертаються на ринку цінних паперів. Як терезів виступає вартість обертаються на ринку цінних паперів за ринковими цінами:


При розгляді часового ряду середньої прибутковості ГКО потрібно враховувати, що його значення не є повною мірою порівнянними, оскільки дюрація ринку - величина непостійна. Цінні папери з великим терміном погашення, як правило, характеризуються більш високим рівнем прибутковості, тому середня дохідність ринку може рости в результаті підвищення частки цінних папері більш тривалими термінами погашення. Отже, для більш коректного аналізу динаміки прибутковості середню прибутковість слід розраховувати за більш однорідними групами цінних паперів: наприклад, з термінами погашення не більше 30 днів, від 31 до 60 днів, від 61 до 120 днів, понад 120 днів. Якщо потім загальну середню прибутковість ринку розраховувати як міжгрупову середню з фіксованими вагами (тобто частками кожної групи в загальній ринкової вартості ринку на початкову дату), то вплив структурного фактора в значній мірі можна усунути.

Іншим видом державних облігацій є облігації федеральної позики (ОФП) із змінним купоном. Дохід по них нараховується щоквартально, проте процентна ставка по кожному купону встановлюється тільки безпосередньо перед початком відповідного йому купонного періоду. Це означає, що прибутковість по ОФЗ можна визначати тільки до погашення поточного купона, а не облігації в цілому, тому прибутковість по ОФЗ не можна зіставляти з прибутковістю по ДКО (за винятком тих ОФЗ, у яких поточний купон є останнім).
Середня прибутковість по ОФЗ розраховується за формулою середньої прибутковості по ГКО. При цьому слід мати на увазі, що через великі відмінності в термінах до погашення середня прибутковість ОФЗ втрачає свою значимість в періоди нестабільного ринку, коли індивідуальні прибутковості до терміну погашення поточного купона можуть істотно різнитися. Ще більшою мірою неоднорідна сукупність всіх випусків ГКО і ОФЗ, тому розраховувати середню прибутковість ДКО-ОФЗ в якості узагальнюючого показника ринку державних облігацій не має особливого сенсу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. ІНДЕКСИ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ "
 1. Стаття 33. Облігації та інші цінні папери товариства
  облігації. Облігація засвідчує право її власника вимагати погашення облігації (виплату номінальної вартості або номінальної вартості і відсотків) у встановлені терміни ... Облігація повинна мати номінальну вартість ... Випуск облігацій суспільством допускається після повної оплати статутного капіталу товариства ... Облігації можуть бути іменними або на
 2. Терміни і поняття
  індекси Рейтингові оцінки облігацій Єврооблігація Фінансова
 3. ВІДСТЕЖЕННЯ NASDAQ-КОМПОЗИТ
  індексу. Він надзвичайно волатильним і схильний до захоплюючих дух підйомів і спустошливим розпродажів за зниженими цінами, навіть коли Індекси Доу і S & P залишаються
 4. Наведіть свої пояс-нения.
  Ринку акцій? Зниження цін на акції іноді розглядається як провісник зниження реального ВВП. У чому полягає, на ваш погляд, справедливість та-когоподхода? У цій главі пояснювалося, яким чином вза-імние фонди дозволяють людям з невеликими коштами набувати частку в діверсіфіці-рованном портфелі акцій і
 5. 3. Облігації та акції
  облігації та акції. Ринки акцій і облігацій найтіснішим чином пов'язані між собою і часто грошові кошти з одного з них безпосередньо перекачуються на інший. Цей зв'язок діє і на рівні акціонерних товариств, так як багато хто з них випускають обидва види паперів, і показники акцій товариства впливають на показники стоять за ними
 6. Питання 61 Біржові індекси
  індекси являють собою агреговані показники руху біржових курсів акцій. Індекс ММВБ є зваженим щодо ефективної капіталізації показником ринку найбільш ліквідних акцій російських емітентів, допущених до обігу в ЗАТ «ФБ ММВБ». Індекс перераховується в реальному часі при вчиненні в режимі основних торгів кожної угоди з акціями, включеними до бази розрахунку індексу.
 7. Запитання для самоперевірки
  індекси, що розраховуються в Росії, ви
 8. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  індексів. Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 9. тримає руку на пульсі РИНКУ
  індексах ринку. З ринком високоволатильних акцій справа йде зовсім інакше. Якщо ви хочете торгувати рушійними акціями, необхідно завжди тримати руку на пульсі ринку. Що це означає? - Це означає, що потрібно завжди точно знати, на якому рівні в даний момент знаходяться індекси Доу-Джонса, S & P 500, NASDAQ-композит. Чому? - Тому що тут ви маєте справу з впливовими цінними паперами. В
 10. 1.5. Макроекономічні показники рівня цін
  індекси цін. Вони призначені для визначення середнього зміни цін в економіці. Всі індекси цін описують зміна вартості репрезентативного набору (кошика) товарів, зважене за кількістю кожного товару. Види індексів цін: - індекс оптових цін (на всі товари, що реалізуються великими партіями); - індекс цін виробників (оптових цін на товари окремих галузей); - індекс
 11. Проте в США доходи за так званими муніципальним облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються
  індекси.Бір-жевой індекс обчислюється як середній рівень біржових цін на акції група компаній. Найвідоміший біржовий показник - Промисловий індекс Доу-Джонса, що веде свою історію з 1896 р. В даний час він розраховується на основі даних про біржові цінах на акції 30 найбільших американських корпс-рацій, таких KaKGeneral Electric, General Motors, Coca-Cola, AT & T і IBM. Також
© 2014-2022  epi.cc.ua