Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому

21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому числі інфляції, безробіття та еко-тання (гл. 2, 22). Міра вартості (розрахункова одиниця) (unit of account) - використовувана людьми для установ-лення цін на товари та послуги і запису зобов'язань одиниця виміру (гл. 27). Мікроекономіка (мікроекономічний аналіз) (microeconomics) - вивчення процесів приня-ку рішень домашніми господарствами і фірма-ми та їх взаємодії на ринку (гл. 2, 22). Світова ціна (world price) - переважна на світовому ринку ціна товару (гл. 9). Монополістична конкуренція (monopolistic competitions) - ринкова структура, в якій значне число фірм поставляють подібну, але не ідентичну продукцію (гл. 16, 17). Монополія (monopoly) - фірма, єдиний постачальник продукту, що не має близьких това-рів-замінників (гл. 15). Модель сукупного попиту та сукупної про-позиції (model of aggregate demand and aggregate supply) - модель, використовувана більшістю економістів для пояснення коротко-термінових коливань економічної активності відповідно до довгострокової тенденцією роз-ку (гл.
31). H Готівкові гроші (currency) - банкнотиі монети, що знаходяться на руках у населення. Податок Пігу (Pigovian tax) - податок, що вводиться з метою регулювання негативних зовнішніх ефектів (гл. 10). Національні заощадження (заощадження) (national saving (saving)) - сукупний дохід економі-ки за вирахуванням споживання і державних закупівель (гл.25). Глосарій 775 Нейтральність грошей (monetary neutrality) - властивість грошей, що виражається в тому, що вимірюв-ня їх пропозиції не робить впливу на реальні величини (гл. 28). Нижчий товар (inferior good) - товар, обсяг спро-са на який, за інших рівних умов, віз-розтане при зменшенні доходів споживачів (гл. 4, 21). Неспроможність ринку (недосконалість рин-ка, фіаско ринку) (market failure) - ситуа-ція, в якій ринок не може самостійно впоратися з ефективним розподілом ресурсів (гл. 1). Нетто-баланс (balanced trade) - ситуація рівності експорту та імпорту (гл. 29). Незадоволений попит (надлишковий попит) (excess demand) - ситуація, коли обсяг спро-са перевищує обсяг пропозиції (гл.
4). Номінальна процентна ставка (nominal interest rate) - ставка банківського відсотка без по-правки на інфляцію (гл. 23). Номінальні змінні (nominal variables) - величини, виміряні в грошових одиницях (гл. 28). Номінальний ВВП (nominal GDP) - обсяг про-виробництва товарів і послуг, виражений в теку-щих цінах (гл. 22). Номінальний обмінний курс (номінальний ва-лютні курс) (nominal exchange rate) - від-носіння, в якому обмінюються національні валюти двох країн (гл. 29). Норма обов'язкових резервів (reserve require-ments) - встановлення мінімального розміру резервів, які банки повинні сформувати з отриманих вкладів (гл. 27). Норма резервів (reserve ratio) - частка вкладів, яку банк залишає в резервах (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "21). M Макроекономіка (макроекономічний аналіз) (macroeconomics) - вивчення економіки в це-лом, у тому"
 1. Предмет макроекономіки
  макроекономіка »використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький учений, економіст-математик, один з основоположників економетрики, лауреат Нобелівської премії Рагнар Фріш. Однак змістовно сучасна макроекономічна теорія веде свій початок від фундаментальної праці видатного англійського економіста, представника Кембриджської школи, лорда Джона Мейнарда Кейнса. У 1936 р. вийшла
 2. Економічна теорія традиційно розділяється на мікроекономіку - изу-чення процесів прийняття рішень домашніми
  макроекономіку - вивчення економіки в цілому. Економісти, які спеціалізуються на вивченні мікроекономіки, можуть займати-ся дослідженнями впливу рівня ренти на вартість житла в Нью-Йорку, впливу конкуренції з боку іноземних виробників на автомоб-стабільну промисловість в США або залежності між рівнем освітньої-ня робітників і заробітною платою. Фахівці з
