Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

31). Крива попиту (demand curve) - графік залежно-сті між ціною товару і обсягом

31). Крива попиту (demand curve) - графік залежно-сті між ціною товару і обсягом попиту на товар (гл. 4). Крива Філіпса (Phillips curve) - крива, де-монстрірующая зворотну залежність між інфляцією та безробіттям у короткостроковому пе-ли (гл. 1, 33). Критерій максимина (maximin criterion) - утвер-ганізацій про те, що уряд повинен прагнути до максимізації добробуту убожій-шого члена суспільства (гл.
20). Л Лібералізм (liberalism) - політична філософія, відповідно до якої уряд повинен проводити політику, спрямовану на підтримку справедливості, ступінь кото-рій оцінює неупереджений спостерігач (гл. 20). Лібертаріанізм (доктрина свободи волі) (liber-tarianism) - політична філософія, в відповідної з якої основний обов'язок дер-жави - забезпечення покарання злочинців і втілення в життя добровільних злагоди-шений, але ніяк не перерозподіл доходів громадян (гл.
20). Ліквідність (liquidity) - легкість, з якою той чи інший вид активів може бути перетворений на прийняте в економіці засіб обміну (гл. 27). Лінія бюджетного обмеження (бюджетна лінія, бюджетне обмеження) (budget constraint) - ограніченнийнабор товарів, що може по-Зволен собі придбати споживач (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 31). Крива попиту (demand curve) - графік залежно-сті між ціною товару і обсягом "
 1. 28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability)
  28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability) - якість бла-га, яке у тому, що індивіду можна примі-шать використовувати його (гл. 11). До Капітал (capital) - обладнання, будівлі та споруд-ження, використовувані для виробництва товарів і послуг (гл. 18). Картель (cartel) - група узгоджено діючих фірм (гл. 16).
 2. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 3. Крива попиту і закон падаючого попиту
  Кількість речей, яке купується людьми, завжди залежить від цін на товари. Між ринковою ціною товару і тим його кількістю, на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується
 4. Висновки
  1. Ринок - це конкурентна форма зв'язку між господарюючими суб'єктами, це громадська форма організації та функціонування економіки. 2. Ринкова економіка - це така економічна система, в якій переважає ринок як самостійна підсистема. 3. Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат продавців, отримання ними прибутку, задоволенню платоспроможної потреби
 5. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Термін «сукупний попит» означає сукупна кількість грошей, яке різні сектори економіки готові витратити за даний період часу. В економічній теорії під сукупним попитом (AD, aggregated demand) розуміється заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці. В
 6. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  1. Поняття витрат. Виробництва без витрат не буває. Витрати - це витрати на придбання факторів виробництва. Витрати можна вважати по-різному, тому в економічній теорії, починаючи з А. Сміта і Д. Рікардо, існують десятки різних систем аналізу витрат. До середини ХХ в. склалися загальні принципи класифікації: 1) за методом оцінки витрат і 2) по відношенню до величини виробництва
 7. Якщо ви узна-ли, що з завтрашнього дня ціни на морозиво знизяться, сьогодні ви, ймовірно, купите його дещо менше. Розклад
  Якщо ви узна-ли, що з завтрашнього дня ціни на морозиво знизяться, сьогодні ви, ймовірно, купите його дещо менше. Розклад попиту і крива попиту Ми переконалися, що кількість споживаного вами морозива визначаються-ється декількома змінними. Припустимо, що всі змінні, за исклю-Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 91 чением ціни, постійні, і
 8. Виявлено, що особливо чутливі до ціни на сигарети підлітки: збільшення ціни на 10% призводить до зниження обсягу
  Виявлено, що особливо чутливі до ціни на сигарети підлітки: збільшення ціни на 10% призводить до зниження обсягу попиту підлітків на 12%. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Перерахуйте фактори попиту на піцу. Наведіть приклад даних про попит на піцу і графік з кривою попиту. Вплив яких чинників призведе до зсуву кривої попиту. Чи входить до їх числа підвищення ціни на піцу?
 9. Таким чином, пропоноване кількість товару обернено пропорційно ціною використовуваних для його виробництва
  Таким чином, пропоноване кількість товару обернено пропорційно ціною використовуваних для його виробництва ресурсів. Технологія. Технологія перетворення ресурсів у морозиво - ще одна детер-мінанта обсягу пропозиції. Впровадження автоматизованої виробничої лінії, наприклад, призвело б до зниження витрат праці та витрат фірми і повели-чению обсягу пропозиції морозива. Очікування.
 10. Відзначте залежність між висотою кривої попиту і готовий-ністю покупців заплатити.
  Відзначте залежність між висотою кривої попиту і готовий-ністю покупців заплатити. При будь-якій кількості ціна, яка визначається кривою ЦІНА | $) ПОКУПЦІ ОБСЯГ ПОПИТУ Більше 100 Від 80 до 100 Від 70 до 80 Від 50 до 70 50 або менше Ніхто Джон Джон, Пол Джон, Пол, Джордж Джон, Пол, Джордж, Рінго 160 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут
© 2014-2022  epi.cc.ua