Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Ставлення до ризику


Різниця між кардинальної корисністю певної ис ходу в умовах визначеності (її прийнято позначати v (x)) і у вус ловиях ризику (і (х)=f [v (x) \) має велике теоретичне значення. Воно є непрямим показником ставлення даного індивіда до ризику. Правда, фон Нейман і Моргенштерн що не розробили цю проблему і виводили дане відмінність лише з спадної корисності грошей (нагадаємо, що v (x) вони інтерпретували як грошові суми). Тому їх теорія не могла пояснити такий феномен, як азартні ігри - відомо, що математичне сподівання у більшості азартних ігор отріцательно9. Теорію ставлення до ризику розробили математик Леонард Севідж і економіст Мілтон Фрідмен у статті] 1948 р.10 Вони розглянули два типи ставлення людей до ризику: перед-г повагу ризику, яке у повсякденному житті виявляється в схил-
* Даний приклад запозичений нами з роботи: Лью з Р.Д., Райф. Ігри 'і рішення. М.: Наука, 1970. С. 45-46.
9 А. Маршалл відзначав, що навіть у разі «чесної гри» (нульового ма тематичного очікування) азартні ігри невигідні, так як корисність виграшу завжди буде менше корисності програшу такий же пелічіни чинності убиіающей граничної корисності грошей (див.: Маршалл А. Принци пи економічної науки. Т. IM: Наука, 1970. С. 203-204).
10 Фрідмен М., Севідж Л. Аналіз корисності при виборі серед альтер натив, предполагающіхріск / / Теорія споживчої поведінки та спро са.
СПб.: Економічна школа, 1993. С. 208-249.
526
кістки до азартних ігор, лотерей, ризикованим інвестиціям на фондовому ринку і пр., і його неприйняття, яке найлегше проілюструвати на прикладі страхування. Фрідмен і Севідж показу-чи, що при неприйнятті ризику дуга кривої корисності доходу повинна іежать вище своєї хорди (функція опукла догори), а при перевазі ризику - нижче своєї хорди (функція увігнута донизу) в точці, що відповідає актуарні доходу (математичному очікуванню чохода) даної «гри» (рис. 1).
Корисність (U)
Корисність (U)Доход (I)
Доход (I)
Рис. 1
Нехай ймовірність отримати дохід /, дорівнює а, а корисність> того доходу - /, С; ймовірність отримати дохід / 2 дорівнює 1 - а, а корисність доходу 12 - 1гЕ.
Тоді актуарна цінність «лотерейного квитка» в грошах (достовірний еквівалент) складе:
7=в /] + (1-йг) / 2, _
а її корисність - IF,
Що таке неприйняття ризику? Це ситуація, коли можливість зіграти в лотерею (лотерейний квиток) індивід оцінює нижче, ніж се достовірний еквівалент (/ *). (Лотерея для нього менш корисна, ніж її достовірний еквівалент.) Іншими словами, щоб спонукати l.iKoro індивіда зіграти в чесну лотерею, де ціна квитка дорівнює | жтуарной цінності, йому треба доплатити суму, рівну 7 - / *.
Геометрично крива корисності такого індивіда утворює опуклу хорду CDE.

Навпаки, якщо індивід любить ризик, то можливість зіграти в потерею він оцінює вище, ніж її достовірний еквівалент. Він го-i ов доплатити суму / * - / за право зіграти в чесну лотерею, і його крива корисності утворює увігнуту хорду CDE.
527
Оскільки показником ставлення до ризику є міра опуклості функції корисності, то в якості міри неприйняття ризику пізніше був запропонований коефіцієнт Ерроу-Пратта, рівний відношенню другої та першої похідної функцій корисності в умовах ризику:-f '[vix)} / f [v (x)}.