 3. Макроекономіка (макроекономічного ський аналіз) - вивчає общееконо-вів феномени, явища,
  макроекономіка тісно пов'язані. Вони нерідко оперують одні-ми і тими ж поняттями, наприклад попиту та пропозиції. Проте вивчення еконо-міки в цілому ставить перед дослідником і зовсім нові проблеми. У цій, а також в наступному розділі ми розглянемо деякі узагальнені показники, використовувані економістами та політиками для оцінки поточного відбутися у-яния економіки, що відображають відбуваються в
 4. У бідних країнах гірше стан доріг, нижче уро-вень електрифікації , а населення має менше радіоприймачів, телевізорів
  макроекономіки. В даль-дальшої нам необхідно буде проаналізувати основні довгострокові і краткос-РОЧНО фактори, що визначають зростання валового продукту, і відповісти на багато пи-роси. Чому, наприклад, в США і Японії ВВП вище, ніж у Нігерії та Індії? Що слід зробити урядам найбідніших країн, щоб забезпечити зростання про-виробництва? Чому періоди швидкого зростання ВВП США змінюються
 5. ПЕРЕДМОВА
  макроекономіки як відносно молодої галузі еконо-мічної науки та інструментарію, за допомогою якого вона вивчає свій предмет. Далі послідовно, відповідно до внутрішньої ло-гікой предмета, викладаються основні макроекономічні проблеми: національний продукт, економічне зростання і економічний цикл, зайнятість (безробіття) і інфляція, рівновага на товарному і гро-ном ринках,
 6. § 1. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ МАКРОЕКОНОМІКИ
  макроекономіка Французькі та англійські класики розглядали національну економіку в її злитому, нерозчленованому стані. Вони не проводили якийсь кордону між малими економічними формами (індивідуальний капітал, сімейні господарства) і великими формами (сукупний капітал всієї нації тощо). Разом (S тим ті й інші господарські утворення вивчалися у взаємозв'язку. Трохи інакше
 7. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  макроекономіці (це сталося другій половині 40-х років) . При складанні національних рахунків використовується принцип подвійного запису, застосовуваної в бухгалтерському балансі (фр. balance - ваги). Такі рахунки стали використовуватися в міжнародній статистиці з 1953 р. у вигляді стандартної системи рахунків Організації Об'єднаних Націй. З 70-х років ця система " знялася більш ніж в 100 країнах. Вона введена
 8. Макроекономіка
  макроекономіки, а також її предмета та основ-них понять. Ми вводимо в аналіз схему «сукупність-ве пропозицію - сукупний попит », яка впринципі вже знайома студентам, які вивчили осно-ви мікроекономіки попиту та пропозиції в гол 3.Демонстріруя застосування цієї техніки, ми одно-тимчасово попереджаємо студентів про численний-них« підводних каменях », що виникають при її ис-користуванні. До повного
 9. Передмова до російського видання
  макроекономіці це кейнсіанський ана-ліз, в концентрованому вигляді викладений у відемоделі IS-LM, розвиток цих ідей, що стало поряд скривився Філіпса засобом аналізу інфляції, атакож теорія економічного зростання. Вивчення світової економіки вимагає застосований-ня як мікро-, так і макроекономічної теорії: перша - для аналізу переваг міжнародноїторгівлі; другий - для розуміння тих
 10. Глава 23: Введення в макроекономіку, схема «сукупний попит - сукупна пропозиція»
  макроекономікою. Мікроекономіка пов'язаназ визначенням цін на окремих ринках і розподілом обмежених ресурсів між конкуруючими-ющими споживачами. Мікроекономіка помогаетнам зрозуміти, чому, наприклад, швидко увелічілсявипуск комп'ютерів і чому ціни на них так би-будів впали. Макроекономіка у свою чергу пояс-вується, чому загальний обсяг виробництва в економі-ці росте швидко чи повільно і
© 2014-2022  epi.cc.ua