Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Паритет купівельної спроможності (ПКС)


Один з найважливіших визначальних чинників дина-міки обмінного курсу валюти - різниця междутемпамі інфляції всередині країни і за рубежом.Еслі інфляція в нашій країні перевершує інфля-цію за кордоном, то за інших рівних условіяхнаша валюта матиме тенденцію до здешевлюючи-нию. Теорія паритету купівельної спроможності (ПКС) стверджує, що цей вплив є глав-ним поясненням зміни валютних курсів.
Про Теорія паритету купівельної здатності (ППС) для валютних курсів стверджуючи-ет, що валютний курс завжди змінюється ровнонастолько, наскільки це необхідно для того, щоб компенсувати різницю в дінамікеуровня цін у різних країнах.
Розглянемо як приклад Мексику і Сполуче-з'єднані Штати в період 1970-1986 рр.. За цей пе-ріод рівень цін в Мексиці виріс більш ніж в 90раз, тоді як у Сполучених Штатах ціни зріс-ли менш ніж в 3 рази. Чому ця різниця в дина-кість робочих місць рівня цін повинна вплинути на обменнийкурс мексиканської національної валюти?
Уявімо на хвилину, що обмінний курс мек-сіканской валюти (кількість песо за долар) недолжен мінятися зовсім, хоча ціни в Мексиці віз-
росли набагато більше, ніж в Сполучених Штатах.Тогда до 1986 р. з весь мексиканський експорт був бинеправдоподобно дорогим порівняно з товарамііз США. Мексика не змогла б експортувати, аоб'ем її імпорту був би величезним внаслідок то-го, що ціни мексиканських товарів були б гораздовише, ніж ціни американських товарів. Якщо їм-порт перевершить експорт у значних масшта-бах, на песо чинитиметься тиск, який викликів вет його здешевлення і відновить международнуюконкурентоспособность мексиканських товарів.
Наскільки має подешевшати песо? Відповідь, кото-рий дає теорія ППС, може бути виражений у відеследующего рівняння:
песо до долларув 1986

песо до долларув 1970
Рівень цін в СШАв 1986

Рівень цін в СШАв 1970
рівень цін в
в Мексиці в 1986 р.
(D

рівень цін
в Мексиці в 1970 р.

З цього рівняння видно, наприклад, що якщо бицени в США за цей період зовсім не змінилися, а в Мексиці - подвоїлися (в песо), то відпо-відно з теорією ППС в 1986 р. на долар можнобило б купити рівно в 2 рази більше песо, ніж в1970 р. Це повинно зберегти ціну мексіканскіхтоваров в доларах постійної і подвоїти ціну аме-риканских товарів, виражену в песо, і тим са-мим повністю компенсувати різницю в динами-ке рівня цін.
Приватне від розподілу рівнів цін у рівнянні (1) є індексом цін, в якому 1970 приймається-ється за базовий. Таким чином, для того щоб по-лучити динаміку валютного курсу, яка следуетіз теорії ППС, ми повинні розділити обидві частіуравненія (1) на індекс цін США:
індекс цензу кордоном
внутреннійіндекс цін
Валютний курс на основі ПКС
(2)

Валютний курсбазового року
У табл. 38-5 наводяться розрахункові дані курсамексіканского песо в період 1970-1986 рр.., напів-ченние на основі рівняння (2). Якщо вважати 1970 г.базовим, то відношення індексу цін 1986 р. в Мек-сике до індексу цін 1986 р. в США становить 32,4 (9138/282). Таким чином, теорія ППС стверджуючи-ет , що відношення курсу мексиканського песо 1986
725ТАБЛІЦА 38-5. Валютні курси у відповідності з теорією паритету купівельної спроможності
США
Мексика
Японія
Німеччина
Великобританія

Індекс цін 1986 р. (1970 - 100%) 282 9138 273Отношеніе курсу 1986 до курсу 1970 р.,
розраховане на основі ПКС * - 32,4 0,97
Фактичне ставлення - 46,0 0,47
199
0,710,62
528
1,871,53
* Ставлення валютного курсу 1986 р. (одиниць іноземної валюти за долар) до валютного курсу 1970 перелічені за допомогою рівняння (2).
(кількості песо за долар) до обмінного курсу1970 р. повинне скласти 32,4, що і показано піддругій рядку таблиці. Динаміка обмінних курсовдля інших країн обчислюється для табл. 38-5 по тео-рії ППС тим же способом.

