Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОВЕРДРАФТ

(від англ. Overdraft - понад план)
особлива форма надання короткострокового кредиту клієнту банку разі, коли величина платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта. У цьому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів.
В результаті овердрафту у банку утворюється, кажучи бухгалтерським мовою, дебетове сальдо. Право користування овердрафтом надається найнадійнішим клієнтам банку за договором, в якому встановлюється максимальна сума овердрафту, умови надання кредиту за овердрафтом, порядок його погашення.
Овердрафт відрізняється від позичок тим, що в погашення заборгованості направляються всі суми, що надходять на поточний рахунок клієнта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОВЕРДРАФТ "
 1. КАСОВА ПІЛЬГА
  овердрафт і
 2. Терміни і поняття
  Гроші Міра вартості і масштаб цін Засіб обігу Засіб утворення скарбів, накопичень і заощаджень Засіб платежу Грошова система Кількість грошей в обігу Грошова маса Кредитна мультиплікація Банки Готівкові гроші (монети і банкноти) Безготівкові гроші (рахунки в центральному банку) Електронні засоби платежу Кредит Позичковий капітал Кредитна
 3. Сутність активних операцій
  овердрафту. Овердрафт - надання кредиту банком клієнту понад залишок на його поточному рахунку. Відкриття кредитного ліміту означає досягнення між позичальником і банком домовленості про максимальну суму заборгованості по кредиту. Ліміт встановлюється на певний строк, наприклад на рік, протягом якого позичальник може в будь-який момент отримати позику без додаткових переговорів з банком.
 4. Взаємозв'язок банківських операцій
  овердрафту), використання кредитних карток, автоматів для отримання чи готівкового неробочі години, вуличних касових (грошових) автоматів і т.д. Регулярні кредитні зв'язки між банком і позичальником (наприклад, великою компанією) спонукають банк інвестувати капітал клієнта в цінні папери, виконувати для нього комісійні та посередницькі операції, приймати його майно в управління на
 5. 7.4. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ЇХ ОПЕРАЦІЇ
  овердрафту. Овердрафт - це форма короткострокового кредиту, наданих тавленіе якого здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта понад залишків на його рахунку. У результаті такої опера-ції утворюється негативний баланс (дебетове сальдо) - заборгова-ність клієнта банку. Банк і клієнт укладають між собою угоді-ня, в якому встановлюється максимальна сума овердрафту,
 6. 6.2. Кредитно-фінансові інститути
  овердрафтом). Рахунки з обумовленим порядком вилучення (нау-рахунки) - вклади до запитання, проти яких можна виписувати накази про вилучення коштів, аналогічні чеках. За такими вкладами виплачується відсоток, однак існують обмеження на величину одноразової вилучення коштів, на суму вилучень протягом місяця і пр. Рахунки з автоматичним перекладом засобів (ATS-рахунку) - комбінація вкладу
 7. 12.5. Порядок кредитування торговельних організацій
  овердрафт - надання кредиту на суму, що перевищує залишок коштів на поточному (розрахунковому) рахунку в безготівковому порядку або шляхом перерахування банком грошових коштів в оплату розрахункових документів, представлених організацією; - мікрокредит, що надається за спрощеною процедурою, за умови, що сукупна сума (для кредитних ліній - ліміт грошових коштів) за всіма діючими
 8. ГЛАВА 15. Психологічні та ділові мотиви переваги ліквідності
  овердрафту * або аналогічним чином. Адже немає необхідності тримати недіючі готівкові гроші, щоб уникнути всякого роду заминок, якщо вони можуть бути без праці отримані в той момент, коли вони дійсно потрібні. Сила розглянутих мотивів залежить також від того, що можна назвати відносними витратами зберігання готівки. Якщо запас готівки можна підтримати, лише
 9. 4.5. Аналіз ліквідності і платоспроможності
  овердрафт, широко поширена і в багатьох економічно розвинених країнах. Безумовно, наведений ліміт є орієнтиром, а його конкретна величина визначається в кредитних договорах. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвіднесенням величини "нормальних" (обгрунтованих) джерел покриття запасів і суми запасів. Під нормальними в даному випадку маються на увазі джерела, які по
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  овердрафтне кредитування; - факторинг; - лізинг; - банківські гарантії; - проектне фінансування; - залучення інвестицій; - співінвестуванні. - Експрес-аналіз фінансової звітності та кредитоспроможності - Оптимізація оподаткування - Бізнес-плани - Створення інтернет-сайтів - Підвищення кредитної привабливості Як показує
 11. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
© 2014-2022  epi.cc.ua