Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability)

28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability) - якість бла-га, яке у тому, що індивіду можна примі-шать використовувати його (гл. 11). До Капітал (capital) - обладнання, будівлі та споруд-ження, використовувані для виробництва товарів і послуг (гл. 18). Картель (cartel) - група узгоджено діючих фірм (гл. 16). Класична дихотомія (classical dichotomy) - теоретичне поділ номінальних і реаль-них величин (гл. 28). Кількісна теорія грошей (quantity theory of mo-ney) - теорія, яка стверджує, що кількість грошей 774 Глосарій в економіці визначає рівень цін на товари, а темпи зростання грошової маси детермінують швидкість зростання загального рівня цін (гл.
28). Конкурентний ринок (competitive market) - ри-нок, на якому багато покупців і продавців, тому кожен з них надає незначний-ве вплив на ринкову ціну (гл. 4, 14). Коефіцієнт втрат (sacrifice ratio) - показу-тель зниження середньорічного обсягу випуску (реальний обсяг ВВП) в процентному висловлю-ванні при зменшенні темпів інфляції на 1% (гл. 33). Крива байдужості (indifference curve) - кри-вая, визначальна різні набори товарів, в рівній мірі задовольняють споживача (гл. 21). Крива пропозиції (supply curve) - графік, від-ражаем залежність між ціною товару і обсягом його пропозиції (гл.
4). Крива сукупної пропозиції (aggregate-supply curve) - крива, що відображає обсяг товарів і послуг, вироблених і реалізованих фірмами при кожному даному рівні цін (гл. 31). Крива сукупного попиту (aggregate-demand curve) - крива, показує кількість то-варів і послуг, яке домашні господарства, фір-ми і уряд бажали б придбати при кожному данномуровне цін (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 28). Інфляція (inflation) - збільшення загального рівня цін в економіці (гл. 1). Винятковість (excludability) "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників . Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  інфляція і кредитна експансія. Всі ці заходи набагато гірше, ніж зло, яке вони призначені усунути. Допомога, що надається безробітним, не усуває безробіття. Вона полегшує безробітному стан незайнятості. Чим ближче посібник до рівня, на якому вільний ринок встановив би заробітну плату, тим менше воно стимулює одержувача шукати нову роботу. Це скоріше спосіб зробити
 3. 3. Нерівність
  інфляції і кредитної експансії безглузді.], Все ще перевищує річне споживання капіталу, що не робить неспроможним твердження про те, що весь комплекс фінансової політики, що проводиться федеральним урядом, штатами та муніципалітетами, має тенденцію до проїдання капіталу. Багато з тих, хто усвідомлює небажані наслідки проїдання капіталу, схильні вірити, що популярне
 4. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  інфляція і безробіття. Ці негативні процеси є, по Гелбрейту, результатом погоджувальної політики техноструктури, яка бажає жити в мирі з усіма верствами суспільства. Одним з наслідків такої політики є зростання заробітної плати, випереджаюче зростання продуктивності праці, тим самим відкриває шлях інфляції. На підставі аналізу "шкідливих" сторін панування технократії Гелбрейт
 5. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  інфляцію. Справді, раз вартість паперових грошей не залежить від золота, то держава може довільно регулювати цю вартість, і будь-який випуск паперових грошей не небезпечний для го-державу, Гильфердинг на практиці застосував свою теорію, коли він двічі був міністром фінансів у Веймарській республіці. Своєю політикою Гильфердинг створив умови для нечуваного-ного збагачення німецьких
 6. Можливо, приклад з морозивом вас не здивує, адже в американській економіці відбувається постійний
  інфляцією. Економісти вимірюють темпи інфляції як процентне зміна індексу споживчих цін (ІСЦ), дефлятора ВВП або будь-якого іншого цінового індексу, які показують, що в США за останні 60 років щорічне зростання цін склало приблизно 5%, тобто за аналізований період ціни на зіставні товари зросли приблизно у вісімнадцять разів. Людина, що виросла в США в другій половині XX
 7. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  інфляцією. Рецепти монетаристської школи втілені в програмах Міжнародного валютного фонду. Нав'язуючи їх державам - колишнім республікам СРСР - в якості умови надання кредитів, експерти фонду (як і інших міжнародних організацій) обгрунтовують шляхи виходу цих країн з глибокої економічної кризи, не враховуючи національної специфіки кожної з них, їх історичних традицій.
 8. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило, снижающимся коливанням валютних курсів, відтоком іноземних інвестицій. Фінансові кризи породжуються і пов'язані з економічними кризами надвиробництва і недовироблення. Фінансові кризи в минулому породжувалися тривалими війнами, витрати на які покривалися шляхом надмірної емісії паперових грошей. На стадії становлення
 9. § 54. Соціальний захист населення
  інфляції, а також показники, які впливають на рівень зайнятості (наприклад, рівень продуктивності праці, кількість безробітних та ін.) За основу мінімального рівня заробітної плати береться набір товарів і послуг, які задовольняють основні фізіологічні і соціальні потреби окремої людини або типових сімей (з однією дитиною, з двома та ін.) Цей набір в різних країнах
 10. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  інфляції витрат ". З такого шоку західна економіка виходила приблизно 10 років за допомогою впровадження економічних високих технологій. Одночасно з кризовим потрясінням потужний удар припав і по кейнсіанської теорії. Стало очевидно, що активне втручання держави в економіку не в змозі запобігати кризовим спади виробництва. Безроздільне панування кейнсіанства в економічній
© 2014-2022  epi.cc.ua