Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Особливості російської цивілізації


Суперечки про особливості та традиції російської цивілізації, так само як і про наявність та своєрідності інших типів цивілізації, ведуться не десятки, а сотні років. Вже одне це свідчить про складність і неоднозначність пропонованих рішень і підходів. І навряд чи сьогодні хто-небудь з серйозних вчених спробує дати універсальну відповідь на питання всесвітньо-історичної складності. Однак при розгляді практичних аспектів розвитку Росії, формування її економічної думки, а також пережитих на цьому шляху трагедій відхід від аналізу особливостей російської цивілізації неприпустимий - це означає змінити самій науці.
Цивілізація - поняття складне і багатовимірне, тому важко дати її визначення. Якими здібностями потрібно володіти, щоб зрозуміти і описати її? Не випадково, що перше і досить ємне обгрунтування цивілізації було дано Н.Я. Данилевським у книзі «Росія і Європа». І сталося це тому, що треба було відповісти на одвічне питання: хто ми? Над цим питанням мучився А.С. Пушкін, його задавав Н.В. Гоголь: «Нема чого гріха таїти - всі ми дуже погано знаємо Росію». Його повторив - і ми з жадібністю його вислухали - Ю.В. Андропов: «Ми дуже погано знаємо країну, в якій живемо й працюємо».
Ми завжди хочемо бути на когось схожі. А ми - інші, ми - інша цивілізація. Н.Я. Данилевський писав: «Цивілізація є поняття ширше, ніж наука, мистецтво, релігія, політичне, громадянське, економічний та суспільний розвиток, взяті окремо, бо цивілізація все це в себе укладає». Якимось почуттям, - може бути, шостим - ми можемо відчути себе як цивілізацію.
Зародження російського типу цивілізації відноситься до періоду Києво-Новгородської Русі. До цього часу вже були закладені основи культури та писемності, господарського та сімейного побуту, системи ціннісних орієнтацій і психічного складу особистості. Саме тоді склалися принципово інші, на відміну від Заходу, відносини держави і суспільства. Держава виникла не як результат встановлення панування сильного над слабким, а як спосіб становлення і розвитку живуть на території народів, їх захисту від зовнішнього ворога і наведення порядку в господарському житті.
Дослідження, проведені за останні півстоліття в Новгороді під керівництвом академіка В.
Л. Яніна, показали, що рядки «Повісті временних літ» повністю підтверджуються даними археології. Незабаром Рюриковичі утвердилися в Києві, але вже в якості княжого роду. Вони не тільки управляли населенням цього регіону, вирішували спірні питання, а й виконували функцію захисту слов'янських та інших народностей від постійних набігів ворожих племен.
І яким би трагічним не було подальший розвиток країни, віра в силу держави і пошук в ньому вищого захисту від зла залишалися незмінними. Вони питали і наукову думку, і методи здійснення економічної політики. Сьогодні для будь-якої людини, більш-менш знайомого з історією Росії, досить ясно, що створення і розвиток промисловості в країні, забезпечення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках були б неможливі без підтримки держави. Незнання цих азів історії не може служити аргументом у суперечці.
Важливою особливістю розвитку російської економічної думки став вплив на нього східного християнства, або православ'я. Воно сходить до самих витоків виникнення держави й супроводжує (за своїми цінностями, переконаннями, етичним нормам, за характером культури) всі етапи розвитку російської держави спочатку в європейській його частини, а потім і на євразійській території.
Протягом всієї історії православ'я зберігало і збагачувало культуру росіян, зберігало, причому в періоди найважчих випробувань, цілісність народу, підтримувало його стійкість і моральні початку. Будучи не агресивним за своєю суттю, воно допомагало використовувати досягнення інших культур, високо цінувало любов до ближнього і готовність (за чисто етичним принципам) допомогти слабшому. За поняттями православ'я, кумир багатства завжди включає уявлення про духовні благах і нематеріальних цінностях. Вимоги справедливості стояли зазвичай вище норм закону.
Великий вплив на специфіку формування та розвиток російської цивілізації надали географічні умови розселення слов'янських та інших народів, організація їх самоврядування та домогосподарств. Саме ці фактори сприяли, причому з найперших кроків і протягом всієї історії, створенню общинних, групових структур управління, колективних, часто артільних форм організації праці, заклали основи подальшого розвитку кооперації.
Через культуру як носія історичної пам'яті народу подібна організація входила в систему уявлень і цінностей, визначаючи і вибір ладу економічної думки.
