Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Приборкання інфляційних процесів і іхускореніе


До 1975 р. інфляція сягнула майже 10%, проте, пообщему визнанням, цей різкий стрибок був визванв основному шоковим впливом ізмененійпредложенія і не був довготривалим До 1976 г.Темпа інфляції вже знизилися до 6%. Головною жепроблемой тих років була дуже високе безробіття, рівна майже 9% - рівню, безпрецедентного современ Великої депресії. Тому в політікеосновное увагу в той час приділялася розширенням-нию попиту.
У період 1976-1979 рр.. розвиток економікіСША знову відповідало руху вгору покривив Філіпса, із скороченням безробіття та збільшення темпів інфляції. На додаток до ужесуществующему інфляційному тиску в 1979 г.вновь різко зросли ціни на нафту. Високий уро-вень інфляції знову привів до необхідності при-нити заходи рестрикційної політики, при етомопять виявилося, що здолати інфляцію гораздотруднее, ніж безробіття. За істотне знижений-ня рівня інфляції до початку 1982 економікаСоедіненних Штатів заплатила безробіттям, ко-
торая значно перевершила навіть рівень 1975 г.Однако і при такій безробіттю зарплати продов-жали зростати. Чому ж заробітна плата продолжа-ла рости навіть під час дуже сильного спаду в еко-номіці?
Економісти не дають на це питання однозначно-го відповіді, але одне з існуючих пояснень з-стоїть в тому, що протягом останніх 30 років прово-ділась така політика, яка не допускала дли-них періодів високого безробіття. У той жевремя державною владою ніколи не давалосьвизивающіх достатню довіру гарантій боргів-пасової стабільності цін. Через це і працівни-ки, і фірми не відчували необхідності скор-щать заробітну плату і стримувати зростання цін навітьв час економічних спадів. Вони знали, що заспадамі незабаром підуть підйоми і відновлено-ня інфляційних процесів, а тому навряд лістоіт побоюватися того, що сьогоднішнє увеліченіеіх зарплат і зростання цін на продукцію фірми приве-дуть до істотного зниження обсягу продажів ілібезработіце.

Таким чином, довіра до політики, проводімойправітельством, стає дуже важливою частьюоб'ясненія зв'язку між інфляцією і безработ-цей. Якщо обіцянки уряду действітельновизивают довіру, то вони, ймовірно, зможуть оказатьвліяніе на темпи зростання зарплати за контрактами, що укладаються на наступні кілька років. Отже, політика, викликає довіру, має біль-рілі шанси на успіх у справі зниження рівня ін-фляции і при цьому спричинить менші масштаби спаду
Яким же чином політика може стати заслу -жива довіри? Це питання має бути за-дан як політологам, так і економістам. Мабуть, єдиний надійний і гарантує успехпуть викликати довіру - зробити те, що було обеща-НО5. Однак цей рецепт навряд чи зможе помочьправітельству, щойно прийшов до влади хто хоче, змінити хід подій негайно. Ад-міністрація на початку свого правління не імеетбезупречно чистої репутації, хоча, ймовірно, і хо-тіла б. Народ бачив багато нових адміністрацій, і майже всі вони починали з оптимістичних, бодрозвучавшіх прогнозів. Однак більшість наприкінці
5 Проблема довіри була досконально проаналізована фахівцями, що вивчають можливості виникнення ядерної війни. Ядерне кричу-жиє, безумовно, стримує ворога, який вважає можливим його примі-ня Політики жодній зі сторін не схильні натиснути ядерну кноп-ку, що неминуче викликало б масову загибель людей і величезні раз-рушення. Виходячи з цього, як може одна сторона стримувати можли-ні дії іншої? Один із шляхів - поставити себе в ситуацію, ко-ли у вас немає іншого вибору, окрім як діяти певним обра-зом. Це змусить протилежний бік робити свій вибір междудействіямі, які свідомо викличуть вашу автоматичну реакцію, або ж поступитися.
Решт припиняло свою антиінфляційну полі-тику, стикаючись із труднощами її проведення.