Широке поширення як лотерей, так і страховок наводить на думку, що різне ставлення до ризику не є «спеціалізації їй» різних груп людей, а скоріше проявляється у одних і тих же індивідів у різних обставинах. Фрідмен і Севідж проіллюстрг-рова цю тезу на діаграмі, де індивід відмовляється ризикувати по дрібниці, але готовий зіграти в лотерею з великою ймовірністю великого виграшу. Більш того, кривої корисності доходу, кілька разів змінює опуклість і увігнутість, автори запропонували соціально-економічну інтерпретацію: коли індивід, переміщаючись по осі доходу всередині кожної соціальної групи, демонструє неприйняття ризику (опуклі ділянки), а при переході в іншу соціальну групу схильний ризикувати (увігнутий ділянка).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ставлення до ризику "
 1. ОСОБИСТИЙ ДОХІД ЕСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСЛУГИ, надавати один
  ставленням до ризику, ступенем успішності. Ці відмінності, впливаючи на цінність товарів і послуг, які вони пропонують іншим людям, відображаються на їхніх особистих доходах. У ринковій економіці дохід - це компенсація за послуги, надані іншим членам суспільства. Люди, що мають високий дохід, надають багато товарів і послуг, які цінуються іншими, інакше ніхто не захотів би стільки платити
 2. 5. Економічна невизначеність і ризики
  відношенні шансів може бути дуже різний - це залежить від коливань курсу та кількості придбаних акцій. Ставлення до ризику різна. Люди прагнуть звести невизначеність до мінімуму. Кожен, хто займається підприємницькою діяльністю, бере на себе певну частку ризику. Разом з тим він прагне зменшити ступінь ризику, точніше прогнозувати ситуацію, застрахуватися від
 3. Корисність: воскресіння кардиналізма
  ставлення індивіда до достовірних исходам Л, йі З нерозривно переплетено з його ставленням до ризику. Наприклад, якщо індивід ь Така ситуація виникає, наприклад, у грі «Поле чудес», де гравець отримує можливість вибрати приз і вибути з подальшої ризикованої гри. Але і купуючи звичайний лотерейний квиток, ви тим самим надаєте перевагу можливість ризику грошовій сумі, рівній ціні квитка. 7 У книзі
 4. Аномалії
  ставлення до ризику. Нелінійна залежність суб'єктивних ймовірностей від об'єктах-1ІІНИХ-ще одне можливе джерело аномалій. Ряд експериментів показав, що суб'єктивна ймовірність зазвичай вище об'єктивної \ f {p)> р} при малихр і нижче об'єктивної] f {p)
 5. ЯК?
  Ставлення до ризику. Базові принципи цієї книги розраховані на всіх. Загальні керівництво і математично перевірена технологія підходять до будь-яких систем торгівлі. Відповіді на питання - як, кому і в яких випадках слід проявити агресивність або, навпаки, дотримуватися консервативного підходу, - наведені в наступних розділах. Я сподіваюся, що ця глава переконала вас продовжити читання книги. Цифри
 6. РОЗПОДІЛ ТОРГОВОГО КАПІТАЛУ
  відношенні просто не можуть витримати взятий на себе ризик. Це і є той самий шлях до катастрофи. Перш ніж вирішити, скільки грошей виділити на дейтрейдінг, потрібно зважити кілька важливих обставин. По-перше, реально оціните свій стиль життя і його фінансову сторону. Безсумнівно, на самому початку вам необхідно точно визначити, який оборотний капітал ви можете дозволити собі відкласти на
 7. 1. Індивідуальне ставлення до ризику
  ставлення людей до ріскуекономісти виділяють три типи споживачів: ті, хто не розташований до ризику (люди, отвергающіеріск, або противники, ризику), люди, нейтрально від-носяться до ризику (ми будемо називати їх простонейтральнимі) і любителі ризику. Як же визначаються ці три типи і який з них найбільш рас-просторе? Припустимо, що ми кидаємо монету, де шан-си, що випаде орел або решка, як
 8. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  щодо цих переліків інтереси різних галузей і фірм зазвичай антагоністичні. Інтересам окремої галузі або фірми можуть служити будь привілеї, дані їй урядом. Але якщо такі ж привілеї дано і іншим галузям і фірмам, то кожен окремий підприємець втрачає на одному не тільки в ролі споживача, але і в ролі покупця сировини, напівфабрикатів, машин та іншого обладнання
 9. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  відношенню до яких фахівці нейтральні, він віддасть перевагу ті, які вимагають найменших витрат. Він може відкинути пропозицію фахівців зупинити вибір на більш дорогому методі, що забезпечує більший обсяг виробництва, якщо його розрахунки показують, що збільшення вироблення не компенсує збільшення витрат. Підприємець повинен виконувати свій обов'язок налаштування виробництва на
 10. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
  відносинах, при необхідності изменяющую ці норми, автентично їх інтерпретує і провідну їх у життя. Таким чином, заміна егоїстичного переслідування прибутку на соціальну справедливість і праведність вимагає для свого здійснення тієї ж політики державного втручання в економіку, яку прихильники морального очищення людства хочуть зробити зайвою. Неможливо
© 2014-2022  epi.cc.ua