Істотний вплив на формування економічного мислення вчених Росії зробило постійне розширення її територіальних кордонів, що завершилося створенням найбільшого в світі євразійського держави. Осмислення процесів, що відбуваються, новий погляд на світ і його розвиток - органічні риси складалася наукової школи.
Нарешті, однією з головних особливостей формування російської школи економічної думки було вивчення еволюції селянського господарства та ставлення до землі у зв'язку з визначенням майбутнього розвитку країни.
За оцінкою І.І. Іванюкова, викладеної ним у книзі «Політична економія як вчення про процес розвитку економічних явищ», «стан економічної науки в Росії як в кількісному, так і в якісному відношенні різко розпадається на два періоди: період до і після звільнення селян. До шістдесятих років число економічних творів не перевищує десятка ... З часу звільнення селян економічні питання становлять чи не найбільший предмет уваги нашої літератури ». Отже, відмінна риса з'явилася економічної літератури - особливий інтерес до долі селянства. «Тому, - продовжує Іванюков, - добробут селян у нас є добробут всіх класів суспільства і квітучого становища державних фінансів».
До цього часу виявилися і ті «виразки пролетариатства», про які гостро писали їх свідки, що викликало різкий підйом революційно-соціалістичних рухів, що дозволив зупинити безжальний наступ капіталу і перенести його тиск за межі Європи. Що відбувалися процеси стали потужним імпульсом пошуку альтернативи для визначення майбутнього Росії.
Сьогодні в Росії рівень інтелектуальної опрацювання аграрних проблем, мабуть, на два порядки нижче, ніж сто років тому. Вся їх складність зведена до чисто мітингових спору «за» чи «проти» приватної власності на землю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості російської цивілізації "
 1. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  особливостей російської цивілізації, її історії та культури, шляхів розвитку вітчизняної економічної науки. Вельми важливо зробити попереднє зауваження про предмет обговорюваних питань. Автор намагається чітко розмежувати економічну теорію і масове, типове економічне мислення, що б поведінка мас, а також підготовку і прийняття найважливіших рішень. У першому випадку мова йде про
 2. Відмінні риси російської школи економічної думки
  особливостей російської цивілізації підводить до виділення відмінних рис російської школи економічної думки і необхідності їх пояснення. Оскільки раніше такого завдання не ставилося, то питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи іншої
 3. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 4. Генезис економічної науки
  особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр. . до н.е.), вказувалося на розрізнення розумової та фізичної праці, причому перший оголошувався монополією «вищих» верств, а другий - долею «простолюдинів», основну масу яких складали раби. Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. Е.) висловлювалася думка про те, що всі люди рівні від народження, що
 5. Сутність і функції ринку
  особливості розвитку
 6. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  особливість розвитку кожної економіки під впливом відомих факторів, випливає звідси нерівномірність розвитку різних регіонів і країн. У локальній перехідній економіці як би втілюється єдність загального та особливого в перехідних процесах. Локальна перехідна економіка при класифікації типів перехідної економіки за масштабами є її вихідним типом. Глобальна перехідна
 7. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  особливо в сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування; - розробка правових та організаційних основ для проведення великої приватизації в промисловості, будівництві та на транспорті; - забезпечення динамічного розвитку приватного сектора в усіх сферах народного господарства; - досягнення внутрішньої оборотності національної валюти у вільно конвертовані валюти за єдиним
 8. Геополітичні та історичні особливості
  російське суспільство історично сформувалося як східне і зберегло, незважаючи на зміну політичних режимів, такі його риси: - величезну роль держави як регулятора економіки і найбільшого власника; - нерозвиненість приватної власності, насамперед на землю; - відсутність автономного від держави громадянського суспільства; - нерозривний зв'язок влади і власності; -
 9. 1 Питання про селянської громаді: слов'янофільство і «російський соціалізм»
  особливості рятуючись від піклувальної пра-ішельства » 1. Споконвічні самодостатні «земські» початку російсько-к> селянського «iviipa» (a «Mip» означає одночасно «згода» і | іселенную ») Аксаков протиставляв створеної Петром Великим за західними зразками регулярної імперської державності, сту державних установ і государстпенной заботлівос-Споконвічно російська , що йде з глибин
 10. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ВИХІДНИЙ ПУНКТ ЇХ ПАРТНЕРСТВА
  особливостей (і не як прикметника до економічного мислення, а як його істотної органічної частини) пояснити природу економічного « дива »в принципі неможливо. Це один з елементів нової парадигми. Що стосується сучасних проблем, то дозволю відвернути вашу увагу пропозицією ознайомитися з однією цитатою, присвяченій особливостям російської економіки, і подумати над тим, коли і
© 2014-2022  epi.cc.ua