Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

нижчих ТОВАР

товар, попит на який падає при зростанні кількості цього товару і зміщується в бік товарів більш високої якості .
В умовах зростання доходів споживачів ці товари поступово витісняються із споживання і замінюються більш якісними товарами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нижчі ТОВАР "
 1. Основні поняття Лінія обмеження бюджету Повна взаємозамінність Нижчий
  нижчий то-вар? 6. Припустимо, вартість кілограма сиру ви-росла з $ 12 до $ 20, а стакан вина і раніше-му коштує $ 3 долари. Яким чином ефект доходу і ефект заміщення вплинуть на вимірюв-ня споживання? 7. Чи може зростання ціни сиру змусити споживе-ля купувати його у великих кількостях Дайте свої пояснення. 'Лава 21. Теорія споживчого вибору 475 Завдання
 2. Ключові терміни
  нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 3. КЕРІВНИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ
  нижчий середній. Характер роботи керівників середнього рівня більшою мірою визначається змістом роботи підрозділу, ніж організації в цілому. В основному керівники середньої ланки є буфером між керівниками вищої і низової
 4. Ефект доходу та ефект заміщення
  нижчий товар буде мати ту ж форму, що й на нормальний. Наприклад, із зростанням цін на вершкове масло ми стали більше купувати відносно дешевого маргарину. Якщо вплив ефекту доходу вище, ніж ефекту заміщення, то спостерігається зворотна картина: при збільшенні ціни зростає споживання нижчого товару. Наприклад, в Протягом 1992 р. середня сім'я в Росії збільшила споживання цукру, незважаючи на
 5. Чи призведе його підвищення до збільшення обсягу доходу? Поясніть.
  Нижча межа ставки оплати праці працівників. Зазвичай уряд встановлює контроль за цінами в тих випадках, коли політики вважають, що ринкова ціна товару чи послуги несправедлива по відно-шенню до продавця або покупця. Крім того, ми побачимо, що до нерівності призводить саме політика держави. Потім ми перейдемо до розгляду економічної ролі податків. Політики використовують
 6. Нормальний товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умо-вах зростає
  товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умо-вах зростає при збільшенні доходу. Нижчий товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умов зростає при зменшенні доходів споживачів. Взаимозаменяющие товари (субститути) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту на інший. Взаємодоповнюючих-щие
 7. Споживачі з високими доходами зазвичай мають машини і рідко користуються послугами автобуса або
  товар - товар, попит на який у міру зростання доходів потре-бителей знижується. Зміни цін і споживчий вибір Використовуємо нашу модель для того, щоб дізнатися, як впливає на вибір по-споживача зміна ціни одного з товарів. Припустимо, що ціна пінти Pepsi знизилася з $ 2 до $ 1. Логічно припустити, що купівельна спроможність споживача зростає. Іншими словами,
 8. 21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому
  товари і послуги і записи зобов'язань одиниця виміру (гл. 27). Мікроекономіка (мікроекономічний аналіз) (microeconomics) - вивчення процесів приня-ку рішень домашніми господарствами і фірма-ми та їх взаємодії на ринку (гл. 2, 22). Світова ціна (world price) - переважна на світовому ринку ціна товару (гл. 9). Монополістична конкуренція (monopolistic competitions) -
 9. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  товару веде до зростання добробуту домогосподарства-споживача. Суть ефекту доходу полягає в наступному: зниження ціни товару зробило господарюючого суб'єкта багатшими і дозволило розширити обсяг попиту. У тому випадку, якщо зростання попиту даного споживача призупиняється, при подальшому зниженні ціни кількість покупок на ринку буде збільшуватися у зв'язку з тим, що люди з низьким рівнем доходу
 10. Технологічна обгрунтованість ІПП
  товарної продукції (наприклад, переробка відходів, впровадження у виробництво екологічно чистих технологій і т. д.). Найнижчим балом оцінюється продукція, параметри якої за оцінкою підприємства-заявника в цілому відповідають державним стандартам (ГОСТ). Далі йдуть по зростанню бальної оцінки: продукція, що повністю відповідає ГОСТ; продукція, відповідна світовим стандартам
 11. 12. ФЕОДАЛЬНА ВІЗАНТІЯ
  нижчий шар панівного класу. З середини X в. незаможний селянин став осідати на землях великого земельного власника, перетворюючись на залежного працівника. Але у Візантії в першу чергу держава перетворювало вільних селян на залежних, в результаті чого склалася структура візантійської ранньофеодальної державності. Сформувався потужний шар професійного чиновництва. К
 12. Учасники процесів у суспільстві
  нижчий), середній (середній вищий, середній середній, середній нижчий), нижчий (нижчий вищий, нижчий середній, нижчий нижчий). Для аналізу проблем суспільства такого угрупування недостатньо, оскільки рівень матеріального добробуту дає тільки непряме уявлення про можливості та бажанні вирішувати існуючі проблеми. Наведена класифікація чисто економічна і не виділяє владних
 13. Резюме
  нижчий товарвлево, зменшуючи ціну і об'єм. 10. Значення кутового коефіцієнта і положення крівойпредложенія визначаються головним чином издерж-ками виробництва, які в свою чергу визначаються-ються технологією і вартістю виробничих ре-сурсів. Технологічне вдосконалення, скор-щая витрати виробництва, буде, як правило, сдві-гать криву пропозиції вправо, викликаючи
 14. Завдання
  нижчий товар? Що відбувається сценою і обсягом? 9. Поясніть, чому ціна товару починає рости в етоммесяце, коли люди очікують підвищення ціни на НЕ-го в наступному місяці. (Для цього воспользуйтесьсхемой «попиту-пропозиції» і запитайте, як збільшення очікуваної ціни впливає на криві.) 10. Що невірно в наступному твердженні? «Холоднаяпогода скоротила обсяг попиту на кімнати в
 15. 17.2. Ринок праці: функції і механізм дії. Криві попиту і пропозиції праці
  нижчий товар. Тому із зростанням доходів пропозиція праці скорочується. Перетин кривих попиту та пропозиції дає рівноважний рівень заробітної плати. При даному рівні заробітної плати в економіці встановлюється повна зайнятість - попит на працю дорівнює пропозиції праці (рис. 17.3). Якщо заробітна плата низька і дорівнює W1, то в цьому випадку попит перевищує пропозицію і на підприємствах не
 16. Конкурентоспроможність товару
  товару - комплекс споживчих, цінових і якісних характеристик товару, визначають його успіх як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Конкурентоспроможність товару можна визначити тільки в порівнянні з
 17. 32.2. ОСНОВНІ ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ
  товарів і послуг, тобто вона викликана фундаментальними зрушеннями економічних пропорцій, особливо в експортних галузях. Це відбувається, коли старі галузі, а разом з ними старі професії вмирають, а на зміну з'являються нові галузі та нові професії. Інакше кажучи, структурна безробіття виникає при розбіжності пропозиції і попиту за кваліфікаціями та спеціальностями внаслідок відсталості
 18. ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ
  товару в ряді існуючих товарів, тобто встановлення області його застосування поряд з іншими товарами, можливості витіснення їм старих товарів і конкуренції з ними. Позиціонування необхідно для з'ясування потенційних можливостей виходу з новим товаром на
© 2014-2022  epi.cc.ua