Такі думки про вплив політики правітельствана інфляційний процес виникають при рассмот-рении рис 33-4, який поряд з динамікою годо-вої норми інфляції ілюструє також средніетемпи інфляції протягом кожного економічно-го циклу. Економічний цикл розглядається отодного піку до наступного. На малюнку можна об-назовні дивовижний факт, з 1960 по 1982 рік вкаждом наступному циклі середні темпи інфля-ції були вище, ніж у попередньому. Всякий раз, коли починався спад, інфляція сповільнювалася, новскоре, у міру підйому в економіці, вона перевищувала рівень попереднього піку Така модель, ка-залось, була зруйнована в період 1982-1987 рр.., Номи поки ще не спостерігали піку наступного еко -номического циклу Залишається почекати, щоб поба-чити, чи будуть тоді темпи інфляції нижче перед-дущего рівня; можливо, на цей раз існую-щая тенденція дійсно буде зламана
Враховуючи попередній досвід, ні працівники, ніфірми не виявляють зазвичай великого доверіяправітельству, коли воно оголошує, що на цей разімеет найсерйозніші наміри относітельносніженія рівня інфляції. Звичайно, цілком мож-можна, що на цей раз уряд дійсними-але стримає своє слово, але більшість людей вва-тануть ці обіцянки таким же блефом, як і всепредидущіе В результаті, коли підійде рік вибо-рів, кандидати, які вже займають определенниедолжності в адміністрації, не захочуть зіштовхнути-ся під час передвиборної кампанії з вопросамівисокой і продовжує рости безробіття. Та-кая точка зору може здатися цинічною, Новедь було все ж кілька випадків, коли претендувати-дент, який уже обіймав відповідальну посаду, в годвиборов пропонував прийняти заходи, здатні ви-кликати спад в економіці
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Приборкання інфляційних процесів і іхускореніе "
 1. Соціально-економічні наслідки інфляції
  приборкання інфляції (рис. 13.4). Але рекомендації кенйсіанцев, застосовувані в 50-60-ті роки в ФРН і США і дали позитивні результати, на початку 70-х років раптом стали мати прямо протилежний ефект. Викликано це було тим, що пропоновані кейнсианством методи дійсно можуть бути ефективними лише в умовах сильних конкурентних сил. У 70-ті ж роки посилилися монополістичні тенденції
 2. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  інфляційний і дефляційний імпульси трапляються в один і той же час або слідом за інфляцією слід дефляція і в кінцевому рахунку ціни змінюються не сильно, все одно соціальні наслідки кожного з двох імпульсів трохи анулюють один одного. До соціальних наслідків інфляції додаються соціальні наслідки дефляції. Немає жодних причин вважати, що всі або хоча б більша частина тих, хто виграв від
 3. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  інфляціонізм і дефляціонізм Поняття інфляції та дефляції не є праксиологической концепціями. Вони не були створені економістами, а виникли в повсякденній мові народу і політиків. Вони опосередковано виражають поширену помилку, що існують нейтральні гроші і гроші зі стабільною купівельною спроможністю і що хороші гроші повинні бути нейтральними і володіти стабільною
 4. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  інфляційного процесу може тривати довгі роки. У цей час ціни на багато товарів і послуги ще не приведені у відповідність із зміненим грошовим ставленням. У країні ще існують люди, поки не усвідомили, що вони зіткнулися з ціновою революцією, яка в кінцевому рахунку призведе до значного зростання всіх цін, хоча ступінь цього зростання не буде однаковою для різних товарів і послуг. Вони
 5. 10. Сенс грошового відношення
  інфляційного (експансіоністського), ні дефляційного (редукционистского) тиску на торгівлю, ділове життя, виробництво, споживання і зайнятість. Затвердження зворотного відображає образи людей, які не бажають приводити свою діяльність у відповідність до потреб оточуючих, вираженими через ринок. Не удаваний недолік грошей призводить до того, що ціни на продукцію сільського господарства занадто
 6. 15. Міжрегіональні курси валют
  інфляційної політики збільшить кількість шилінгів в кишенях своїх громадян, австрійці будуть в змозі зберегти рівень споживання канадської пшениці, не обмежуючи споживання інших товарів. Тим самим приводиться в дію процес пристосування, описаний вище. Якщо людині не вистачає грошей, щоб купити хліб у свого сусіда-пекаря, то причиною цього називають не удаваний недолік грошей.
 7. 19. Золотий стандарт
  інфляційних потрясінь першої світової війни більшість країн поспішили повернутися або до золотого стандарту, або до золотовалютного стандарту. Золотий стандарт став світовим стандартом епохи капіталізму, що збільшує добробут, свободу і демократію як політичну, так і економічну. В очах прихильників вільної торгівлі його основним достоїнством було саме те, що він представляв
 8. 8. Рухливість інвестора
  інфляційної політики французького уряду, може вкластися або в реальні блага шляхом покупки товарів, або в іноземну валюту. Але він повинен знайти людей, які в обмін на це готові взяти його франки. Він може зробити цей маневр, тільки поки існують люди, що оцінюють майбутнє франка більш оптимістично, ніж він. Зростання цін на товари і курсів іноземних валют відбувається в результаті
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників . Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує
 10. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційної політики підняти національну грошову одиницю до існуючого раніше металевого паритету. Зрозуміло, в більшості випадків дефляційні проекти дуже скоро скасовувалися, так як їх здійснення зустрічало зростаючий опір і, крім того, лягало важким тягарем на казначейство. Або ми можемо припустити, що банки, що придбали сумний досвід в ході кризи, викликаної
© 2014-2022  epi.cc.ua