Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Основи теорії інфляції

тими інфляції

Інфляцію вимірюють за допомогою індексів. Простий індекс - це відношення ціни товару в поточному році до його ціни в базисному році. Складний індекс показує, у скільки разів змінився рівень цін на якийсь набір товарів при незмінних обсягах продажів.

індекс Ласпейреса (IL) - показує, у скільки разів зросла вартість набору товарів, якщо їх обсяги дорівнюють базисним значенням.

індекс Пааше (1Р) - показує, у скільки разів зросла вартість набору товарів, якщо обсяги рівні поточним значенням.

індекс Фішера (1Г) - середнє геометричне індексів Ласпейреса і Пааше. Формули розрахунку індексів: де pf і pj - базисна і поточна ціна; Qf і Q} - базисний і поточний обсяг продажів г-го товару.

Індекс Фішера, на відміну від двох інших індексів, враховує зміни обсягів продажів товарів.

Індекс споживчих цін - відношення вартості споживчого кошика (заданого набору товарів і послуг першої необхідності) в поточних цінах до її вартості в базисних цінах. Він відноситься до типу Ласпейреса.

Дефлятор ВВП - відношення вартості ринкового кошика в цінах поточного року до її вартості в цінах базисного року. Ринкова кошик містить основні групи товарів, представлені з урахуванням їх частки в ВВП поточного року. Індекс відноситься до типу Пааше, в базисному році він дорівнює одиниці.

Інфляція - зростання дефлятора ВВП, дефляція - його зниження.

Споживча інфляція - зростання індексу споживчих ціп.

Темп (рівень) інфляції (л) - тими приросту дефлятора, що дорівнює відношенню абсолютного зміни дефлятора до його початкового значення. Якщо досліджується зміна цін в одиницю часу, то приріст дефлятора (ДР) часто позначають як його похідну за часом (Р). Тоді темп інфляції дорівнює похідною логарифма дефлятора:

де Р{ і Р2 - старий і новий дефлятори; Р - темп приросту дефлятора.

При інфляції значення л позитивно, при дефляції - негативно.

Темп зростання цін - відношення нового і старого дефлятора, воно дорівнює (1 + л).

На складеному проміжку часу темп інфляції розраховують за допомогою точної і наближеної формул:

де Л і до2 - темпи інфляції на першому і другому проміжку.

Наприклад, в перший рік інфляція дорівнює 10%, у другій 20%, тоді за два роки вона приблизно дорівнює 30%, а її точне значення дорівнює 1,1 - 1,2 = 1,32 - 1 = 0,32, або 32 %. Помилка наближеного методу тим більше, чим вище темп інфляції.

Якщо період складається з п проміжків, причому темп інфляції на кожному дорівнює л0, тоді темп інфляції за весь період:

«Правило величини 70» - наближена формула розрахунку кількості років, необхідних для подвоєння рівня цін при заданому річному темпі інфляції (л0). Позначимо шукане число років через х і вирішимо рівняння,

використовуючи формулу еквівалентності нескінченно малих величин 1п (1 + + тг0) - л0:

Отже, розділивши число 70 на річний темп інфляції (у відсотках), ми отримаємо виражену в роках довжину періоду, протягом якого рівень цін подвоюється. При високій інфляції ця формула неприйнятна.

 1. Показники розвитку фінансової системи. Фінансовий баланс держави
  Необхідна умова прогнозу розвитку фінансового сектора економіки - наявність системи показників, за допомогою якої можна було б як задати цільові орієнтири, так і відслідковувати ефективність функціонування фінансового сектора. Слід зазначити, що дані показники є ілюстративними, основний зміст
 2. Похідні піраміди на піку циклу
  До середини першого десятиліття XXI ст. на фінансовому ринку відбулися радикальні зміни. Ринок повністю розвернувся в бік цінних паперів, випущених на основі іпотечних та інших кредитів. Маса звертаються структурованих позик в кілька разів перевищила традиційний кредитний оборот. Місцем обороту
 3. Побудова інтегральної кривої
  Запишемо рівняння (9.18) і (9.22) в наступному вигляді: Розділивши ліві і праві частини цих рівнянь друг на друга, отримаємо Інтеграл рівняння (1) дорівнює де Л - інтегральна постійна. Позначимо: [l-r | (a + n)] / r | = G і ~ (A + y) = h; тепер рівність (3) набуває вигляду а після введення
 4. Планування і прогнозування рівня життя населення, система показників рівня життя в прогнозних дослідженнях
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні показники, що характеризують добробут населення, а також рівень і якість життя; інструментарій та технологію прогнозних розрахунків динаміки доходів і спожито і я населення; вміти аналізувати, узагальнювати і систематизувати
 5. Перевірка значущості рівняння регресії
  Значимість рівняння регресії, т. Е. Гіпотеза Я0: (3 = 0 (р0 = р (= ... = р ^. = 0), перевіряється але / '- критерієм, що спостерігається значення якого визначається але формулою де Q r = (ХЬУ (хь), Q, ) (. T = (У - ХЬУ (У - х ') =? (У, -у,) 2 . t = По таблиці / ^ - розподілу для заданих a
 6. Передмову
  З макроекономічними поняттями сучасній людині доводиться мати справу щодня. Радіо і телебачення повідомляють про значення обмінного курсу національних валют і індексах провідних фондових бірж світу частіше, ніж прогноз погоди. Намічені Міністерством фінансів РФ заходи бюджетної політики і
 7. Особливості ведення бізнесу, тіньова економіка
  Інвестиційний клімат в національній економіці залежить також і від інституційних особливостей країни, від стабільності і передбачуваності відносин між владою і бізнесом, від наявності чітких, ясних і прозорих правил, що регулюють взаємодії в господарської області. В цьому плані позиції Росії
 8. Основні цикли на ринку нафти, 1861-2016 рр.
  Щогодини в світі споживається 4 млн барелів нафти; нафту становить створення 2/3 світового ВВП і бере участь в транспортуванні 95% товарів і людей, що багато в чому визначає значення нафтових ф'ючерсних ринків у фінансовій і общехозяйственной сферах. Щодня два спеціалізованих агентства оцінюють
© 2014-2022  epi.cc.ua