Динаміка курсу мексиканського песо на самому де-ле збігалася з динамікою відносних цін, нопріблізітельно, а не в точності. песо подешевелоотносітельно долара в 46 разів, ті, більшою мірою, ніж було потрібно для компенсації різниці в цінах
Прогнози для валют інших країн (див. табл. 38-5), зроблені виходячи з теорії ППС, також являютсяпріблізітельнимі5.
3 Найбільше відхилення виникло для Японії, де через швидкого зростанняпродуктивності посилення національної валюти відбувалося болееінтенсівно, ніж можна було б очікувати виходячи з теорії ППС
РІС. 38-6. Обмінний курс долара до фунта стерлінгів іуровень відносних цін. Криві показують індекс це-ни стерлінга в доларах і індекс ставлення рівнів цін вСША і Великобританії. Обидва індексу приймаються для 1978-1980 рр.. рівними 100%. Індекс обмінного курсу коливається по-коло динаміки відносних цін. Остання розрахована виходячиз ППС
З наведених даних ясно, що обмінні курей -си валют залежать не тільки від змін уровнейцен. Це стає ще більш очевидно, якщо мирассматріваем короткі проміжки времені.Возьмем як приклад Сполучені Штати і Великобританія (рис 38-6). Ми наводимо дві криві. Перша - це рівень цін в СоедіненнихШтатах щодо британського рівня-PU & / PUK. Друга - це індекс курсу фунта, Вира-ваний у вигляді кількості доларів за фунт. Цей
Роки
малюнок показує, що інфляція в СоедіненнихШтатах була в середньому нижче, ніж в Велікобріта-ванні. Згідно з теорією ППС долар повиненбув подорожчати, але насправді ціна долла-ра в фунтах стерлінгів у середньому падала. Ми відімтакже значні коливання обмінного курсу від-вано динаміки ППС (відносини уровнейцен). Яким чином можна пояснити ці розбіжність-дення? Як ми зараз побачимо, ці расхожденіяоб'ясняются коливаннями в торгівлі і перелівамікапітала.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Паритет купівельної спроможності (ПКС)"
 1. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  паритетів купівельної спроможності, що перетворюють різні ВВП в деяку загальну міру. Але по кожному з цих методів оцінки тепер є значна кількість країн, в дійсності настільки ж багатих, як Сполучені Штати, і кілька значно багатших по обидва оцінками . Обидва обчислення відображають деякі сторони істини. Обчислення з паритетом купівельної спроможності (ПКС) вимірюють,
 2. Паритет купівельної спроможності
  паритет купівельної спроможності (ПКС). Він показує кількості грошових одиниць країни А, необхідних для покупки якогось стандартного набору товарів і послуг, які можна купити за одну грошову одиницю країни Б. У 90-і рр.. ППС розраховувалися в багатьох країнах світу, в тому числі в Росії. Розроблена на базі цієї гіпотези теорія ППС пов'язує динаміку валютного курсу із зміною
 3. Глосарій
  паритет) національної грошової одиниці Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами-учасницями, і насамперед митні мита І Імміграція - в'їзд в країну на постійне місце проживання Інвестиційні пільги - пільги, що надаються переважно у вигляді субсидій, зниження та відстрочення сплати податків
 4. Ключові терміни
  купівельної спроможності (ПКС) Керований («брудний») флоатинг Європейська валютна система
 5. Обчислення ВВП і ВСП
  паритету купівельної спроможності ППС (S) дорівнює співвідношенню рівнів цін в розглянутих країнах. Pd S=St-1? , Pf де St-1 - поточний валютний курс; Pd
 6. 15. Міжрегіональні курси валют
  паритету купівельної спроможності іноземних валют являє собою просто додаток загальних теорем, що стосуються визначення цін, до особливого випадку співіснування різних видів грошей. Не має значення, співіснують чи різні види грошей на одній території або їх використання обмежене різними регіонами. У будь-якому випадку їх взаємні мінові співвідношення прагнуть до кінцевого стану, яке
 7. 19. Золотий стандарт
  паритет національної валюти з міжнародною валютою обмежує можливості системи центрального банку будь-якої країни проводити кредитну експансію. Однак світовий банк обмежений тільки тими факторами, які обмежують кредитну експансію з боку єдиного банку, чинного в ізольованій економічній системі або в системі всього світу. Ми можемо припустити, що міжнародний банк
 8. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  паритету. Зрозуміло, в більшості випадків дефляційні проекти дуже скоро скасовувалися, так як їх здійснення зустрічало зростаючий опір і, крім того, лягало важким тягарем на казначейство. Або ми можемо припустити, що банки, що придбали сумний досвід в ході кризи, викликаної кредитною експансією, прагнуть збільшити резерви проти своїх зобов'язань і тому обмежують
 9. 2. Інтервенціоністські аспекти законодавства про законний платіжному засобі
  паритетом фунта стерлінгів. Ідея здійснення заміни стандарту воєнного часу, заснованого на кредитних грошах, золотим стандартом шляхом угоди із змінами мінового відношення фунта і золота, яке вже мало місце, і прийняття цього співвідношення в якості нового юридично закріпленого паритету, була відкинута. Другий варіант вважався неприйнятним як форма національного банкрутства,
 10. 5. Кредитна експансія
  паритетом. Другий факт приводив до кількісного різноманітності масштабів кредитної експансії. Одні країни обганяли інші та їхні банки стикалися з небезпекою зовнішньої витоку своїх резервів у золоті та іноземній валюті. Щоб зберегти свою платоспроможність, ці банки були змушені вдаватися до радикальних кредитним обмеженням. Тим самим вони створювали паніку і викликали депресію на внутрішньому
© 2014-2022  epi.cc.ua