Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Опис циклу


Цикли (хвилі) - це періодичні коливання економічної або ділової активності.
Цикл являє собою інтервал часу у розвитку економік, протягом якого відбувається збільшення обсягу виробництва това-
I. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів 325
рів і послуг, а потім скорочення, спад, депресія, пожвавлення і, нарешті, знову його зростання.
К. Маркс виділяв чотири фази циклу, що послідовно змінюють один одного: криза, депресія, пожвавлення, підйом. У сучасній економічній літературі широко використовують термінологію, вироблену Національним бюро економічних досліджень США, згідно з якою цикл включає наступні чотири фази: вершина (пік, бум), стиск (рецесія, спад), дно (депресія), пожвавлення (розширення).
Графічно цикл представлений на рис. 13.2, що описує цикл ділової активності. Чітко простежуються два етапи розвитку ринкової економіки: підйом і криза. Підйом економіки починається з пожвавлення ділової активності у формі укладання нових контрактів, деякого скорочення безробіття, підвищення споживчого попиту, в результаті чого відбувається збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, яке поступово наростає. Вершина підйому в американській літературі визначається як бум.
Криза ринкової системи господарства характеризується різким спадом виробництва, який починається поступовим звуженням, скороченням ділової активності (рідше полягають торгові угоди, зменшується обсяг ділових операцій, здійснюваних як в кредит, так і за готівковий рахунок). Криза відрізняється від порушення рівноваги між попитом і пропозицією на якийсь певний товар або в якійсь галузі господарства тим, що він виникає як загальне надвиробництво, супроводжуване стрімким падінням цін, банкрутством банків і зупинкою виробничих підприємств, зростанням позичкового відсотка, безробіттям. Нижча точка падіння називається дном. Це період депресії, який характеризується застійним станом господарства, слабким попитом на товари і послуги, значною недовантаженням підприємств, масовим безробіттям. Негативні явища в циклічному розвитку економіки характеризує і рецесія - це стан економіки, коли валовий національний продукт при неухильному зниженні стає на дві чверті менше, що свідчить про спад виробництва або уповільнення темпів його розвитку.
До середини XX в. під час криз відбувалося загальне зниження рівня цін, пов'язане з падінням платоспроможного попиту, зростанням безробіття. В даний час монополістичний сектор економіки за підтримки держави не тільки здатний утримувати докризовий рівень цін, але нерідко сприяє їх росту.
Таке падіння виробництва при збереженні інфляції називається стагфляцією.
Для характеристики динаміки економічної кон'юнктури використовуються наступні економічні параметри:
- циклічні, які у фазі підйому збільшуються, а у фазі спаду - зменшуються (завантаження виробничих потужностей, загальний рівень цін, агрегати грошової маси та ін.);
- контрциклічні, які у фазі підйому зменшуються, а під час спаду збільшуються (рівень безробіття, запаси готової продукції, число банкрутств тощо);
- ациклічні, динаміка яких не збігається з фазами економічного циклу (обсяг експорту);
- випереджаючі (досягають максимуму або мінімуму перед наближенням до піку або дну - зміни в запасах, грошовій масі і т.д.);
- запізнілі (досягають максимуму або мінімуму після проходження крайніх точок циклу - чисельність безробітних, витрати на заробітну плату);
- збігаються (змінюються відповідно з коливаннями ділової активності - ВНП, інфляція і т.д.).
2. Економічна нестабільність і безробіття 327
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Опис циклу"
 1. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Циклу до цих пір є однією з найбільш суперечливих і маловивчених проблем. Ідея циклічності спочатку відкидалася як що суперечить закону Ж.-Б. Сея (1767-1832), згідно з яким попит завжди дорівнює пропозиції. У роботах А. Сміта, Д. Рікардо, Дж.Ст. Мілля, А. Маршалла цикл якщо і проглядався, то мимохідь, як приватне і швидкоплинне явище, тим більше що класики політичної економії не
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  описаний вище бум, лежить на поверхні. Схильність кредитної експансії викликати бум не розвивається в тенденцію тільки в тому випадку, якщо одночасно вона врівноважується дією іншого чинника. Бум не виникне, якщо, приміром, у той час, як банки розширюють кредит, очікується, що уряд за допомогою податків вилучить всю надлишкову прибуток або що воно зупинить подальший розвиток
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  опис цілком адекватно відносно певної частини помилкових інвестицій, викликаних бумом. Але ніхто не наважиться стверджувати, що ця заява вірно для всіх проектів, здійснення яких заохочувалося ілюзіями, створеними політикою легких грошей. Як би там не було, це не може вплинути на наслідки буму і не може анулювати або послабити наступну за нею депресію. Результати помилкових
 4. Коментарі
  описі господарських явищ. Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. в США, кидаючи виклик основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен,
 5. Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак виявляється, що при спостереженні за короткостроковими коливаннями не має значення,
  циклу змінюються ін-вестиционного витрати. У середньому вони становлять приблизно одну сьому частину обсягу ВВП, але під час рецесії зниження інвестиційних витрат складає приблизно 60% зменшення обсягу ВВП. Іншими словами, коли економічні умови погіршуються, значну частину падіння ВВП становить скорочення витрат на будівництво нових фабрик, житлове будівельник-
 6. Глава 12 Англійські маржі на л істи: Джевонс і Еджуорт
  опис історичного розвитку математичної теорії граничної корисності у різних авторів минулого і сьогодення (см, передмову до другого видання «Теорії ...» 1879 р.). В історію економічної думки Джевонс увійшов насамперед як автор книги «Теорія політичної економії», вихід якої одночасно з основними працями Менгера і Вальраса ознаменував початок маржиналістськуреволюції. В
 7. 2. Hj) OHrJBOACTBOj доходи і витрати
  опису ділової активності. На-приклад, під час скорочення або спаду проізводствабезработіца зростатиме, а під час розширення іліпод'ема падати. , В табл. 230-1 показані максимуми, мінімуми ітривалість останніх чотирьох економіческіхціклов, а також рівень безробіття в точці мінімумакаждого з цих циклів. Останній цикл, що почався з точки мінімуму в грудні 1982 р, був ще у фазі
 8. Споживчі витрати
  опісаніісовокупного споживання. Однак для пояснення відхилень емпіричних даних від теоретичної лініібилі розроблені і більш тонкі методи. Два з них-теорія перманентного доходу, розроблена МілтономФрідменом (Milton Friedman) із Чиказького уні-верситету, а також концепція життєвого циклу Франко Мо-дільяні (Franco Modigliani) з Массачусетського техноло-гического інституту та Альберта
 9. Попит на гроші і процентні ставки
  опис грошового механізму, рассмотревекономіческіе процеси з точки зору пропозиції і показавши, каквзаімодействіе сукупних попиту та пропозиції одночасно визна-ділячи масштаби випуску продукції і рівень цін, а тим самим і тим- пи інфляції. яку люди воліють тримати на руках? Ча-стично це залежить від їхніх планів витратити яке-токолічество грошей, але не тільки від них. Ця
 10. Глава 31: Пристосування до коливань попиту і пропозиції: економічний цикл
  описана в гол. 30, яка представляє собою об'єк-ем продукції, що випускається в економіці, де зар-плата нічим не стримується і забезпечує пів-ву зайнятість. Якщо рухливість зарплати забезпе-чує повну зайнятість, то обсяг виробництва ра-вен Y *, тобто потенційному обсягом виробництва, що досягається за умови повної зайнятості незалежно від рівня цін. Ні модель короткострокового сукупного
© 2014-2022  epi.cc.ua